Borang Permohonan : Warganegara

Makluman: Borang dalam portal ini hanya untuk panduan. Bagi urusan , sila gunakan borang asal.

 

 Kod Borang Borang Permohonan Warganegara
JPN WN01A
  • Permohonan Warganegara Bawah Perkara 15(1) & 16 Perlembagaan Pers.
JPN WN01B
  •   Permohonan Warganegara Bawah Perkara 15A Dan 15(2) Perlembagaan Pers.
JPN WN01C
  •   Permohonan Warganegara Bawah Perkara 19(1)(A)(i) Perlembagaan Pers.
 JPN WN02
  • Permohonan Daftar Lahir Luar Negara
 JPN WN03
  • Permohonan Pengesahan Taraf