PERKAHWINAN DAN PENCERAIAN

 
 
PENDAFTARAN PERKAHWINAN BAGI PEMOHON BUKAN BERAGAMA ISLAM. 
 
PENERANGAN AM 
1. Pendaftaran perkahwinan adalah WAJIB bagi semua warganegara Malaysia yang bukan beragama Islam.
2. Warganegara asing yang bukan beragama Islam dan tinggal di Malaysia boleh memohon untuk mendaftar perkahwinan di bawah akta ini.
 
SYARAT-SYARAT PERMOHONAN
1. Pemohon dikehendaki hadir ke kaunter Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) atau di pejabat perwakilan Malaysia di luar negara untuk mengemukakan permohonan pendaftaran perkahwinan.
2. Tempat permohonan adalah berdasarkan kepada alamat yang tertera dalam MyKad atau alamat tempat tinggal  di Malaysia (warganegara asing). Syarat ini tidak terpakai bagi permohonan pengupacaraan dan pendaftaran perkahwinan di gereja, kuil dan persatuan.
3. Pemohon hendaklah bermastautin 7 hari + 1 hari di daerah perkahwinan sebelum mengemukakan borang permohonan perkahwinan di pejabat JPN yang berkenaan. Syarat ini tidak terpakai bagi permohonan pengupacaraan dan pendaftaran perkahwinan di gereja, kuil dan persatuan. 
4. Bagi permohonan perkahwinan di mana salah satu pihak atau kedua-duanya adalah warganegara  asing, pemohon dikehendaki mengemukakan permohonan di pejabat JPN. Pendaftaran perkahwinan hanya dibenarkan di pejabat JPN sahaja.
5. Pendaftaran perkahwinan akan dilaksanakan selepas 21 hari + 1 hari dan tidak lebih daripada tempoh 6 bulan daripada tarikh permohonan diterima. Manakala bagi pemohon yang mengemukakan borang permohonan perkahwinan di pejabat perwakilan Malaysia di luar negara, permohonan akan dihantar ke pejabat JPN di mana tiap-tiap satu pihak kepada perkahwinan itu telah tinggal akhir sekali untuk dipamerkan sekurang-kurangnya 21 hari + 1 hari. 
6. Pemohon polis / tentera WAJIB mengemukakan Surat Kebenaran Berkahwin yang dikeluarkan oleh ketua pejabat / markas berkenaan.
7.     Jika berkaitan, lesen seperti dinyatakan di bawah perlu diperolehi sebelum permohonan perkahwinan dikemukakan kecuali permohonan lesen di bawah JPN.KC01E perlu dikemukakan selepas permohonan perkahwinan di buat di JPN. 
7.1. Permohonan Lesen Bagi Pihak-Pihak Yang Mempunyai Talian Persaudaraan Yang Dilarang perlu menggunakan Borang JPN.KC01A. (Tertakluk kepada kelulusan Ketua Menteri / Menteri Besar). Bayaran sebanyak RM2.00 akan dikenakan jika diluluskan.
7.2. Persetujuan Perkahwinan Bagi Seseorang Yang telah Genap 18 tahun Tetapi Belum Genap 21 Tahun perlu menggunakan Borang JPN.KC01B. (Memerlukan kebenaran orang seperti yang disenaraikan di perenggan 2, Borang JPN.KC01B). Tiada bayaran dikenakan.
7.3. Permohonan Lesen Perkahwinan Tanpa Memerlukan Pemberitahuan Perkahwinan Dan Perakuan Untuk Perkahwinan perlu menggunakan Borang JPN.KC01C. (Tertakluk kepada kelulusan Ketua Menteri / Menteri Besar). Bayaran sebanyak RM100.00 akan dikenakan jika diluluskan.
7.4. Permohonan Lesen Bagi Perempuan Berumur Di Bawah 18 Tahun Tetapi Telah Genap 16 Tahun perlu menggunakan Borang JPN.KC01D. (Tertakluk kepada kelulusan Ketua Menteri / Menteri Besar). Bayaran sebanyak RM10.00 akan dikenakan jika diluluskan.
7.5. Permohonan Lesen Untuk Mengupacarakan Perkahwinan Di Suatu Tempat Lain Daripada Pejabat Pendaftar perlu menggunakan Borang JPN.KC01E. (Tertakluk kepada kelulusan Ketua Menteri / Menteri Besar). Bayaran sebanyak RM500.00 akan dikenakan jika diluluskan.
7.6. Tempoh sahlaku bagi Lesen JPN.KC01C, JPN.01D dan JPN.KC01E adalah sebulan dari tarikh kelulusan.
8. Kelulusan dari Jabatan Imigresen Malaysia untuk pemegang visa / pas pelajar atau pekerja sementara.
9. Warganegara asing perlu mengemukakan surat pengesahan taraf perkahwinan. 
10. Warganegara Myanmar perlu mengemukakan surat kebenaran untuk berkahwin di Malaysia daripada kerajaannya.
11. Surat pengesahan bahawa pemohon bukan beragama Islam  dari kerajaannya (Iran, Iraq, Mesir, Algeria, Pakistan, Bangladesh atau negara Islam yang lain atau dari mana-mana negara lain sekiranya diperlukan).
12. Surat kebenaran bagi mendaftarkan perkahwinan dengan warganegara asing di pejabat JPN negeri lain hendaklah dimohon di kaunter Bahagian Perkahwinan dan Perceraian, Ibu Pejabat, Jabatan Pendaftaran Negara, Putrajaya atau melalui pos yang perlu dialamatkan kepada:
Ketua Pengarah 
Jabatan Pendaftaran Negara 
(Bahagian Perkahwinan dan Perceraian)
No. 20, Persiaran Perdana, Presint 2 
62551 PUTRAJAYA
(Jika permohonan dihantar melalui pos, alamat surat menyurat yang tepat dan boleh dihubungi perlu dinyatakan).
13. Semasa pendaftaran perkahwinan, jika pemohon tidak memahami Bahasa Malaysia atau Bahasa Inggeris, adalah menjadi tanggungjawab pemohon untuk menyediakan perkhidmatan jurubahasa.
14. Jika kedua-dua pasangan warganegara Malaysia yang ingin mendaftarkan perkahwinan mengikut adat atau ugama di gereja, kuil atau persatuan, mereka perlu hadir ke mana-mana pejabat Jabatan Pendaftaran Negara untuk mendapatkan pengesahan semakan maklumat perkahwinan di dalam borang permohonan serta bayaran Daftar Perkahwinan berjumlah RM20.00.
 
