Pengurusan Atasan

Jawatan:

Pengurusan Atasan

Nama:YBhg. Dato' Mohd Yazid bin Ramli
Jawatan:Ketua Pengarah Pendaftaran Negara
No. Telefon:03-8880 7002
No. Faks:03-8880 7777
Emel(@jpn.gov.my):mohdyazid
.
X