Borang Pendaftaran/Permohonan : Perkahwinan

 Makluman: Orang Ramai boleh mencetak dan menggunakan borang-borang(JPNKC02,JPNKC06,JPNKC16,JPNKC17, JPNKC14 dan JPNKC09) seperti dibawah untuk berurusan :

 Kod Borang Borang Daftar Perkahwinan
 JPN.KC02
 • Borang Permohonan, Pemberitahuan Perkahwinan & Akuan Berkanun / Bertulis. Sek.14,16,21(1),22(3) &6.
 JPN.KC06
 • Borang Pendaftaran Perkahwinan. Sek.31 dan 33 .
 JPN.KC16
 • Borang Permohonan Perlantikan Penolong Pendaftar Perkahwinan. Sek.28(3)
 JPN.KC17
 • Borang Maklumat Ahli Tribunal/ Badan Pendamai. Sek. 106
 JPN.KC14
 • Borang Permohonan Kepada Tribunal Perkahwinan/Badan Pendamai
 JPN.KC09
 • Borang Permohonan Carian/Cabutan Daftar Dan Dokumen Perkahwinan

 Makluman: Borang-borang dibawah ini hanya untuk panduan. Tidak digalakkan untuk mencetak dan menggunakan borang tersebut untuk berurusan . Bagi urusan , sila gunakan borang asal.

 Kod Borang Borang Daftar Perkahwinan
 JPN.KC03
 •   Perakuan Untuk Perkahwinan. Sek.17
 JPN.KC04
 •  Kaveat Permohonan Sek 19
 JPN.KC05
 •   Daftar Perkahwinan. Sek.25,26,29,30 dan 46b.
 JPN.KC07
 •   Daftar Perkahwinan. Sek.31 Dan 33.
 JPN.KC08
 •   Pindaan Butiran Sek. 44 Akta 1976 Dan Sek 13(1) Ordinan 1952
 JPN.KC10-M1
 •   Cabutan Untuk Daftar Perkahwinan. Sek. 25, 26,29, 30 Dan 46b
 JPN.KC11-M2
 •   Cabutan Untuk Daftar Perkahwinan. Sek 45b
 JPN.KC12
 •   Borang Pendaftaran Semula Perkahwinan Sek 46B
 JPN.KC13
 •   Borang Pendaftaran Perkahwinan (Ord. Pendaftaran Perkahwinan) Sek   4, 5 & 7)
 JPN.KC29
 •   Perakuan Majlis Pendamaian / ahli tribunal. Sek.106.
 JPN.KC37
 •   Borang Dalaman Ujud Rekod Dalam Sistem Siren
PP17
 •   Salinan Yang Diperakui bagi Catatan dalam Daftar-Sek 7.Aturan 6 (Ordinan Pendaftaran Perkahwinan 1952)

 Makluman: Orang Ramai boleh mencetak dan menggunakan borang-borang (JPNKC01A, JPNKC01B, JPNKC01C, JPNKC01D, dan JPNKC01E) seperti dibawah untuk berurusan :

 Kod  Borang  Borang Permohonan Lesen Perkahwinan
 JPN.KC01A
 • Permohonan Lesen Bagi Pihak-pihak Yang Mempunyai Tali Persaudaraan Yang Dilarang
 JPN.KC01B
 • Persetujuan Perkahwinan Bagi Seseorang Yang Telah Genap 18 Tahun tetapi Belum Genap 21 Tahun.
 JPN.KC01C
 • Permohonan Lesen Perkahwinan Tanpa Memerlukan Pemberitahuan Perkahwinan dan Perakuan Untuk Perkahwinan
 JPN.KC01D
 • Permohonan Lesen Bagi Perempuan Berumur di bawah 18 Tahun tetapi Telah Genap 16 Tahun
 JPN.KC01E
 • Permohonan Lesen untuk Mengupacarakan Perkahwinan di Suatu Tempat Lain Daripada Pejabat Pendaftar