DOKUMEN YANG PERLU DIKEMUKAKAN
1. Borang JPN.KC02 perlu dilengkapkan.
2. MyKad, MyPR atau Kad Hijau Malaysia (masih sahlaku) yang ASAL.
3. Pasport ASAL dan salinan fotostat di dalam mukasurat yang mengandungi maklumat diri, tarikh ketibaan terkini ke Malaysia dan visa / pas yang sahlaku bagi warganegara asing.
4. Satu(1) keping gambar warna berukuran pasport bagi setiap pemohon.
5. Surat kebenaran dari Jabatan Imigresen Malaysia untuk pemegang Visa / Pas pelajar atau pekerja sementara.
6. Surat Kebenaran Berkahwin yang dikeluarkan oleh ketua pejabat / markas berkenaan untuk anggota polis dan tentera.
7.     Mengemukakan dokumen-dokumen berikut yang ASAL dan salinan fotostatnya berserta terjemahannya jika selain daripada Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris oleh jurubahasa bertauliah iaitu:
7.1. Sijil lahir bagi warganegara asing.
7.2. Dikri nisi mutlak (sijil perceraian, jika berkaitan.
7.3. Daftar Kematian suami atau isteri, jika berkaitan.
7.4. Surat Pengesahan Taraf Perkahwinan bagi pemohon warganegara asing yang telah:
7.4.1.   disahkan oleh pihak perwakilan Malaysia di negara pemohon atau kedutaan negara pemohon di Malaysia. dan
7.4.2.   disahkan semula oleh Kementerian Luar Negeri (Wisma Putra) di Putrajaya, Kuching atau Kota Kinabalu.
7.4.3.   Sekiranya surat pengesahan taraf perkahwinan warganegara asing yang tidak mempunyai tempoh sahlaku akan disifatkan sebagai sah untuk 6 bulan dari tarikh surat tersebut dikeluarkan. 
7.5. Surat kebenaran untuk berkahwin bagi warganegara Myanmar di Malaysia daripada kerajaannya.
7.6. Surat pengesahan bahawa pemohon bukan beragama Islam  dari kerajaannya (Iran, Iraq, Mesir, Algeria, Pakistan, Bangladesh atau negara Islam yang lain atau dari mana-mana negara lain sekiranya diperlukan).
8. Surat kebenaran bagi mendaftarkan perkahwinan dengan warganegara asing di pejabat JPN negeri lain hendaklah dimohon di kaunter Bahagian Perkahwinan dan Perceraian, Ibu Pejabat, Jabatan Pendaftaran Negara, Putrajaya atau melalui pos perlu mengemukakan:
8.1. Surat permohonan yang menyatakan tujuan.
8.2. Surat Pengesahan Taraf Perkahwinan ASAL yang telah: 
8.2.1.   disahkan oleh pihak perwakilan Malaysia di negara pemohon atau kedutaan negara pemohon di Malaysia. dan
8.2.2.   disahkan semula oleh Kementerian Luar Negeri (Wisma Putra) di Putrajaya, Kuching atau Kota Kinabalu.
8.3. Surat kebenaran dari Jabatan Imigresen Malaysia untuk pemegang visa / pas pelajar atau pekerja sementara.
8.4. Mengemukakan salinan fotostat dokumen berikut:
8.4.1.   MyKad.
8.4.2.   Paspot (warganegara asing) yang mengandungi maklumat diri, tarikh ketibaan terkini ke Malaysia dan visa / pas yang sahlaku bagi warganegara asing.
8.4.3.   Sijil lahir bagi warganegara asing.
8.4.4.   Dikri nisi mutlak (sijil perceraian) bagi pemohon yang bertaraf duda / janda, jika berkaitan.
8.4.5.   Daftar Kematian suami atau isteri yang telah mati bagi pemohon yang bertaraf duda / balu, jika berkaitan.
8.5. Surat kebenaran untuk berkahwin bagi warganegara Myanmar di Malaysia daripada kerajaannya.
8.6. Surat pengesahan bahawa pemohon bukan beragama Islam  dari kerajaannya (Iran, Iraq, Mesir, Algeria, Pakistan, Bangladesh atau negara Islam yang lain atau dari mana-mana negara lain sekiranya diperlukan). 
8.7. Terjemahan dokumen di atas jika selain daripada Bahasa Malaysia atau Bahasa Inggeris oleh jurubahasa        bertauliah. dan
8.8. Dokumen ASAL berkaitan di atas perlu dikemukakan semasa mengemukakan permohonan perkahwinan di JPN berkenaan.
9. Semua dokumen, jika berkaitan perlu diterjemahkan ke dalam  Bahasa Malaysia atau Bahasa Inggeris oleh penterjemah bertauliah dan disertakan bersama permohonan.
10. Bagi pemohon yang tidak memahami Bahasa Malaysia, akuan di Bahagian D1 atau D2 di dalam Borang JPN.KC02 perlu diterjemahkan ke dalam bahasa yang difahaminya oleh jurubahasa bertauliah.
 
