Kelahiran Di Sabah

 
PENDAFTARAN KELAHIRAN BIASA (SABAH)
 
PENERANGAN PERMOHONAN
Pemohonan pendaftaran kelahiran biasa bermaksud setiap kelahiran yang berlaku di Malaysia hendaklah didaftarkan dalam tempoh 14 hari dari tarikh kelahiran kanak-kanak tersebut. 
 
SYARAT  PERMOHONAN
Permohonan pendaftaran kanak-kanak boleh dibuat oleh individu berikut:
1. Ibu atau bapa kanak-kanak;
2. Penjaga kanak-kanak yang sah;
3. Individu yang mengetahui tentang kelahiran kanak-kanak.
 
PROSEDUR PERMOHONAN
Pemohon dikehendaki hadir ke mana-mana kaunter Jabatan Pendaftaran Negara dengan membawa dokumen-dokumen yang diperlukan. 
 
DOKUMEN YANG PERLU DIKEMUKAKAN (ASAL DAN SALINAN)
 
DOKUMEN KANAK-KANAK (ASAL DAN SALINAN)
1. Borang A dan Borang N1 (cabutan) diisi dengan lengkap;
2. Borang Pengesahan Kelahiran daripada hospital atau Surat Akuan Bidan/Doktor bagi kelahiran di rumah (asal); 
3. Kad Pranatal (Buku Rawatan Mengandung) (asal dan salinan); dan
4. Kad Kesihatan & Imunisasi Kanak-Kanak, (asal dan salinan).
 
DOKUMEN IBU DAN BAPA (ASAL DAN SALINAN)
1. Kad Pengenalan atau Permit Masuk atau Pasport bagi ibu dan bapa kanak-kanak serta individu yang melaporkan kelahiran (asal dan salinan);
2. Dokumen Perkahwinan atau Perceraian atau Sijil Kematian ibu dan bapa kanak-kanak (asal dan salinan).
 
DOKUMEN PEMAKLUM (ASAL DAN SALINAN)
1. Kad Pengenalan atau Permit Masuk atau Pasport (asal dan salinan);
 
BAYARAN
Tiada bayaran dikenakan.
 

Dikemaskini pada 28 Mei 2013

 
PENDAFTARAN KELAHIRAN LAMBAT (SABAH)
 
PENERANGAN PERMOHONAN
Pemohonan pendaftaran kelahiran lambat bermaksud pendaftaran kelahiran dibuat pada hari ke-15 hingga hari ke-42 selepas kelahiran kanak-kanak berlaku.  
 
SYARAT  PERMOHONAN
Permohonan pendaftaran kanak-kanak boleh dibuat oleh individu berikut:
1. Ibu atau bapa kanak-kanak;
2. Penjaga kanak-kanak yang sah;
3. Individu yang mengetahui tentang kelahiran kanak-kanak.
 
PROSEDUR PERMOHONAN
Pemohon dikehendaki hadir ke mana-mana kaunter Jabatan Pendaftaran Negara  dengan membawa dokumen-dokumen yang diperlukan. 
 
DOKUMEN YANG PERLU DIKEMUKAKAN (ASAL DAN SALINAN)
DOKUMEN KANAK-KANAK (ASAL DAN SALINAN)
1. Borang A dan Borang N1 (cabutan) diisi dengan lengkap;
2. Borang Pengesahan Kelahiran daripada hospital atau Surat Akuan Bidan/Doktor bagi kelahiran di rumah (asal); 
3. Kad Pranatal (Buku Rawatan Mengandung) (asal dan salinan); dan
4. Kad Kesihatan & Imunisasi Kanak-Kanak, (asal dan salinan).
 
DOKUMEN IBU DAN BAPA (ASAL DAN SALINAN)
1. Kad Pengenalan atau Permit Masuk atau Pasport bagi ibu dan bapa kanak-kanak serta individu yang melaporkan kelahiran (asal dan salinan);
2. Dokumen Perkahwinan atau Perceraian atau Sijil Kematian ibu dan bapa kanak-kanak (asal dan salinan).
 
DOKUMEN PEMAKLUM (ASAL DAN SALINAN)
1. Kad Pengenalan atau Permit Masuk atau Pasport (asal dan salinan);
 
BAYARAN
Bayaran proses RM5.00.
 

