Kad Pengenalan

PERMOHONAN KAD PENGENALAN(MYKAD) KANAK-KANAK 12 TAHUN WARGANEGARA

 
1. PENJELASAN PERMOHONAN 
 
1.1 Mengikut Peraturan 3, Peraturan-peraturan Pendaftaran Negara 1990 (Pindaan 2007)  setiap kanak-kanak yang telah mencapai umur 12 tahun dan bertaraf Warganegara wajib mendaftar untuk mendapatkan Kad Pengenalannya.
 
2. SYARAT PERMOHONAN
 
2.1 Pemohon mestilahtelah berumur genap 12 tahun tetapi belum mencapai umur 16 tahun.
2.2 Pemohon mestilah hadir bersama Penganjur 
2.2.1 Ibu atau Bapa; atau
2.2.2Penjaga.(Penjaga adalah datuk atau nenek atau ibu saudara atau bapa saudara atau kakak atau abang yang berusia melebihi 21 tahun).
2.3 Borang Permohonan JPN.KP01 (dapatkan di kaunter JPN) telah diisi dengan lengkap.
2.4 Pemohon mestilah membuat permohonan dalam tempoh 30 hari dari tarikh genap berumur 12 tahun. Jika tidak, bayaran proses akan dikenakan.
 
3. PROSEDUR PERMOHONAN
 
3.1 Pemohon dikehendaki datang ke Kaunter JPN bersama Penganjur dan membawa dokumen asal yang perlu dikemukakan.
 
4. DOKUMEN YANG PERLU DIKEMUKAKAN (ASAL)
 
4.1 DOKUMEN PEMOHON(ASAL)
4.1.1 Sijil Kelahiran atau Sijil Anak Angkat atau Sijil Warganegara atau Pengesahan Taraf Warganegara atau Borang Warganegara atau Lampiran A (JAKOA).
4.1.2 Pasport bagi pemohon yang  menetap di luar negara.
 
4.2 DOKUMEN PENGANJUR (ASAL)
4.2.1 Kad Pengenalan Penganjur (Ibu Atau Bapa Atau Penjaga)
4.2.2 Penjaga yang tiada mempunyai hubungan kekeluargaan,  Surat Pengesahan Penjagaan pemohon dari Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) hendaklah dibawa bersama.
4.2.3    Pasport negara asal penganjur bagi yang Bukan Warganegara
 
5. BAYARAN/FI
 
Jadual Pembayaran 1A
 
 

 

Bayaran Kerana Lewat Memohon Kad Pengenalan(MyKad) Bagi Kanak-Kanak 12 Tahun
(WARGANEGARA)
Permohonan Kad Pengenalan(MyKad) bagi kanak-kanak mencapai usia 12 tahun yang tidak memohon dalam tempoh 30 hari dari tarikh usia genap 12 tahun akan dikenakan bayaran proses.
 

 

Umur Bayaran Permohonan (RM) Bayaran Proses(RM) Bayaran Kompaun (RM) Jumlah Bayaran(RM)
12 tahun hingga 12 tahun 30 hari -  -  -  -
12 tahun  30 hari hingga 13 tahun -  10.00  1.00  11.00
13 tahun  1 hari hingga 14 tahun -  10.00  2.00  12.00
14 tahun  1 hari hingga 15 tahun -  10.00  4.00  14.00
15 tahun  1 hari hingga 16 tahun -  10.00  6.00  16.00
 Dikemaskini pada 24 Oktober 2013

 

PERMOHONAN DAFTAR LEWAT KAD PENGENALAN(MYKAD ATAU MYPR)

1. PENJELASAN PERMOHONAN
 
1.1 Pemohon yang telah mencapai umur 16 tahun atau lebih dan tidak pernah memiliki kad pengenalan serta berada di Malaysia sepanjang tempoh berkenaan hendaklah memohon Daftar Lewat Kad Pengenalan.
 
2. SYARAT PERMOHONAN
 
2.1 Pemohon mestilah berumur genap 16 tahun atau lebih.
2.2 Pemohon mestilah hadir bersama Penganjur 
2.2.1 Ibu atau Bapa; atau 
2.2.2 Penjaga. (Penjaga adalah datuk atau nenek atau ibu saudara atau bapa saudara atau kakak atau abang yang berusia melebihi 21 tahun.)
2.3 Pemohon tidak pernah membuat permohonan atau memiliki Kad Pengenalan dan berada di dalam Malaysia sepanjang tempoh umur 12 hingga 16 tahun.
2.4 Borang-borang berikut perlu diisi dengan lengkap (dapatkan di kaunter JPN):                                                                      
2.4.1 Borang Permohonan JPN.KP01;                                                                                  
2.4.2 Surat Akuan (Borang JPN DL-1);                                                     
2.4.3 Borang Keterangan Pendaftaran Lewat Kad Pengenalan oleh Ibu atau Bapa atau Penjaga (Borang JPN DL-2);                                                                                                                
2.4.4 Cabutan Daftar Sekolah (Borang JPN DL-3);                                                                       
2.4.5 Surat Akuan bagi Kanak-Kanak yang Tidak Pernah Bersekolah (Borang JPN DL-4);                                                               
2.4.6 Borang Maklumat Keluarga (BMK.81 & BMK.81A); dan
2.4.7 Borang RK-JPN-KP-PU-06-03 (jika penganjur selain daripada yang dibenarkan).
 