BAYARAN:
1. RM10.00 bagi bayaran Perakuan Perkahwinan.
2. RM20.00 bagi bayaran Daftar Perkahwinan.
 
SENARAI SEMAK

 

PERINGATAN PADA HARI PENGUPACARAAN PERKAHWINAN

Pasangan pengantin bersama 2 orang saksi yang boleh dipercayai dan berumur 21 tahun ke atas WAJIB:

1. Membawa MyKad / Pasport  ASAL

2. Berpakaian sopan dan kemas (Baju T tanpa berkolar / Jeans / Selipar / Seluar Pendek adalah TIDAK DIBENARKAN).

Dikemaskini pada 20 Jun 2013 

 

 

PERMOHONAN PERLANTIKAN SEBAGAI PENOLONG PENDAFTAR PERKAHWINAN 

 
PENERANGAN AM
Permohonan ini adalah bagi ahli-ahli jawatankuasa gereja, kuil dan persatuan kaum yang berkelayakan untuk dilantik sebagai Penolong Pendaftar Perkahwinan bagi mengupacara dan mendaftarkan perkahwinan mengikut ugama atau adat di premis seperti dinyatakan di dalam sijil perlantikan.
 
SYARAT-SYARAT PERMOHONAN
1. Pemohon adalah terdiri dari ahli jawatankuasa gereja, kuil dan persatuan kaum yang mengendalikan hal-ehwal ugama atau adat kaum tertentu yang disokong oleh jawatankuasa pertubuhan berkenaan.
2. Pemohon dilantik secara sukarela dan disifatkan sebagai seorang penjawat awam serta tertakluk di bawah Kanun Keseksaan.
3. Permohonan perlu dikemukakan di pejabat JPN dalam daerah berkenaan.
 
DOKUMEN YANG PERLU DIKEMUKAKAN
1. Borang JPN.KC16 dilengkapkan.
2. Tiga (3) keping gambar terkini pemohon berukuran pasport.
3. Permohonan Baru (Salinan fotostat dokumen adalah wajib):
3.1. MyKad  pemohon
3.2. Sijil pendaftaran pertubuhan (gereja / kuil / persatuan).
3.3. Bukti kelulusan pindaan nama, alamat dan perlembagaan (jika berkaitan).
3.4. Perlembagaan pertubuhan (jika berkaitan).
3.5. Senarai ahli jawatankuasa gereja / kuil / persatuan semasa.
3.6. Penyata kewangan tahunan semasa untuk persatuan sahaja.
3.7. Sijil akademik tidak kurang daripada kelulusan MCE /  SPM / SPMV.
3.8. Had umur tidak melebihi 70 tahun.
3.9. Bukan seorang pesuruhanjaya sumpah.
3.10. Gambar-gambar dilekatkan pada kertas saiz A4:
3.10.1. ‘Frontage’ premis.
3.10.2. Ciri-ciri keselamatan premis (pintu dan tingkap berjeriji).
3.10.3. Kabinet besi berkunci untuk menyimpan dokumen terkawal.
4. Permohonan Perlanjutan(Salinan fotostat dokumen adalah wajib):
4.1. Permohonan perlanjutan mestilah dihantar kepada pejabat JPN di daerah berkenaan sekurang-kurangnya 3 bulan sebelum tarikh tamat perlantikan.
4.2. Senarai ahli jawatankuasa gereja / kuil / persatuan semasa.
4.3. Penyata kewangan tahunan semasa untuk Persatuan sahaja.
4.4. Bukti kelulusan pindaan nama, alamat dan lembaga (jika berkenaan).
4.5. Had umur tidak melebihi 70 tahun.
4.6. Bukan seorang pesuruhanjaya sumpah.
 
