Carian Direktori Kakitangan Mengikut Bahagian

Bahagian:

 


dari 36 muka surat ||  Seterusnya

Nama : YBhg. Dato' Mohammad Razin bin Abdullah
Jawatan : Ketua Pengarah Pendaftaran Negara
Telefon : 03-8880 7002
Faks : 03-8880 7777
Emel (@jpn.gov.my) : razin
Bahagian :

………………………………………………………………………..

Nama : YBrs. Tuan Haji Jasri Bin Kasim
Jawatan : Timbalan Ketua Pengarah Pendaftaran Negara (Pengurusan)
Telefon : 03-8880 7004
Faks : 03-8880 7707
Emel (@jpn.gov.my) :
Bahagian :

………………………………………………………………………..

Nama : YBhg. Dato' Mohd Zahari bin Hassan
Jawatan : Timbalan Ketua Pengarah Pendaftaran Negara (Operasi)
Telefon : 03-8880 8238
Faks : 03-8880 7240
Emel (@jpn.gov.my) : mzahari
Bahagian :

………………………………………………………………………..

Nama : YBhg. Datin Jawahiril Kamaliah binti Mohamad
Jawatan : Pengarah Bahagian Pengurusan Teknologi Maklumat & Komunikasi (ICT)-CIO
Telefon : 03-8880 7014
Faks : 03-8880 7622
Emel (@jpn.gov.my) : kamaliah
Bahagian : Bahagian Pengurusan Teknologi Maklumat & Komunikasi

………………………………………………………………………..

1 dari 36 muka surat ||  Seterusnya


.
X