Dikemaskini pada 28 Mei 2013

 
PENDAFTARAN LEWAT KELAHIRAN (SABAH)
 
PENERANGAN PERMOHONAN 
Pemohonan pendaftaran kelahiran lewat bermaksud setiap kelahiran yang berlaku di Sabah yang didaftarkan selepas 42 hari dari tarikh kelahiran kanak-kanak tersebut. 
 
SYARAT PERMOHONAN
KELAYAKAN PEMOHON ATAU PENGANJUR ATAU PEMAKLUM
1. Ibu atau bapa kandung kanak-kanak;
2. Jika bapa kandung tidak diperolehi, ibu atau seorang penganjur yang mengetahui mengenai kelahiran yang umurnya 10 tahun lebih tua daripada kanak-kanak;
3. Jika bapa tidak diperolehi dan ibu telah meninggal dunia, permohonan boleh dibuat oleh dua (2) orang penganjur yang mengetahui mengenai kanak-kanak tersebut dan masing-masing berumur 18 tahun dan ke atas di mana perbezaan umur sekurang-kurangnya 10 tahun lebih tua daripada kanak-kanak;
4. Jika kanak-kanak yang baru dilahirkan hidup dan terdedah dan kelahirannya tidak didaftarkan, permohonan boleh dikemukakan oleh dua (2) orang penganjur yang merupakan Pegawai Kebajikan Masyarakat atau orang yang diberi hak penjagaan kanak-kanak mengikut Akta Perlindungan Kanak-Kanak 1991;
 
PROSEDUR PERMOHONAN
Pemohonan pendaftaran lewat kelahiran boleh dibuat di mana-mana Pejabat JPN Sabah yang berhampiran dengan tempat tinggal pemohon dengan membawa dokumen-dokumen yang diperlukan.
 
DOKUMEN-DOKUMEN YANG DIPERLUKAN (KELAHIRAN BERLAKU DI RUMAH)
DOKUMEN KANAK-KANAK (ASAL DAN SALINAN)
1.   Borang Carian Kelahiran borang N1 (bagi kelahiran yang berlaku pada  
      tahun 2002 dan ke bawah);
2.   Borang Daftar Kelahiran ( Borang A ) diisi dengan lengkap;
3. Kad Pranatal atau Rawatan Mengandung, Kad Kesihatan & Imunisasi Kanak-Kanak, Surat Akuan Bidan atau Doktor (asal dan salinan). Sekiranya tiada, Akuan Sumpah Berkanun perlu dikemukakan;
4. Gambar Penuh Terkini kanak-kanak Ukuran Poskad 4R (satu (1) keping);
5. Gambar Terkini Ukuran Pasport kanak-kanak (satu (1) keping);
6. Surat Akuan Kelahiran Kanak-kanak oleh Ketua Kampung atau Ketua Kaum atau Ahli Parlimen atau ADUN dalam kawasan kelahiran kanak-kanak berlaku; 
7. Cabutan Daftar Sekolah atau Sijil Persekolahan berserta pengesahan oleh Guru Besar atau Pengetua Sekolah jika kanak-kanak bersekolah dan berumur tujuh (7) tahun ke atas atau Surat Akuan Kanak-Kanak Tidak Pernah Bersekolah perlu diisi oleh Penghulu atau Ketua Kaum atau Ahli Parlimen atau ADUN dalam kawasan di mana kanak-kanak tinggal dan kanak-kanak berumur tujuh (7) tahun ke atas (jika ada).
8. Surat Akuan Saksi oleh dua (2) orang yang mengetahui mengenai kelahiran;
 
DOKUMEN IBU DAN BAPA (ASAL DAN SALINAN) 
1. Kad Pengenalan atau Permit Masuk atau Pasport atau Sijil Kematian (ibu bapa kanak-kanak atau pemaklum atau saksi atau penganjur) (asal dan salinan);
2. Dokumen Perkahwinan atau Sijil Perceraian atau Sijil Kematian ibu bapa kanak-kanak (asal dan salinan);
3. Gambar Terkini Ukuran Pasport ibu dan bapa (satu (1) keping);
 
DOKUMEN ADIK BERADIK (ASAL DAN SALINAN)
1.   Sijil Kelahiran atau Kad Pengenalan adik-beradik kanak-kanak jika ada (asal dan salinan); 
2.   Gambar Terkini Ukuran Pasport adik-beradik kandung seibu sebapa (satu (1) keping);
3.   Borang Maklumat Keluarga BMK81 dan BMK81A;
 