3. PROSEDUR PERMOHONAN
 
3.1 Pemohon dikehendaki datang ke Kaunter JPN bersama Penganjur dan membawa dokumen yang perlu dikemukakan.
 
4. DOKUMEN YANG PERLU DIKEMUKAKAN (ASAL DAN SALINAN)
 
4.1 DOKUMEN PEMOHON (ASAL DAN SALINAN)
4.1.1 Sijil Kelahiran atau Sijil Anak Angkat atau Sijil Warganegara atau Pengesahan Taraf Warganegara atau Borang Warganegara atau Permit Masuk.
4.1.2 Gambar penuh pemohon berukuran poskad.
4.1.3 Pasport (wajib bagi pemegang Permit Masuk)
 
4.2 DOKUMEN PENGANJUR (ASAL DAN SALINAN)
4.2.1 Kad Pengenalan dan Sijil Kelahiran atau Permit Masuk atau Pasportatau Sijil Kewarganegaraan Penganjur.
4.2.2 Sijil Nikah atau Sijil Perkahwinan atau Sijil Perceraian Ibu Bapa (bagi Ibu Bapa yang berkahwin pada atau selepas 1 Mac 1982 dan bagi Ibu yang bertaraf Bukan Warganegara).
4.2.3 Surat Akuan Sumpah (bagi Penjaga yang tidak mempunyai hubungan kekeluargaan iaitu selain dari ibu atau bapa atau datuk atau nenek atau ibu saudara atau bapa saudara atau kakak atau abang yang berusia melebihi 21 tahun).
 
4.3 DOKUMEN KELUARGA (ASAL DAN SALINAN)
4.3.1 Kad Pengenalan dan Sijil Kelahiran atau Permit Masuk atau Pasport Adik-Beradik (jika berkenaan).
4.3.2 Kad Pengenalan dan Sijil Kelahiran atau Permit Masuk atau Pasport Suami atau Isteri dan Anak-anak (jika berkenaan).
4.3.3 Gambar pemohon bersama ibu atau bapa dan adik-beradik.
4.3.4 Sijil Kematian Ibu atau Bapa atau Adik-Beradik atau Suami atau Isteri (jika berkenaan).
4.3.5 Gambar berukuran pasport pemohon, ibu atau bapa dan semua adik-beradik yang telah disusun dan dilekatkan ke dalam senarai gambar-gambar dalam borang BMK-81A.
 
5. BAYARAN/FI
 
5.1 Warganegara
Jadual Pembayaran 6A
 
 

 Bayaran Daftar Lewat Kad Pengenalan Bagi Warganegara Malaysia

(WARGANEGARA)
 
Umur Dikenakan Kompoun Bayaran Permohonan (RM) Bayaran Proses(RM) Jumlah Bayaran(RM)
16 tahun Tetapi  Belum 19 tahun  PERCUMA  10.00  10.00
19 tahun Tetapi Belum 22 tahun 40.00  10.00  50.00
22 tahun Tetapi Belum 25 tahun 60.00  10.00  70.00
25 tahun Tetapi Belum 28 tahun 80.00  10.00  90.00
28 tahun Tetapi Belum 31 tahun 100.00  10.00  110.00
31 tahun Tetapi Belum 34 tahun 120.00  10.00  130.00
34 tahun Tetapi Belum 37 tahun 140.00  10.00  150.00
37 tahun Tetapi Belum 40 tahun 160.00  10.00  170.00
40 tahun keatas 200.00  10.00  210.00

 

5. BAYARAN/FI
 
Jadual Pembayaran 6B
 
 

  Bayaran Daftar Lewat Kad Pengenalan Bagi Bukan Warganegara Malaysia
(BUKAN WARGANEGARA)

