Permohonan Gantian Kad Pengenalan (MyPR) Bukan Warganegara

Print Friendly and PDF

Pemohon yang memegang Kad Pengenalan(MyKad) bertaraf Pemastautin Tetap hendaklah memohon gantian kad pengenalan tersebut kepada Kad Pengenalan Pemastautin Tetap(MyPR).

Pemohon mestilah hadir di mana-mana kaunter JPN

Pemohon dikehendaki datang ke mana-mana Kaunter JPN dan membawa dokumen yang perlu dikemukakan(asal dan salinan).

1    Dokumen Pemohon (Asal Dan Salinan)

1.1    Kad Pengenalan.

1.2    Permit Masuk atau Cabutan Butir-Butir Daftar Kad Pengenalan (JPN.KP12).

1.3    Pasport (jika ada)

Bayaran Permohonan Gantian Kad Pengenalan(MyPR) di Bawah Peraturan 18
(BUKAN WARGANEGARA)
Permohonan yang melewati mendaftar semula selepas mencapai umur 18 tahun sehingga 25 tahun akan dikenakan bayaran proses.

Umur Bayaran Permohonan (RM) Bayaran Proses (RM) Jumlah Bayaran (RM)
Selepas 25 tahun 40.00 10.00 50.00
.
Font Resize
X