Cabutan Sijil Kelahiran

 
CABUTAN SIJIL KELAHIRAN 
(SABAH)
 
PENERANGAN PERMOHONAN
Permohonan untuk mendapatkan salinan Sijil Kelahiran oleh pemohon yang berkelayakan dengan bayaran yang ditetapkan. Cabutan kelahiran ini boleh dibuat di Pejabat JPN Negeri dan JPN Putrajaya sahaja.
 
KELAYAKAN PEMOHON
A. Pemilik Sijil Kelahiran;
B. Ibu atau bapa pemilik Sijil Kelahiran;
C. Suami atau isteri pemilik Sijil Kelahiran;
D. Anak kandung atau anak angkat yang sah bagi pemilik Sijil Kelahiran;
E. Adik-beradik kandung pemilik Sijil Kelahiran;
F. Firma Guaman;
G. Badan Berkanun;
H. Agensi kerajaan.
 
DOKUMEN YANG PERLU DIKEMUKAKAN
KATEGORI 1: INDIVIDU DALAM KATEGORI A HINGGA E 
1. Borang N1 yang lengkap;
2. Kad Pengenalan atau dokumen pengenalan diri pemohon (asal dan salinan);
3. Salinan sijil kelahiran pemilik daftar (sekiranya ada).
 
KATEGORI 2: INDIVIDU DALAM KATEGORI F
1. Borang N1 yang lengkap;
2. Surat Rasmi Pejabat Firma Guaman untuk memohon carian dan cabutan dalam daftar;
3. Surat lantikan daripada anak guam (pemohon);
4. Kad Pengenalan atau dokumen pengenalan diri anak guam (pemohon) (asal dan salinan);
5. Surat wakil kuasa untuk menguruskan permohonan (sekiranya berkaitan).
 
KATEGORI 3: INDIVIDU DALAM KATEGORI G DAN H 
1. Borang N1 yang lengkap;
2. Surat Rasmi Badan Berkanun atau Agensi Kerajaan untuk memohon carian atau cabutan dalam daftar;
3. Surat wakil kuasa pemohon untuk menguruskan permohonan (sekiranya berkaitan).
 
BAYARAN
Bayaran permohonan RM 5.00. Manakala permohonan daripada Agensi Kerajaan adalah dikecualikan bayaran.
 

Dikemaskini pada 28 Mei 2013