Umur Dikenakan Kompoun Bayaran Permohonan (RM) Bayaran Proses(RM) Jumlah Bayaran(RM)
16 tahun Tetapi Belum 19 tahun 40.00  10.00  50.00
19 tahun Tetapi Belum 22 tahun 80.00  10.00  90.00
22 tahun Tetapi Belum 25 tahun 100.00  10.00  110.00
25 tahun Tetapi Belum 28 tahun 120.00  10.00  130.00
28 tahun Tetapi Belum 31 tahun 140.00  10.00  150.00
31 tahun Tetapi Belum 34 tahun 160.00  10.00  170.00
34 tahun Tetapi Belum 37 tahun 180.00  10.00  190.00
37 tahun Tetapi Belum 40 tahun 200.00  10.00  210.00
40 tahun keatas 240.00  10.00  250.00

 

Dikemaskini pada 24 Oktober 2013

 

PERMOHONAN GANTIAN KAD PENGENALAN(MYKAD ATAU MYPR) 18 TAHUN WARGANEGARA ATAU BUKAN WARGANEGARA

1. PENJELASAN PERMOHONAN
 
1.1 Mengikut Peraturan 18, Peraturan-peraturan Pendaftaran Negara 1990 (Pindaan 2007) setiap orang yang telah mencapai umur 18 tahun dan memiliki kad pengenalan bertaraf Warganegara atau Pemastautin Tetap hendaklah membuat gantian kad pengenalan selewat-lewatnya apabila mencapai umur 25 tahun.
 
2. SYARAT PERMOHONAN
 
2.1 Pemohon mestilah telah berumur genap 18 tahun hingga mencapai umur 25 tahun.
2.2 Pemohon mestilah hadir di mana-mana kaunter JPN.
 
3. PROSEDUR PERMOHONAN
 
3.1 Pemohon dikehendaki datang ke Kaunter JPN dan membawa dokumen yang perlu dikemukakan.
 
4. DOKUMEN YANG PERLU DIKEMUKAKAN (ASAL)
 
4.1 DOKUMEN PEMOHON (ASAL)
4.1.1 Kad Pengenalan (MyKad atau MyPR)
 
5. BAYARAN/FI
 

Warganegara= RM10.00
Jika lewat memohon (telah melebihi umur 25 tahun), rujuk Jadual Pembayaran 2A
Jadual Pembayaran 2A

Bayaran Permohonan Penukaran KPP/KPT Ke MyKad di Bawah Peraturan 18
(WARGANEGARA)
Pemohon yang lewat mendaftar semula selepas mencapai umur 18 tahun sehingga 25 tahun akan dikenakan kompaun.
Umur Yang Dikenakan Kompaun Bayaran Permohonan (RM) Bayaran Proses(RM) Bayaran Kompaun(RM) Jumlah Bayaran(RM)
Sebelum 27 tahun   10.00  10.00  20.00  40.00
27 tahun Tetapi Sebelum 28 tahun  10.00  10.00  40.00  60.00
28 tahun Tetapi Sebelum 29 tahun  10.00  10.00  60.00  80.00
29 tahun Tetapi Sebelum 30 tahun  10.00  10.00  80.00  100.00
30 tahun Tetapi Sebelum 31 tahun  10.00  10.00  100.00  120.00
31 tahun Tetapi Sebelum 32 tahun  10.00  10.00  120.00  140.00
32 tahun Tetapi Sebelum 33 tahun  10.00  10.00  140.00  160.00
33 tahun Tetapi Sebelum 34 tahun  10.00  10.00  160.00  180.00
34 tahun Tetapi Sebelum 35 tahun  10.00  10.00  180.00  200.00
35 tahun ke atas  10.00  10.00  200.00  220.00
 
 
5.2 Bukan Warganegara=RM40.00
Jika lewat memohon (telah melebihi umur 25 tahun), rujuk Jadual Pembayaran 2B
Jadual Pembayaran 2B

Bayaran Permohonan Gantian Kad Pengenalan(MyPR) di Bawah Peraturan 18
(BUKAN WARGANEGARA)
Pemohon yang lewat mendaftar semula selepas mencapai umur 18 tahun sehingga 25 tahun akan dikenakan kompaun.

 
Umur Yang Dikenakan Kompaun Bayaran Permohonan (RM) Bayaran Proses(RM) Bayaran Kompaun(RM) Jumlah Bayaran(RM)
Sebelum 27 tahun   40.00  10.00  40.00  90.00
27 tahun Tetapi Sebelum 28 tahun  40.00  10.00  80.00  130.00
28 tahun Tetapi Sebelum 29 tahun  40.00  10.00  120.00  170.00
29 tahun Tetapi Sebelum 30 tahun  40.00  10.00  160.00  210.00
30 tahun Tetapi Sebelum 31 tahun  40.00  10.00  200.00  250.00
31 tahun Tetapi Sebelum 32 tahun  40.00  10.00  200.00  250.00
32 tahun Tetapi Sebelum 33 tahun  40.00  10.00  200.00  250.00
33 tahun Tetapi Sebelum 34 tahun  40.00  10.00  200.00  250.00
34 tahun Tetapi Sebelum 35 tahun  40.00  10.00  200.00  250.00
35 tahun ke atas  40.00  10.00  200.00  250.00

