Gantian Kad Pengenalan Hilang

 

PERMOHONAN GANTIAN HILANG KAD PENGENALAN(MYKAD ATAU MYPR)

1. PENJELASAN PERMOHONAN
 
1.1 Mengikut Peraturan 13, Peraturan-peraturan Pendaftaran Negara 1990(Pindaan 2007) setiap orang yang hilang kad pengenalannya hendaklah dengan segera memohon kad pengenalan gantian.
 
2. SYARAT PERMOHONAN
 
2.1 Pemohon mestilah hadir dimana-mana kaunter JPN; atau
2.2 Memohon gantian kad pengenalan hilang secara atas talian di laman webwww.jpn.gov.mymelalui aplikasi “Sistem Gantian MyKad” bagi permohonan yang tidak melibatkan pertukaran gambar atau maklumat pemohon yang bertaraf Warganegara.
 
3. PROSEDUR PERMOHONAN
 
3.1 Pemohon dikehendaki datang ke Kaunter JPN tanpa sebarang dokumen atau boleh membawa dokumen sokongan sekiranya ada (asal dan salinan).
 
4. DOKUMEN SOKONGAN (ASAL DAN SALINAN)
 
4.1 Surat pengesahan atau Kad Kebajikan dari Jabatan Kebajikan Masyarakat atau Surat pengesahan dari Jabatan Hal Ehwal Orang Asli atau Penghulu atau Ketua Kampung atau Ketua Kaum  atau Pejabat Daerah atau Pengerusi Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung [bagi orang-orang miskin atau daif  atau orang-orang kurang upaya (OKU)]; atau
4.2 Surat pengesahan dari Jabatan Kebajikan Masyarakat atau Jabatan Bomba dan Penyelamat atau Penghulu atau Ketua Kampung atau Ketua Kaum atau Pejabat Daerah atau Pengerusi Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung [bagi orang-orang yang ditimpa bencana alam]; atau
4.3 Surat pengesahan dari Penjara atau Pusat Serenti [bagi bekas banduan atau pelatih pusat]; atau
4.4 Kad Pelajar atau surat pengesahan dari Pengetua sekolah atau Pendaftar institusi pengajian tinggi [bagi pelajar dari mana-mana sekolah atau kolej atau institusi pengajian tinggi tempatan atau luar negara]; atau
4.5 Bagi kehilangan Kad Pengenalan yang disebabkan kes rompakan, samun, kecurian, malapetaka dan seumpamanya,laporan polis perlu disertakan yang menyatakan dengan jelas mengenai butir-butir kejadian dan Kad Pengenalan yang hilang.
 
 
5. BAYARAN/FI
 
5.1 Warganegara.
 
Bayaran Hilang bagi MyKad sahaja.
Jadual Pembayaran 4A
Makluman: Bagi permohonan melalui aplikasi “Sistem Gantian MyKad” di portal JPN bayaran hanya menggunakan kad kredit sahaja.
 
 

Kehilangan Bayaran Permohonan (RM) Bayaran Proses(RM) Jumlah Bayaran(RM)
Kali Pertama 10.00 100.00 110.00
Kali Kedua 10.00 200.00 210.00
Kali Ketiga dan seterusnya 10.00 300.00 310.00

5.2 Bukan Warganegara.
Jadual Pembayaran 4B

Kehilangan Bayaran Permohonan (RM) Bayaran Proses(RM) Jumlah Bayaran(RM)
Kali Pertama 40.00 100.00 140.00
Kali Kedua 40.00 200.00 240.00
Kali Ketiga dan seterusnya 40.00 300.00 340.00

5.3 Pengembalian wang tidak akan dipertimbangkan bagi permohonan gantian hilang Kad Pengenalan yang telah diproses oleh Bahagian Kad Pengenalan atau sekiranya Kad Pengenalan lama dijumpai semula.
 
Dikemaskini pada 24 Oktober 2013