Kod Negeri

SENARAI KOD BAGI NEGERI KELAHIRAN

Johor

01, 21, 22, 23, 24

   

Kedah

02, 25, 26, 27

   

Kelantan

03, 28, 29

   

Melaka

04, 30

   

Negeri Sembilan

05, 31, 59

   

Pahang

06, 32, 33

   

Pulau Pinang

07, 34, 35

   

Perak

08, 36, 37, 38 , 39

   

Perlis

09, 40

   

Selangor

10, 41, 42, 43, 44

   

Terengganu

11, 45, 46

   

Sabah

12, 47, 48, 49

   

Sarawak

13, 50, 51, 52, 53

   

Wilayah Persekutuan (Kuala Lumpur)

14, 54, 55, 56, 57

   

Wilayah Persekutuan (Labuan)

15, 58

   

Wilayah Persekutuan (Putrajaya)

16

   

Negeri Tidak Diketahui

82