BAYARAN
- Percuma
 
SENARAI SEMAK
 
Nota: 
1. Semua salinan fotostat dokumen perlu disahkan oleh Pendaftar Perkahwinan dengan menurunkan tandatangan, nama, jawatan dan cop rasmi.
2. Tiada caj atau bayaran boleh dikenakan ke atas pasangan perkahwinan untuk pengupacaraan serta pendaftaran perkahwinan yang dijalankan secara sukarela oleh Penolong Pendaftar Perkahwinan.
3. Pengupacaraan dan pendaftaran perkahwinan tidak boleh dijalankan di luar premis yang diluluskan sepertimana dinyatakan di dalam sijil perlantikan.
 
 

 

 
Dikemaskini pada 20 Jun 2013
 
 
CARIAN / CABUTAN DAFTAR PERKAHWINAN
 
PENERANGAN AM
Permohonan ini adalah bertujuan untuk carian atau cabutan Daftar Perkahwinan bagi mereka yang pernah mendaftarkan perkahwinan. 
 
SYARAT-SYARAT PERMOHONAN
1. Pemohonan boleh dikemukakan di mana-mana kaunter JPN atau melalui pos kepada mana-mana pejabat Jabatan Pendaftaran Negara.
2. Salah seorang daripada pasangan atau anak pasangan, ibu, bapa, abang, kakak, adik atau peguam yang diberikan surat wakil kuasa sahaja yang boleh menguruskan carian dan cabutan Daftar Perkahwinan. Pihak yang tidak berkaitan dengan perkahwinan pasangan TIDAK DIBENARKAN untuk menguruskan carian atau cabutan Daftar Perkahwinan.
3. Peguam yang mengemukakan permohonan bagi pihak anakguamnya perlu mengemukakan maklumat lengkap termasuk nama dan nombor MyKad beliau serta menurunkan cop rasmi guaman di Borang JPN.KC09.
 
DOKUMEN YANG PERLU DIKEMUKAKAN
1. Borang JPN.KC09 wajib dilengkapkan sepenuhnya terutamanya nombor dokumen pengenalan, nama-nama pasangan, tarikh dan tempat perkahwinan.
2. MyKad (salinan fotostat jika melalui pos).
3. Pasport ASAL bagi bukan warganegara asing (salinan fotostat paspot yang mengandungi maklumat diri bagi permohonan di kaunter atau melalui pos).
4. Jika permohonan dibuat melalui pos, satu salinan fotostat dokumen tambahan seperti bil air, elektrik, telefon atau lain-lain dokumen perlu disertakan.
5. Surat wakil kuasa mewakilkan anak, ibu, bapa, abang, kakak atau adik untuk menguruskan permohonan ini, jika berkaitan.
6. Surat permohonan daripada pihak peguam bersama surat wakil kuasa dari pemilik daftar perkahwinan jika permohonan cabutan atau carian diurus oleh peguam.
 
BAYARAN
1. RM5.00 bayaran bagi setiap tahun yang dikehendaki bagi carian perkahwinan. 
2. RM5.00 bagi bayaran Cabutan Daftar Perkahwinan. 
3. RM10.00 bagi bayaran Cabutan Daftar Perkahwinan versi Bahasa Inggeris.
4. RM4.00 bagi bayaran Cabutan Daftar Perkahwinan di bawah Ordinan Pendaftaran Perkahwinan 1952.
 
SENARAI SEMAK
 
Dikemaskini pada 20 Jun 2013
 
 
PERMOHONAN RUJUKAN KE TRIBUNAL PERKAHWINAN
 
PENERANGAN AM 
Permohonan oleh seseorang yang bukan berugama Islam untuk merujuk kesulitan hal ehwal perkahwinan kepada tribunal perkahwinan bagi tujuan pendamaian. 
 
SYARAT-SYARAT PERMOHONAN
Pemohon dikehendaki hadir ke kaunter JPN mengikut daerah tempat tinggal bersama terakhir  pasangan untuk mengemukakan permohonan.
 
