Permohonan Gantian Kad Pengenalan (MyKad Atau MyPR) 18 Tahun Warganegara Atau Bukan Warganegara

Print Friendly, PDF & Email

Mengikut Peraturan 18, Peraturan-peraturan Pendaftaran Negara 1990 (Pindaan 2007) setiap orang yang telah mencapai umur 18 tahun dan memiliki kad pengenalan bertaraf Warganegara atau Pemastautin Tetap hendaklah membuat gantian kad pengenalan selewat-lewatnya apabila mencapai umur 25 tahun.

1    Pemohon mestilah telah berumur genap 18 tahun hingga mencapai umur 25 tahun.

2    Pemohon mestilah hadir di mana-mana kaunter JPN.

Pemohon dikehendaki datang ke Kaunter JPN dan membawa dokumen yang perlu dikemukakan.

1. Dokumen Pemohon (Asal)

1.1. Kad Pengenalan (MyKad atau MyPR)

Warganegara= RM10.00

Bukan Warganegara= RM40.00

.
Font Resize
X