Permohonan Pembetulan Kesilapan

 
 
PERMOHONAN PEMBETULAN KESILAPAN DALAM DAFTAR PERKAHWINAN 
 
PENERANGAN AM
Permohonan ini adalah untuk memperbetulkan kesilapan di dalam daftar perkahwinan. 
 
SYARAT-SYARAT PERMOHONAN
1. Permohonan ini hanya untuk memperbetulkan kesilapan yang berlaku pada masa pendaftaran perkahwinan dijalankan.
2. Pemohonan boleh dikemukakan di mana-mana kaunter JPN atau jika melalui pos perlu dialamatkan kepada:
Ketua Pengarah 
Jabatan Pendaftaran Negara 
(Bahagian Perkahwinan dan Perceraian)
No. 20, Persiaran Perdana 
Presint 2 
62551 PUTRAJAYA.
(Jika permohonan dihantar melalui pos, alamat surat menyurat yang tepat dan boleh dihubungi perlu dinyatakan).
 
DOKUMEN YANG PERLU DIKEMUKAKAN
1. Borang JPN.KC08 dilengkapkan.
2. MyKad pemohon (salinan fotostat MyKad jika permohonan melalui pos).
3. Pasport ASAL (salinan fotostat di dalam mukasurat yang mengandungi maklumat diri jika permohonan melalui pos).
4. Daftar Perkahwinan ASAL.
5. Akuan Berkanun  berkaitan kesilapan yang dipohon.
6. Dokumen-dokumen sokongan lain (jika berkaitan).
 
BAYARAN
1. RM6.00 bagi bayaran permohonan.
2. RM2.00 bagi bayaran pindaan  maklumat.
 
SENARAI SEMAK
 
Dikemaskini pada 20 Jun 2013