DOKUMEN PENGANJUR (ASAL DAN SALINAN)
1.   Akuan Sumpah Berkanun JPN.LM27 bagi dua (2) orang penganjur yang mengetahui tentang kelahiran;
2.   Kad Pengenalan atau Permit Masuk atau Pasport atau Sijil Kematian pemaklum atau saksi atau penganjur (asal dan salinan);
 
DOKUMEN-DOKUMEN YANG DIPERLUKAN (KELAHIRAN BERLAKU DI HOSPITAL KERAJAAN ATAU HOSPITAL SWASTA ATAU KLINIK SWASTA ATAU KLINIK KERAJAAN)
DOKUMEN KANAK-KANAK (ASAL DAN SALINAN)
1. Borang Permohonan Carian atau Cabutan Daftar Kelahiran – Borang N1;
2. Borang Daftar Kelahiran Borang A;
3. Borang Pengesahan Kelahiran;
4. Kad Pranatal atau Rawatan Mengandung, Kad Kesihatan & Imunisasi Kanak-Kanak, Surat Akuan Bidan atau Doktor (asal dan salinan ).
5. Gambar Penuh Terkini Kanak-kanak Ukuran Poskad 4R (satu (1) keping);
6. Gambar Terkini Ukuran Pasport kanak-kanak (satu (1) keping);
7. Cabutan Daftar Sekolah atau Sijil Persekolahan berserta pengesahan oleh Guru Besar atau Pengetua Sekolah jika kanak-kanak bersekolah dan berumur tujuh (7) tahun ke atas atau Surat Akuan Kanak-Kanak Tidak Pernah Bersekolah perlu diisi oleh Penghulu atau Ketua Kaum atau Ahli Parlimen atau ADUN dalam kawasan di mana kanak-kanak tinggal dan kanak-kanak berumur tujuh (7) tahun ke atas (jika ada).
 
DOKUMEN IBU DAN BAPA (ASAL DAN SALINAN) 
1.   Kad Pengenalan atau Permit Masuk atau Pasport atau Sijil Kematian (ibu bapa kanak-kanak atau pemaklum atau saksi atau penganjur) (asal dan salinan);
2.   Dokumen Perkahwinan atau Sijil Perceraian atau Sijil Kematian ibu bapa kanak-kanak (asal dan salinan);
3. Gambar Terkini Ukuran Pasport ibu dan bapa (satu (1) keping);
 
DOKUMEN ADIK BERADIK (ASAL DAN SALINAN)
1.   Sijil Kelahiran atau Kad Pengenalan adik-beradik kanak-kanak jika ada (asal dan salinan); 
2.   Gambar Terkini Ukuran Pasport adik-beradik kandung seibu sebapa (satu (1) keping);
3.   Borang Maklumat Keluarga BMK81 dan BMK81A;
 
DOKUMEN PENGANJUR (ASAL DAN SALINAN)
1.   Akuan Sumpah Berkanun JPN.LM27 bagi dua (2) orang penganjur yang mengetahui tentang kelahiran;
2.   Kad Pengenalan atau Permit Masuk atau Pasport atau Sijil Kematian pemaklum atau saksi atau penganjur (asal dan salinan);
 
BAYARAN
Bayaran proses RM 10.00.


Dikemaskini pada 28 Mei 2013

 
PENDAFTARAN KELAHIRAN MATI

Pemohon perlu mendaftarkan kelahiran mati dalam tempoh 14 hari dari tarikh kelahiran dan pemaklum mestilah Ibu/bapa/saudara/orang yang mengetahui kelahiran tersebut. Permohonan boleh dibuat di Semenanjung Malaysia dan akan dipanjangkan ke Sabah untuk kelulusan Pendaftar Wilayah.
 
[Seksyen 13, Ordinan Sabah,Cap.123]
 
PROSEDUR PERMOHONAN
 
Pemohon perlu mengisi Borang A dan Borang N1 (Cabutan) dengan lengkap beserta dokumen sokongan.
 
DOKUMEN SOKONGAN
 
1.      Dokumen Pengenalan diri atau dokumen perjalanan yang sah
2.      Dokumen Pemeriksaan ibu mengandung
3.      Pengesahan kelahiran mati
4.      Dokumen Perkahwinan ibubapa (bagi anak pertama sahaja) – jika berkahwin
 
BAYARAN
 
Tiada bayaran dikenakan
 
 
CABUTAN SIJIL KELAHIRAN 
(SABAH)
 
PENERANGAN PERMOHONAN
Permohonan untuk mendapatkan salinan Sijil Kelahiran oleh pemohon yang berkelayakan dengan bayaran yang ditetapkan. Cabutan kelahiran ini boleh dibuat di Pejabat JPN Negeri dan JPN Putrajaya sahaja.
 
