Gantian Kad Pengenalan Tukar Alamat

 

PERMOHONAN GANTIAN TUKAR ALAMAT KAD PENGENALAN

1. PENJELASAN PERMOHONAN
 
1.1 Mengikut Peraturan 13, Peraturan-peraturan Pendaftaran Negara 1990(Pindaan 2007) setiap orang yang memiliki kad pengenalan dan bertukar tempat kediaman ke suatu tempat yang  seseorang itu akan tinggal selama tempoh 90 hari atau lebih hendaklah membuat gantian penukaran alamat pada kad pengenalan.
 
2. SYARAT PERMOHONAN
 
2.1 Pemohon mestilah hadir dimana-mana kaunter JPN.
2.2 Borang Pertukaran Alamat (dapatkan di kaunter JPN) telah diisi dengan lengkap.
2.3 Alamat mestilah menggunakan alamat tinggal tetap di dalam Malaysia. Alamat tempat bekerja atau pejabat atau organisasi atau alamat peti surat (P.O. Box) tidak dibenarkan.
 
3. PROSEDUR PERMOHONAN
 
3.1 Pemohon dikehendaki datang ke Kaunter JPN dan membawa dokumen yang perlu dikemukakan (asal).
 
4. DOKUMEN YANG PERLU DIKEMUKAKAN (ASAL)
 
4.1 DOKUMEN PEMOHON (ASAL)
4.1.1 Kad Pengenalan.
 
5. BAYARAN/FI
 
5.1 Warganegara 
5.1.1 Jika pertukaran alamat melibatkan pengeluaran kad baru: RM10.00
5.1.2 Jika pertukaran alamat dalam cip (kemaskini) tanpa melibatkan pengeluaran kad baru: RM2.00
5.2 Bukan Warganegara
5.2.1 Jika pertukaran alamat melibatkan pengeluaran kad baru: RM40.00                                                                    
5.2.2 Jika pertukaran alamat dalam cip (kemaskini) tanpa melibatkan pengeluaran kad baru: RM2.00
 
 
Dikemaskini pada 28 Mei 2013