Carian Direktori Kakitangan Mengikut Bahagian

Bahagian:

 


dari 38 muka surat ||  Seterusnya

Nama : YBhg. Dato' Mohammad Razin bin Abdullah
Jawatan : Ketua Pengarah Pendaftaran Negara
Telefon : 03-8880 7002
Faks : 03-8880 7777
Emel (@jpn.gov.my) : razin
Bahagian :

………………………………………………………………………..

Nama : YBrs. Tuan Haji Jasri Bin Kasim
Jawatan : Timbalan Ketua Pengarah Pendaftaran Negara (Pengurusan)
Telefon : 03-8880 7004
Faks : 03-8880 7707
Emel (@jpn.gov.my) :
Bahagian :

………………………………………………………………………..

Nama : YBhg. Datin Jawahiril Kamaliah binti Mohamad
Jawatan : Pengarah Bahagian Pengurusan Teknologi Maklumat & Komunikasi (ICT)-CIO
Telefon : 03-8880 7014
Faks : 03-8880 7622
Emel (@jpn.gov.my) : kamaliah
Bahagian : Bahagian Pengurusan Teknologi Maklumat & Komunikasi

………………………………………………………………………..

Nama : Badrul Hisham Bin Alias
Jawatan : Pengarah Kad Pengenalan
Telefon : 03-8880 7022
Faks : 03-8880 8084
Emel (@jpn.gov.my) : badrulhishama
Bahagian : Bahagian Kad Pengenalan

………………………………………………………………………..

1 dari 38 muka surat ||  Seterusnya


.
X