DOKUMEN YANG PERLU DIKEMUKAKAN
1. Borang JPN.KC14 dilengkapkan. 
2. MyKad  pemohon.
3. Pasport ASAL dan salinan fotostat di dalam mukasurat yang mengandungi maklumat diri serta tarikh ketibaan terkini ke Malaysia bagi bukan warganegara Malaysia.
4. Daftar Perkahwinan ASAL serta salinan fotostatnya.
5. Dokumen sokongan sebagai bukti, jika berkaitan.
 
BAYARAN
1. RM  2.00 bagi bayaran permohonan.
2. RM20.00 jika Perakuan Tribunal JPN.KC29 dikeluarkan.
 
SENARAI SEMAK
 
 
Dikemaskini pada 20 Jun 2013
 
 
PERMOHONAN PEMBETULAN KESILAPAN DALAM DAFTAR PERKAHWINAN 
 
PENERANGAN AM
Permohonan ini adalah untuk memperbetulkan kesilapan di dalam daftar perkahwinan. 
 
SYARAT-SYARAT PERMOHONAN
1. Permohonan ini hanya untuk memperbetulkan kesilapan yang berlaku pada masa pendaftaran perkahwinan dijalankan.
2. Pemohonan boleh dikemukakan di mana-mana kaunter JPN atau jika melalui pos perlu dialamatkan kepada:
Ketua Pengarah 
Jabatan Pendaftaran Negara 
(Bahagian Perkahwinan dan Perceraian)
No. 20, Persiaran Perdana 
Presint 2 
62551 PUTRAJAYA.
(Jika permohonan dihantar melalui pos, alamat surat menyurat yang tepat dan boleh dihubungi perlu dinyatakan).
 
DOKUMEN YANG PERLU DIKEMUKAKAN
1. Borang JPN.KC08 dilengkapkan.
2. MyKad pemohon (salinan fotostat MyKad jika permohonan melalui pos).
3. Pasport ASAL (salinan fotostat di dalam mukasurat yang mengandungi maklumat diri jika permohonan melalui pos).
4. Daftar Perkahwinan ASAL.
5. Akuan Berkanun  berkaitan kesilapan yang dipohon.
6. Dokumen-dokumen sokongan lain (jika berkaitan).
 
BAYARAN
1. RM6.00 bagi bayaran permohonan.
2. RM2.00 bagi bayaran pindaan  maklumat.
 
SENARAI SEMAK
 
Dikemaskini pada 20 Jun 2013
 
 
KAVEAT 
 
PENERANGAN AM
Kaveat adalah satu permohonan bantahan ke atas sesuatu permohonan perkahwinan di pejabat Jabatan Pendaftaran Negara atau di pejabat perwakilan Malaysia di luar negeri sebelum perakuan perkahwinan dikeluarkan. 
 
SYARAT-SYARAT PERMOHONAN
1. Pemohon wajib hadir di kaunter JPN atau di pejabat perwakilan  Malaysia di luar negeri berkenaan di mana permohonan perkahwinan sedang dipamerkan.
2. Kaveat hanya boleh dibuat sekiranya terdapat permohonan perkahwinan diterima dan sebelum Perakuan Untuk Perkahwinan dikeluarkan oleh Pendaftar Perkahwinan.
3. Pemohon kaveat perlu memahami bahawa kaveat tidak boleh dikemukakan sewenang-wenangnya tanpa bukti yang kukuh dan alasan yang munasabah selaras dengan peruntukan undang-undang yang menyatakan: 
Seksyen 20(7) , Akta 164:
“Jika Mahkamah Tinggi menetapkan alasan-alasan bantahan itu sebagai dangkal dan sebagai tidak sepatutnya menghalang pengeluaran perakuan untuk perkahwinan maka orang yang menyerahkan kaveat itu adalah bertanggung membayar kos bagi semua langkah-langkah pembicaraan berhubung dengannya dan gantirosak yang akan dituntut melalui guaman atau tindakan oleh pihak yang terhadap perkahwinannya kaveat itu diserahkan”
 
DOKUMEN YANG PERLU DIKEMUKAKAN
1. Borang JPN.KC04 dilengkapkan.
2. MyKad.
3. Pasport ASAL serta salinan fotostat maklumat diri serta tarikh ketibaan terkini ke Malaysia di dalam paspot bagi warganegara asing.
4. Dokumen sokongan lain sebagai bukti bantahan (jika berkaitan).
 
BAYARAN
RM20.00 bagi bayaran permohonan.
 
SENARAI SEMAK

Dikemaskini pada 20 Jun 2013

 

 

PENDAFTARAN PERKAHWINAN BAGI PASANGAN BERAGAMA ISLAM YANG BERKAHWIN DI LUAR NEGERI MENGIKUT HUKUM SYARAK DAN BUMIPUTRA SABAH / SARAWAK YANG BUKAN BERAGAMA KRISTIAN SERTA ORANG ASLI SEMENANJUNG YANG BERKAHWIN ADAT [ORDINAN PENDAFTARAN PERKAHWINAN 1952].

