Tahap Keselamatan MyKad

Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) dari masa ke semasa telah menjalankan kajian keselamatan dengan bantuan syarikat perunding keselamatan. Kajian terakhir telah dibuat pada April 2010. MyKad atau sistem atau peralatan berkaitan telah disahkan pada tahap keselamatan yang memuaskan

Jabatan Pendaftaran Negara(JPN) bersama dengan CyberSecurity Malaysia (CSM) dan Multimedia Development Corporation (MDeC) sedang menyediakan proses pensijilan alat pembaca kad yang dijangka akan bermula pada 30 April 2012

.
Font Resize
X