Dikemaskini pada 24 Oktober 2013

 

PERMOHONAN GANTIAN HILANG KAD PENGENALAN(MYKAD ATAU MYPR)

1. PENJELASAN PERMOHONAN
 
1.1 Mengikut Peraturan 13, Peraturan-peraturan Pendaftaran Negara 1990(Pindaan 2007) setiap orang yang hilang kad pengenalannya hendaklah dengan segera memohon kad pengenalan gantian.
 
2. SYARAT PERMOHONAN
 
2.1 Pemohon mestilah hadir dimana-mana kaunter JPN; atau
2.2 Memohon gantian kad pengenalan hilang secara atas talian di laman webwww.jpn.gov.mymelalui aplikasi “Sistem Gantian MyKad” bagi permohonan yang tidak melibatkan pertukaran gambar atau maklumat pemohon yang bertaraf Warganegara.
 
3. PROSEDUR PERMOHONAN
 
3.1 Pemohon dikehendaki datang ke Kaunter JPN tanpa sebarang dokumen atau boleh membawa dokumen sokongan sekiranya ada (asal dan salinan).
 
4. DOKUMEN SOKONGAN (ASAL DAN SALINAN)
 
4.1 Surat pengesahan atau Kad Kebajikan dari Jabatan Kebajikan Masyarakat atau Surat pengesahan dari Jabatan Hal Ehwal Orang Asli atau Penghulu atau Ketua Kampung atau Ketua Kaum  atau Pejabat Daerah atau Pengerusi Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung [bagi orang-orang miskin atau daif  atau orang-orang kurang upaya (OKU)]; atau
4.2 Surat pengesahan dari Jabatan Kebajikan Masyarakat atau Jabatan Bomba dan Penyelamat atau Penghulu atau Ketua Kampung atau Ketua Kaum atau Pejabat Daerah atau Pengerusi Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung [bagi orang-orang yang ditimpa bencana alam]; atau
4.3 Surat pengesahan dari Penjara atau Pusat Serenti [bagi bekas banduan atau pelatih pusat]; atau
4.4 Kad Pelajar atau surat pengesahan dari Pengetua sekolah atau Pendaftar institusi pengajian tinggi [bagi pelajar dari mana-mana sekolah atau kolej atau institusi pengajian tinggi tempatan atau luar negara]; atau
4.5 Bagi kehilangan Kad Pengenalan yang disebabkan kes rompakan, samun, kecurian, malapetaka dan seumpamanya,laporan polis perlu disertakan yang menyatakan dengan jelas mengenai butir-butir kejadian dan Kad Pengenalan yang hilang.
 
 
5. BAYARAN/FI
 
5.1 Warganegara.
 
Bayaran Hilang bagi MyKad sahaja.
Jadual Pembayaran 4A
Makluman: Bagi permohonan melalui aplikasi “Sistem Gantian MyKad” di portal JPN bayaran hanya menggunakan kad kredit sahaja.
 
 

Kehilangan Bayaran Permohonan (RM) Bayaran Proses(RM) Jumlah Bayaran(RM)
Kali Pertama 10.00 100.00 110.00
Kali Kedua 10.00 200.00 210.00
Kali Ketiga dan seterusnya 10.00 300.00 310.00

5.2 Bukan Warganegara.
Jadual Pembayaran 4B

Kehilangan Bayaran Permohonan (RM) Bayaran Proses(RM) Jumlah Bayaran(RM)
Kali Pertama 40.00 100.00 140.00
Kali Kedua 40.00 200.00 240.00
Kali Ketiga dan seterusnya 40.00 300.00 340.00

5.3 Pengembalian wang tidak akan dipertimbangkan bagi permohonan gantian hilang Kad Pengenalan yang telah diproses oleh Bahagian Kad Pengenalan atau sekiranya Kad Pengenalan lama dijumpai semula.
 
Dikemaskini pada 24 Oktober 2013

 

PERMOHONAN GANTIAN ROSAK KAD PENGENALAN

1. PENJELASAN PERMOHONAN
 
1.1 Mengikut Peraturan 13, Peraturan-peraturan Pendaftaran Negara 1990(Pindaan 2007) setiap orang yang kad pengenalannya rosak atau musnah hendaklah dengan segera memohon kad pengenalan gantian.
 