KELAYAKAN PEMOHON
A. Pemilik Sijil Kelahiran;
B. Ibu atau bapa pemilik Sijil Kelahiran;
C. Suami atau isteri pemilik Sijil Kelahiran;
D. Anak kandung atau anak angkat yang sah bagi pemilik Sijil Kelahiran;
E. Adik-beradik kandung pemilik Sijil Kelahiran;
F. Firma Guaman;
G. Badan Berkanun;
H. Agensi kerajaan.
 
DOKUMEN YANG PERLU DIKEMUKAKAN
KATEGORI 1: INDIVIDU DALAM KATEGORI A HINGGA E 
1. Borang N1 yang lengkap;
2. Kad Pengenalan atau dokumen pengenalan diri pemohon (asal dan salinan);
3. Salinan sijil kelahiran pemilik daftar (sekiranya ada).
 
KATEGORI 2: INDIVIDU DALAM KATEGORI F
1. Borang N1 yang lengkap;
2. Surat Rasmi Pejabat Firma Guaman untuk memohon carian dan cabutan dalam daftar;
3. Surat lantikan daripada anak guam (pemohon);
4. Kad Pengenalan atau dokumen pengenalan diri anak guam (pemohon) (asal dan salinan);
5. Surat wakil kuasa untuk menguruskan permohonan (sekiranya berkaitan).
 
KATEGORI 3: INDIVIDU DALAM KATEGORI G DAN H 
1. Borang N1 yang lengkap;
2. Surat Rasmi Badan Berkanun atau Agensi Kerajaan untuk memohon carian atau cabutan dalam daftar;
3. Surat wakil kuasa pemohon untuk menguruskan permohonan (sekiranya berkaitan).
 
BAYARAN
Bayaran permohonan RM 5.00. Manakala permohonan daripada Agensi Kerajaan adalah dikecualikan bayaran.
 

Dikemaskini pada 28 Mei 2013

 
PERMOHONAN PEMBETULAN MAKLUMAT SEKSYEN 30 DALAM SIJIL KELAHIRAN BAGI KESILAPAN PERKERANIAN
(SABAH)
 
PENERANGAN PERMOHONAN
Permohonan untuk membetulkan kesilapan kecil dilakukan oleh Pendaftar yang cuma melibatkan ejaan yang mana jika pembetulan dibuat tidak akan mengubah fakta di dalam Sijil Kelahiran. 
 
SYARAT PERMOHONAN
Permohonan Pembetulan Maklumat Kesilapan Perkeranian boleh dibuat oleh individu berikut:
1. Ibu atau bapa kandung kanak-kanak;
2. Penjaga kanak-kanak yang sah;
 
PROSEDUR PERMOHONAN
Pemohon dikehendaki hadir ke mana-mana kaunter Jabatan Pendaftaran Negara di Sabah dengan membawa dokumen-dokumen yang diperlukan. 
 
DOKUMEN YANG PERLU DIKEMUKAKAN
DOKUMEN KANAK-KANAK (ASAL DAN SALINAN)
1. Borang PSB 4 dan PSB 4A yang lengkap; - 
2. Sijil Kelahiran kanak-kanak (asal dan salinan);
3. Kad Pengenalan atau dokumen pengenalan diri kanak-kanak (asal dan salinan);
4. Pasport atau dokumen insurans atau buku bank kanak-kanak sekiranya kanak-kanak telah mempunyai pasport atau akaun bank atau insurans (asal dan salinan);
5. Dokumen-dokumen lain yang boleh menyokong permohonan.
 
DOKUMEN IBU DAN BAPA (ASAL DAN SALINAN)
1.   Kad Pengenalan atau dokumen pengenalan diri ibu dan bapa (asal dan salinan);
2.   Surat Keizinan oleh ibu bapa kandung kanak-kanak yang memberikan kebenaran kepada penjaga untuk membuat permohonan;
 
BAYARAN
1. Bayaran pendaftaran permohonan RM2.00
2. Bayaran kelulusan permohonan RM 5.00
3. Bayaran cabutan Sijil Kelahiran RM 5.00
 
 
PERMOHONAN PEMBETULAN MAKLUMAT SEKSYEN 30 DALAM SIJIL KELAHIRAN BAGI KESILAPAN FAKTA
(SABAH)
 
PENERANGAN PERMOHONAN
Permohonan untuk membetulkan kesilapan fakta di mana maklumat selain dari nama kanak-kanak yang diberi pemaklum semasa pendaftaran kelahiran tidak betul atau tidak diperolehi. 
 