 
PENERANGAN AM 
Permohonan untuk pendaftaran semula perkahwinan bagi pasangan yang beragama Islam yang berkahwin di Luar Negara mengikut Hukum Syarak dan Bumiputera Sabah / Sarawak yang bukan beragama Kristian serta Orang Asli Semenanjung Malaysia yang berkahwin mengikut adat masing-masing. 
 
SYARAT-SYARAT PERMOHONAN
Pasangan dikehendaki hadir ke kaunter JPN semasa permohonan dan pendaftaran perkahwinan. 
 
DOKUMEN YANG PERLU DIKEMUKAKAN
1. Borang JPN.KC13 perlu dilengkapkan.
2. MyKad.
3. Pasport ASAL dan salinan fotostat di dalam mukasurat yang mengandungi maklumat diri serta tarikh ketibaan terkini ke Malaysia bagi warganegara asing.
4. Sijil Pernikahan (Hukum Syarak) luar negara ASAL serta Sijil Pendaftaran Semula Pernikahan dari Jabatan Agama Islam berkenaan dan salinan fotostat(bagi pasangan beragama Islam).
5. Sijil Perkahwinan Adat yang ASAL daripada Majlis Adat Istiadat Bumiputera Sarawak / Mahkamah Anak Negeri Sabah / Jabatan Hal Ehwal Orang Asli dan salinan fotostat.
6. Daftar Kelahiran ASAL anak-anak dan salinan fotostat (jika ada).
7. Semua dokumen jika berkaitan perlu diterjemahkan ke dalam  Bahasa Malaysia atau Bahasa Inggeris oleh penterjemah bertauliah dan disertakan bersama permohonan.
 
BAYARAN 
RM5.00 bagi bayaran Daftar Perkahwinan.
 
SENARAI SEMAK
 
Dikemaskini pada 20 Jun 2013
 
 
PENDAFTARAN SEMULA PERKAHWINAN BAGI PASANGAN BUKAN ISLAM YANG TELAH DIDAFTARKAN MENGIKUT UNDANG-UNDANG NEGARA ASING PADA ATAU SELEPAS 01.03.1982
 
PENERANGAN AM 
1. Permohonan untuk pendaftaran semula perkahwinan bagi warganegara Malaysia bukan Islam yang mendaftarkan perkahwinan di bawah undang-undang negara asing. 
2. Pendaftaran semula ini tidak terpakai bagi warganegara asing yang telah mendapat status warganegara Malaysia selepas perkahwinan beliau didaftarkan mengikut undang-undang negara asing.
 
SYARAT-SYARAT PERMOHONAN
1. Pasangan dikehendaki hadir ke kaunter JPN atau pejabat perwakilan Malaysia di luar negara semasa permohonan dan pendaftaran perkahwinan.
2. Perkahwinan yang didaftarkan di bawah undang-undang negara asing  wajib didaftarkan semula dalam tempoh 6 bulan di perwakilan Malaysia di negara berkenaan. Jika pasangan masuk ke Malaysia sebelum tamatnya tempoh 6 bulan daripada tarikh perkahwinan itu maka pengiraan tempoh 6 bulan itu akan bermula dari tarikh masuk terkini ke Malaysia yang tercatit di dalam pasport. Pendaftaran perkahwinan selepas tempoh 6 bulan akan dikenakan bayaran PENALTI. 
Perhatian: Seksyen 35, Akta 164:
“ Jika seseorang dikehendaki oleh Seksyen 31 supaya hadir di hadapan seorang Pendaftar dan ianya tidak hadir dalam tempoh yang ditetapkan, maka ia boleh apabila disabitkan dikenakan penjara selama tempoh tidak lebih daripada satu tahun atau denda tidak lebih daripada satu ribu ringgit atau kedua-duanya.”
 