2. SYARAT PERMOHONAN
 
2.1 Pemohon mestilahhadir di mana-mana kaunter  JPN; atau
2.2 Memohon gantian kad pengenalan hilang secara atas talian seperti berikut:
2.2.1 portal www.jpn.gov.my melalui aplikasi “Sistem Gantian MyKad”; atau
2.2.2 perkhidmatan Phone-in di talian 03-88808066
(bagi permohonan yang tidak melibatkan pertukaran gambar atau maklumat untuk pemohon yang bertaraf Warganegara.)
 
3. PROSEDUR PERMOHONAN
 
3.1 Pemohon dikehendaki datang ke Kaunter JPN dan membawa dokumen yang perlu dikemukakan(asal).
 
4. DOKUMEN YANG PERLU DIKEMUKAKAN (ASAL)
 
4.1 DOKUMEN PEMOHON (ASAL)
4.1.1 Kad Pengenalan pemohon yang rosak semasa permohonan dibuat di kaunter; atausemasa pengambilan Kad Pengenalan baru bagi urusan permohonan melalui portal atau telefon.
 
5. BAYARAN/FI
 
5.1 Warganegara : RM 10.00
5.2 Bukan Warganegara : RM 40.00
5.3 Permohonan gantian Kad Pengenalan rosak dalam tempoh 12 bulan dari tarikh serahan kad yang rosak tersebut adalah PERCUMA.
5.4 Bayaran permohonan gantian Kad Pengenalan rosak melalui laman web diterima melalui kredit sahaja.
5.5 Pengembalian wang tidak akan dipertimbangkan bagi permohonan gantian Kad Pengenalan rosak yang telah diproses oleh Bahagian Kad Pengenalan.
 
Dikemaskini pada 28 Mei 2013

 

 

PERMOHONAN GANTIAN TUKAR ALAMAT KAD PENGENALAN

1. PENJELASAN PERMOHONAN
 
1.1 Mengikut Peraturan 13, Peraturan-peraturan Pendaftaran Negara 1990(Pindaan 2007) setiap orang yang memiliki kad pengenalan dan bertukar tempat kediaman ke suatu tempat yang  seseorang itu akan tinggal selama tempoh 90 hari atau lebih hendaklah membuat gantian penukaran alamat pada kad pengenalan.
 
2. SYARAT PERMOHONAN
 
2.1 Pemohon mestilah hadir dimana-mana kaunter JPN.
2.2 Borang Pertukaran Alamat (dapatkan di kaunter JPN) telah diisi dengan lengkap.
2.3 Alamat mestilah menggunakan alamat tinggal tetap di dalam Malaysia. Alamat tempat bekerja atau pejabat atau organisasi atau alamat peti surat (P.O. Box) tidak dibenarkan.
 
3. PROSEDUR PERMOHONAN
 
3.1 Pemohon dikehendaki datang ke Kaunter JPN dan membawa dokumen yang perlu dikemukakan (asal).
 
4. DOKUMEN YANG PERLU DIKEMUKAKAN (ASAL)
 
4.1 DOKUMEN PEMOHON (ASAL)
4.1.1 Kad Pengenalan.
 
5. BAYARAN/FI
 
5.1 Warganegara 
5.1.1 Jika pertukaran alamat melibatkan pengeluaran kad baru: RM10.00
5.1.2 Jika pertukaran alamat dalam cip (kemaskini) tanpa melibatkan pengeluaran kad baru: RM2.00
5.2 Bukan Warganegara
5.2.1 Jika pertukaran alamat melibatkan pengeluaran kad baru: RM40.00                                                                    
5.2.2 Jika pertukaran alamat dalam cip (kemaskini) tanpa melibatkan pengeluaran kad baru: RM2.00
 
 
Dikemaskini pada 28 Mei 2013

 

 

PERMOHONAN PINDAAN BUTIRAN KAD PENGENALAN

1. PENJELASAN PERMOHONAN
 
1.1 Menurut Peraturan 14, Peraturan-peraturan Pendaftaran Negara 1990(Pindaan 2007) setiap orang yang memiliki kad pengenalan dan mendapati di dalam kad pengenalan mengandungi butir-butir yang pada pengetahuannya adalah tidak betul hendaklah memohon pindaan butiran kad pengenalan.
 
2. SYARAT PERMOHONAN
 
2.1 Pemohon mestilah hadir dimana-mana kaunter JPN
2.2 Pemohon telah memiliki Kad Pengenalan. Pemohon yang belum memiliki Kad Pengenalan tidak layak memohon.
2.3 Borang Permohonan JPN.KP16 (dapatkan di kaunter JPN) telah diisi dengan lengkap.
 