KELAYAKAN PEMOHON
Permohonan Pembetulan Maklumat Kesilapan Fakta boleh dibuat oleh individu berikut:
1. Pemilik Sijil Kelahiran;
2. Ibu atau bapa kandung kanak-kanak;
3. Penjaga kanak-kanak yang sah;
4. Dua (2) orang individu yang mengenali kanak-kanak.
 
PROSEDUR PERMOHONAN
Pemohon dikehendaki hadir ke mana-mana kaunter Jabatan Pendaftaran Negara di Sabah dengan membawa dokumen-dokumen yang diperlukan. 
 
DOKUMEN YANG PERLU DIKEMUKAKAN
DOKUMEN KANAK-KANAK (ASAL DAN SALINAN)
1. Borang PSB 4 dan Borang PSB 4A yang lengkap; 
2. Surat Akuan Sumpah;
3. Borang Maklumat Keluarga BMK81;
4. Borang MyKid;
5. Sijil Kelahiran kanak-kanak (asal dan salinan );
6. Kad Pengenalan atau dokumen pengenalan diri kanak-kanak (asal dan salinan );
7. Pasport atau dokumen insurans atau buku bank kanak-kanak sekiranya kanak-kanak telah mempunyai pasport atau akaun bank atau insurans (asal dan salinan );
8. Gambar kanak-kanak berukuran 3R (poskad) dan berukuran pasport;
 
DOKUMEN IBU DAN BAPA (ASAL DAN SALINAN)
1.   Kad Pengenalan atau dokumen pengenalan diri ibu dan bapa (asal dan salinan);
2.   Surat Keizinan oleh ibu bapa kandung kanak-kanak yang memberikan kebenaran kepada penjaga untuk membuat permohonan;
3.   Perkahwinan atau Sijil Perceraian atau Sijil Kematian ibu bapa kanak-kanak (asal dan salinan);
4 Surat Kebenaran Penjagaan dari Jabatan Kebajikan Masyarakat (jika permohonan dibuat oleh penjaga kanak-kanak) (asal dan  salinan );
5 Dokumen-dokumen lain yang boleh menyokong permohonan seperti Sijil atau Kad  Memeluk Agama Islam ibu atau bapa kanak-kanak, Sijil Kelahiran atau Sijil Kematian ibu atau bapa kanak-kanak dan surat kelulusan penukaran nama daripada Bahagian Kad Pengenalan, JPN;
 
DOKUMEN ADIK BERADIK (ASAL DAN SALINAN)
1.   Sijil Kelahiran atau Kad Pengenalan adik-beradik kanak-kanak jika ada (asal dan salinan); 
 
BAYARAN
1. Bayaran pendaftaran permohonan RM2.00
2. Bayaran kelulusan permohonan RM 5.00
3. Bayaran cabutan Sijil Kelahiran RM 5.00
 

Dikemaskini pada 28 Mei 2013

 
 
PERMOHONAN CARIAN DALAM DAFTAR
 
Permohonan carian adalah permohonan untuk mendapatkan keputusan carian mengenai daftar kelahiran dengan bayaran fee yang ditetapkan. Pemaklum mestilah Ibu/bapa/penjaga kanak-kanak tersebut. Permohonan boleh dibuat di Semenanjung Malaysia dan akan dipanjangkan ke Sabah untuk kelulusan Pendaftar Wilayah.
 
[Seksyen 13, Ordinan Sabah,Cap.123]
 
PROSEDUR PERMOHONAN
 
Pemohon perlu mengisi Borang N1 (Cabutan) dengan lengkap beserta dokumen sokongan.
 
DOKUMEN SOKONGAN
 
1.       Dokumen pengenalan diri atau dokumen perjalanan yang sah (jika bukan warganegara)
2.       Surat Rasmi Jabatan untuk memohon carian dalam daftar (bagi permohonan dari Jabatan Kerajaan)
3.      Sebarang dokumen atau maklumat yang boleh dijadikan asas membuat carian dalam daftar kelahiran seperti Cabutan Daftar Persekolahan dan Sijil Kelahiran adik-beradik yang lain (bagi permohonan carian kelahiran)
 
BAYARAN
 
Tiada bayaran dikenakan