DOKUMEN YANG PERLU DIKEMUKAKAN
1. Borang JPN.KC06 perlu dilengkapkan.
2. Jika permohonan dikemukakan di:
2.1. Perwakilan Malaysia di luar negara
2.1.1. Pasport Malaysia bagi warganegara Malaysia, dan
2.1.2. Dokumen pengenalan diri warganegara asing.
  2.2.  Pejabat JPN :
2.2.1. MyKad.
2.2.2. Pasport ASAL Warganegara Malaysia dan warganegara asing serta salinan-salinan fotostat paspot yang mengandungi maklumat diri, tarikh ketibaan terkini ke Malaysia, dan maklumat tarikh masuk serta keluar dari negara berkenaan semasa perkahwinan itu didaftarkan. 
3. Satu (1) keping gambar warna berukuran pasport bagi setiap pemohon. 
4. Mengemukakan dokumen-dokumen berikut yang ASAL dan salinan fotostatnya berserta terjemahannya jika selain daripada Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris oleh jurubahasa bertauliah iaitu:
4.1. Sijil perkahwinan luar negara. 
4.2. Sijil perkahwinan dari negara India, Thailand, Indonesia, Filipina,  Nigeria, Sri Lanka, Vietnam, Kemboja, Laos atau dari       mana-mana negara lain sekiranya dikehendaki, perlu:
4.2.1. disahkan oleh pihak perwakilan Malaysia di negara pemohon. atau kedutaan negara pemohon di Malaysia, dan 
4.2.2. disahkan semula oleh Kementerian Luar Negeri    (Wisma Putra) di Putrajaya, Kuching atau Kota Kinabalu.
4.3. Sijil lahir bagi warganegara asing.
4.4. Dikri nisi mutlak (sijil perceraian), jika berkaitan.
4.5. Daftar Kematian, jika berkaitan.
4.6. Surat daripada kerajaan Myanmar yang mengesahkan  bahawa perkahwinan di Myanmar itu adalah sah.
4.7. Surat pengesahan bahawa pemohon bukan beragama Islam  dari kerajaannya (Iran, Iraq, Mesir, Algeria, Pakistan, Bangladesh atau negara Islam yang lain atau mana-mana negara lain sekiranya diperlukan).
5. Semua dokumen, jika berkaitan, perlu diterjemahkan ke dalam  Bahasa Malaysia atau Bahasa Inggeris oleh penterjemah bertauliah dan disertakan bersama-sama permohonan.
 
BAYARAN 
RM20.00 bagi bayaran Daftar Perkahwinan
 
PENALTI PENDAFTARAN LEWAT
Penalti bagi pendaftaran  lewat melebihi 6 bulan dari tarikh pendaftaran perkahwinan di luar Malaysia adalah:
1. RM100.00 bagi tahun pertama.
2. RM50.00 bagi setiap tahun berikut atau sebahagiannya.
 
SENARAI SEMAK
 
Dikemaskini pada 20 Jun 2013

 

 

PENDAFTARAN SEMULA PERKAHWINAN BAGI PASANGAN BUKAN ISLAM YANG TELAH BERKAHWIN MENGIKUT SESUATU UNDANG-UNDANG, ADAT ATAU KELAZIMAN SEBELUM 01.03.1982

 
PENERANGAN AM 
1. Permohonan untuk pendaftaran semula perkahwinan bagi warganegara Malaysia bukan Islam yang berkahwin mengikut sesuatu undang-undang, agama, adat atau kelaziman sebelum 01.031982.
2. Pendaftaran semula ini tidak terpakai bagi warganegara asing yang telah mendapat status warganegara Malaysia selepas perkahwinan beliau didaftarkan mengikut undang-undang negara asing.
 
SYARAT-SYARAT PERMOHONAN
Pasangan dikehendaki hadir ke kaunter JPN semasa permohonan dan pendaftaran perkahwinan.
 
DOKUMEN YANG PERLU DIKEMUKAKAN
1. Borang JPN.KC06 perlu dilengkapkan.
2. MyKad.
3. Jika perkahwinan  diupacarakan di luar Malaysia, bukti dokumen dan dokumen perjalanan perlu dikemukakan iaitu pasport ASAL Warganegara Malaysia dan warganegara asing serta salinan-salinan fotostat paspot yang mengandungi maklumat diri, tarikh ketibaan terkini ke Malaysia, dan maklumat tarikh masuk serta keluar  dari negara berkenaan semasa perkahwinan itu didaftarkan.
4. Satu (1) keping gambar warna berukuran pasport bagi setiap pemohon.
5. Daftar Perkahwinan ASAL dan salinan fotostat (jika perkahwinan di daftarkan di luar negara).
6. Daftar Kelahiran ASAL anak-anak dan salinan fotostat (jika ada).
7. Kad jemputan perkahwinan (jika ada).
8. Gambar perkahwinan mengikut undang-undang, adat, agama atau kelaziman (jika ada) 
9. Semua dokumen, jika berkaitan perlu diterjemahkan ke dalam  Bahasa Malaysia atau Bahasa Inggeris oleh penterjemah bertauliah dan disertakan bersama permohonan.
 
BAYARAN
RM20.00 bagi bayaran Daftar Perkahwinan
 
SENARAI SEMAK
 
Nota:
Perkahwinan, jika sah mengikut undang-undang, agama, adat atau kelaziman sebelum 01/03/1982, iaitu, tarikh penguatkuasaan Akta Membaharui Undang-Undang (Perkahwinan dan Perceraian) 1976 [Akta 164],  maka ia disifatkan sebagai telah didaftarkan. Oleh itu, pendaftaran perkahwinan bagi pasangan berkaitan adalah secara sukarela.
 
Dikemaskini pada 20 Jun 2013
 
 
PENGEMASKINIAN REKOD PERKAHWINAN (PERCERAIAN / PEMBATALAN) 
 
PENERANGAN AM
Pengemukaan keputusan perceraian / pembatalan perkahwinan oleh mahkamah kepada Pendaftar Besar Perkahwinan untuk mengemaskinikan rekod perkahwinan peribadi seseorang. 
 