3. PROSEDUR PERMOHONAN
 
3.1 Pemohon dikehendaki datang ke Kaunter JPN dan membawa dokumen yang perlu dikemukakan (asal dan salinan).
 
4. DOKUMEN YANG PERLU DIKEMUKAKAN (ASAL DAN SALINAN)
 
4.1. DOKUMEN PEMOHON (ASAL DAN SALINAN)
 
4.1.1 Surat Akuan Berkanun (jika pemohon berumur kurang 18 tahun, Akuan Berkanun hendaklah dibuat oleh ibu atau bapa atau*penjaga.*Penjaga adalah datuk atau nenek atau ibu saudara atau bapa saudara atau kakak atau abang yang berusia melebihi 21 tahun).
4.1.2 Kad Pengenalan pemohon.
4.1.3 Sijil Kelahiran atau Sijil Anak Angkat atau Sijil Warganegara atau Pengesahan Taraf Warganegara atau Permit Masuk (yang mana berkaitan).
4.1.4 Pasport (jika ada).
4.1.5 Dokumen sokongan lain yang berkaitan dengan permohonan seperti:                                                                                               
(i) Kad Memeluk Agama Islam daripada Jabatan Agama Islam atau Majlis Agama Islam Negeribagi mereka yang memeluk agama Islam tidak kira sama ada menukar nama atau mengekalkan nama asal; atau
(ii) Perintah Mahkamah Syariah atau Pengesahan Majlis Agama Islam atau Jabatan Agama Islam bagi permohonan pertukaran agama daripada Islam kepada bukan Islam dan pertukaran nama Islam kepada nama bukan Islam; atau
(iii) Sijil Baptisma atau Surat pengesahan memeluk agama Buddha atau Hindu atau Sikhisma bagi permohonan menukar agama yang melibatkan pertukaran nama. Jika mengekalkan nama asal, hanya perlu mengisi Lampiran "A" di kaunter dan permohonan diterima tanpa perlu mengemukakan dokumen-dokumen sokongan seperti di atas; atau
(iv) Daftar Perkahwinan KC07 yang dikeluarkan oleh JPN bagi permohonan untuk memasukkan nama suami bagi mereka yang berkahwin dengan warganegara asing sahaja; atau
(v) Lain-lain dokumen yang diperlukan oleh Jabatan untuk menyokong permohonan pindaan.
 
5. BAYARAN/FI
5.1 Bayaran Proses Pindaan Butiran (Warganegara atau Bukan Warganegara): RM10.00
 
5.2 Jika permohonan Pindaan Butiran diluluskan, bayaran permohonan gantian Kad akan dikenakan seperti berikut:
5.2.1 Warganegara: RM10.00 
5.2.2 Bukan Warganegara: RM40.00
 
 
Dikemaskini pada 28 Mei 2013

 

 

PERMOHONAN KAD PENGENALAN BAGI ORANG BARU TIBA (OBT)
 
1. PENJELASAN PERMOHONAN
 
Mengikut Peraturan 3, Peraturan-peraturan Pendaftaran Negara 1990 (Pindaan 2007)  setiap orang yang tidak berada di Malaysia sepanjang tempoh umur 12 hingga 16 tahun dan bertaraf Warganegara wajib mendaftar untuk mendapatkan Kad Pengenalannya dalam tempoh 30 hari dari tarikh tiba di Malaysia.
 
2. SYARAT PERMOHONAN
 
2.1 Pemohon mestilah berumur genap 16 tahun atau lebih.
2.2 Pemohon mestilah hadir di mana-mana kaunter JPN
2.3 Pemohon tidak berada di dalam Malaysia sepanjang tempoh umur 12 hingga 16 tahun (Pasport sebagai bukti perjalanan).
2.4 Borang Permohonan JPN.KP01 (dapatkan di kaunter JPN) telah diisi dengan lengkap.                                         
2.5 Pemohon mestilah membuat permohonan dalam tempoh 30 hari dari tarikh tiba di Malaysia. Jika tidak, bayaran proses akan dikenakan.
 
3. PROSEDUR PERMOHONAN
 
3.1 Pemohon dikehendaki datang ke Kaunter JPN dan membawa dokumen yang perlu dikemukakan(asal dan salinan).
 
4. DOKUMEN YANG PERLU DIKEMUKAKAN (ASAL DAN SALINAN)
 
4.1 DOKUMEN PEMOHON (ASAL DAN SALINAN)
4.1.1 Sijil Kelahiran atau Sijil Anak Angkat atau Sijil Warganegara atau Pengesahan Taraf Warganegara atau Borang Warganegara.
4.1.2 Pasport.
 
5. BAYARAN/FI
 
5.1 Warganegara 
Jadual Pembayaran 6A
  

 Bayaran Kad Pengenalan(MyKad) Bagi OBT

(WARGANEGARA)
Perkara Bayaran Permohonan (RM) Bayaran Proses(RM) Bayaran Kompaun(RM) Jumlah Bayaran(RM)
Tarikh permohonan - Tarikh Tiba di Pasport < 30 hari  PERCUMA  TIADA  TIADA  PERCUMA
30 Hari < Tarikh permohonan - Tarikh Tiba di Pasport ≤ 60 hari  PERCUMA  10.00  3.00  13.00
60 Hari < Tarikh permohonan - Tarikh Tiba di Pasport ≤ 90 hari  PERCUMA  10.00  5.00  15.00
90 Hari < Tarikh permohonan - Tarikh Tiba di Pasport ≤ 180 hari  PERCUMA  10.00  10.00  20.00
180 Hari < Tarikh permohonan - Tarikh Tiba di Pasport   PERCUMA  10.00  20.00  30.00

Dikemaskini pada 24 Oktober 2013

 

PERMOHONAN KAD PENGENALAN PESARA POLIS ATAU TENTERA

1. PENJELASAN PERMOHONAN
 
Mengikut Peraturan 3(2), Peraturan-peraturan Pendaftaran Negara 1990 (Pindaan 2007)  setiap anggota polis atau tentera yang telah tamat perkhidmatan adalah wajib mendaftar untuk mendapatkan Kad Pengenalannya dalam tempoh 30 hari dari tarikh surat tamat perkhidmatan polis atau tentera.
 
2. SYARAT PERMOHONAN
 
2.1 Pemohon mestilah hadir dimana-mana kuanter JPN
2.2 Borang Permohonan JPN.KP01 (dapatkan di kaunter JPN) telah diisi dengan lengkap.                                         
 
3. PROSEDUR PERMOHONAN
 
3.1 Pemohon dikehendaki datang ke Kaunter JPN dan membawa dokumen yang perlu dikemukakan (asal dan salinan).
 
4. DOKUMEN SOKONGAN (ASAL DAN SALINAN)
 
4.1 DOKUMEN PEMOHON (ASAL DAN SALINAN)
4.1.1 Sijil Kelahiran atau Cabutan Sijil Kelahiran.
4.1.2 Surat tamat perkhidmatan polis atau tentera.
 
5. BAYARAN/FI
 
5.1 Bayaran PERCUMA.
 
Dikemaskini pada 28 Mei 2013

 

 PERMOHONAN KAD PENGENALAN (MYPR) KANAK-KANAK 12 TAHUN ATAU KALI PERTAMA BUKAN WARGANEGARA

 
1. PENJELASAN PERMOHONAN
 
1.1 Mengikut Peraturan 3, Peraturan-peraturan Pendaftaran Negara 1990 (Pindaan 2007)  setiap orang yang bertaraf Pemastautin Tetap adalah wajib mendaftar untuk mendapatkan Kad Pengenalannya dalam tempoh 30 hari dari tarikh berumur genap 12 tahun atau dari tarikh rujukan di Permit Masuk yang dikeluarkan oleh Jabatan Imigresen Malaysia. 
 
2. SYARAT PERMOHONAN
 
2.1 Pemohon mestilah telah berumur genap 12 tahun atau lebih. Bagi pemohon berumur genap 12 tahun tetapi belum mencapai umur 16 tahun perlu hadir bersama penganjur. (Penganjur: Ibu atau Bapa atau *Penjaga. *Penjaga adalah datuk atau nenek atau ibu saudara atau bapa saudara atau kakak atau abang yang berusia melebihi 21 tahun)
2.2 Pemohon mestilah hadir di Ibu pejabat JPNM Putrajaya dan Ibu Pejabat JPN Negeri sahaja.
2.3 Borang Permohonan JPN.KP01 (dapatkan di kaunter JPN) telah diisi dengan lengkap.
2.4 Pemohon mestilah membuat permohonan dalam tempoh 30 hari dari tarikh berumur genap 12 tahun atau dari tarikh rujukan di Permit Masuk (cop bujur). Jika tidak, bayaran proses akan dikenakan. 
 
3. PROSEDUR PERMOHONAN
 
3.1 Pemohon dikehendaki datang ke Kaunter ke Ibu Pejabat JPNM dan Ibu Pejabat Negeri dengan membawa dokumen yang perlu dikemukakan (asal dan salinan).
 
4. DOKUMEN YANG PERLU DIKEMUKAKAN (ASAL DAN SALINAN)
 
4.1 PERMOHONAN KAD PENGENALAN(MYPR) KANAK-KANAK 12 TAHUN BERTARAF PEMASTAUTIN TETAP
 
4.1.1 DOKUMEN PEMOHON (ASAL DAN SALINAN)
(i) Sijil Kelahiran atau Sijil Anak Angkat (bagi permohonan kanak-kanak berumur 12 tahun bertaraf Pemastautin Tetap yang lahir di Malaysia). 
(ii) Permit Masuk.
(iii) Pasport Antarabangsa.
 