SYARAT-SYARAT PERMOHONAN
Rekod perkahwinan berkaitan perceraian atau pembatalan perkahwinan hanya boleh dikemaskini oleh Ibu Pejabat, Jabatan Pendaftaran Negara, Putrajaya sahaja atau jika melalui pos perlu dialamatkan kepada:
Ketua Pengarah 
Jabatan Pendaftaran Negara 
(Bahagian Perkahwinan dan Perceraian)
No. 20, Persiaran Perdana 
Presint 2 
62551 PUTRAJAYA.
(Jika permohonan dihantar melalui pos, alamat surat menyurat yang tepat dan boleh dihubungi perlu dinyatakan).
 
DOKUMEN YANG PERLU DIKEMUKAKAN
1. MyKad  (salinan fotostat jika melalui pos).
2. Pasport ASAL (salinan fotostat di dalam mukasurat yang mengandungi maklumat diri jika melalui pos).
3. Salinan fotostat Daftar Perkahwinan.
4. Dikri nisi mutlak (sijil perceraian) ASAL atau salinan fotostat yang diakui sah oleh Mahkamah berkenaan atau e-filing mahkamah.
 
NOTA:  
1. Pemohon dinasihatkan untuk membuat salinan fotostat dikri nisi mutlak (sijil perceraian) bagi tujuan kegunaan peribadi di masa hadapan.
2. Perkahwinan warganegara Malaysia yang didaftarkan di negara asing dan didaftarkan semula dengan kerajaan Malaysia (JPN atau perwakilan Malaysia), kemudiannya bercerai di luar negara  maka satu perintah perlu diperolehi daripada Mahkamah Tinggi Malaysia untuk menerima perceraian itu sebagai sah untuk pengemaskinian rekod perkahwinan berkenaan di JPN.
 
SENARAI SEMAK

Dikemaskini pada 20 Jun 2013

 
 
PERMOHONAN SURAT PENGESAHAN TARAF PERKAHWINAN.
 
PENERANGAN AM
Permohonan ini adalah bertujuan untuk mendapatkan pengesahan taraf perkahwinan bagi warganegara Malaysia yang bukan Islam sahaja yang ingin berkahwin di luar negara.
 
SYARAT-SYARAT PERMOHONAN
1. Permohonan boleh dikemukakan di kaunter, Ibu Pejabat JPN, Putrajaya sahaja atau jika melalui pos yang perlu dialamatkan kepada.
Ketua Pengarah 
Jabatan Pendaftaran Negara 
(Bahagian Perkahwinan dan Perceraian)
No. 20, Persiaran Perdana 
Presint 2 
62551 PUTRAJAYA.
(Jika permohonan dihantar melalui pos, alamat surat menyurat yang tepat dan boleh dihubungi perlu dinyatakan).
2. Tempoh sahlaku Surat Pengesahan Taraf Perkahwinan adalah 150 hari dari tarikh surat dikeluarkan.
 
DOKUMEN YANG PERLU DIKEMUKAKAN
1. Borang JPN.KC09 wajib dilengkapkan sepenuhnya terutamanya nombor dokumen pengenalan dan nama pasangan serta tahun carian.
2. MyKad  (salinan fotostat MyKad jika permohonan melalui pos).
3. Salinan dokumen pengenalan diri yang mengandungi maklumat diri bagi bakal pasangan bukan warganegara Malaysia.
4. Surat permohonan dengan menyatakan tujuan permohonan.
5. Akuan Berkanun yang menyatakan status perkahwinan pemohon yang terkini. Jika pemohon berada di luar negara, akuan berkanun tersebut perlu dibuat di hadapan pihak perwakilan Malaysia di negara terdekat.
6. Pemohon perlu memberikan surat wakil kuasa kepada ibu, bapa, abang, kakak, atau peguam untuk menguruskan permohonan ini, jika berkaitan. 
7. Surat permohonan daripada pihak peguam berserta surat wakil kuasa dari pemohon jika permohonan dibuat melalui peguam.
 
BAYARAN
RM5.00 bayaran bagi setiap tahun yang dikehendaki bagi carian perkahwinan.
 
SENARAI SEMAK
 
NOTA :
Surat Pengesahan Taraf Perkahwinan yang telah dikeluarkan oleh Ibu Pejabat, Jabatan Pendaftaran Negara, Putrajaya dicadangkan untuk disahkan oleh Kementerian Luar Negeri (Wisma Putra) di  Putrajaya, Kuching atau Kota Kinabalu sebelum boleh digunapakai di luar negara. Sila berhubung dengan perwakilan negara asing terdekat mengenai keperluan pihak mereka.
 
   
Dikemaskini pada 3 Julai 2013