4.1.2 DOKUMEN PENGANJUR (ASAL DAN SALINAN)
(i) Kad Pengenalan Penganjur (Ibu Atau Bapa Atau Penjaga).
(ii) Penjaga yang tiada mempunyai hubungan kekeluargaan, Surat Pengesahan Penjagaan pemohon dari Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) hendaklah dibawa bersama.
(iii) Pasport negara asal bagi penganjur yang Bukan Warganegara.
 
4.2 PERMOHONAN KAD PENGENALAN(MYPR) KALI PERTAMA BERTARAF PEMASTAUTIN TETAP
 
4.2.1 DOKUMEN PEMOHON (ASAL DAN SALINAN)
(i) Permit Masuk.
(ii) Pasport Antarabangsa yang masih sah laku.
 
 
5. BAYARAN/FI
 
5.1 Bukan Warganegara 
Jadual Pembayaran 6A
 

 

 Bayaran Permohonan Kad Pengenalan(MyPR) Kanak-kanak  12 Tahun bagi Pemastautin Tetap

(BUKAN WARGANEGARA)
Perkara Bayaran Permohonan (RM) Bayaran Proses(RM) Jumlah Bayaran(RM)
12 tahun hingga 12 tahun 30 hari  40.00  PERCUMA  40.00
12 tahun melebihi 30 hari hingga 16 tahun  40.00  10.00  50.00

  

Jadual Pembayaran 7A
  

 Bayaran Kerana Lewat Memohon MyPR Bagi Pemastautin Tetap

 
Perkara Bayaran Permohonan (RM) Bayaran Proses(RM) Bayaran Kompaun (RM) Jumlah Bayaran(RM)
TARIKH PERMOHONAN – TARIKH RUJ. DIPERMIT MASUK < 30 HARI 40.00  TIADA  TIADA  40.00
30 HARI < TARIKH PERMOHONAN – TARIKH RUJ. DIPERMIT MASUK  ≤ 60 HARI 40.00  10.00  3.00  53.00
60 HARI < TARIKH PERMOHONAN – TARIKH RUJ. DIPERMIT MASUK  ≤ 90 HARI 40.00  10.00  5.00  55.00
90 HARI < TARIKH PERMOHONAN – TARIKH RUJ. DIPERMIT MASUK  ≤ 180 HARI 40.00  10.00  10.00  60.00
180 HARI < TARIKH PERMOHONAN – TARIKH RUJ. DIPERMIT MASUK   40.00  10.00  20.00  70.00

Dikemaskini pada 24 Oktober 2013

 

PERMOHONAN GANTIAN KAD PENGENALAN(MYPR) BUKAN WARGANEGARA
 
1. PENJELASAN PERMOHONAN
 
1.1 Pemohon yang memegang Kad Pengenalan(MyKad) bertaraf Pemastautin Tetap hendaklah memohon gantian kad pengenalan tersebut kepada Kad Pengenalan Pemastautin Tetap(MyPR).
 
2. SYARAT PERMOHONAN
 
2.1 Pemohon mestilah hadir di mana-mana kaunter JPN
 
3. PROSEDUR PERMOHONAN
 
3.1 Pemohon dikehendaki datang ke mana-mana Kaunter JPN dan membawa dokumen yang perlu dikemukakan(asal dan salinan).
 
4. DOKUMEN YANG PERLU DIKEMUKAKAN (ASAL DAN SALINAN)
 
4.1 DOKUMEN PEMOHON (ASAL DAN SALINAN)
4.1.1 Kad Pengenalan.
4.1.2 Permit Masuk atau Cabutan Butir-Butir Daftar Kad Pengenalan (JPN.KP12).
4.1.3 Pasport (jika ada)
 
5. BAYARAN/FI
 
5.1 Bukan Warganegara: RM 40.00
Jika lewat memohon (telah melebihi umur 25 tahun), rujuk Jadual Pembayaran 7A.
Jadual Pembayaran 7A
 

 

 Bayaran Permohonan Gantian Kad Pengenalan(MyPR) di Bawah Peraturan 18

(BUKAN WARGANEGARA)
Permohonan yang melewati mendaftar semula selepas mencapai umur 18 tahun sehingga 25 tahun akan dikenakan bayaran proses.
 
 
Umur Bayaran Permohonan (RM) Bayaran Proses(RM) Jumlah Bayaran(RM)
Selepas 25 tahun  40.00  10.00  50.00

Dikemaskini pada 28 Mei 2013