Kad Pengenalan Kanak-kanak 12 Tahun

PERMOHONAN KAD PENGENALAN(MYKAD) KANAK-KANAK 12 TAHUN WARGANEGARA

 
1. PENJELASAN PERMOHONAN 
 
1.1 Mengikut Peraturan 3, Peraturan-peraturan Pendaftaran Negara 1990 (Pindaan 2007)  setiap kanak-kanak yang telah mencapai umur 12 tahun dan bertaraf Warganegara wajib mendaftar untuk mendapatkan Kad Pengenalannya.
 
2. SYARAT PERMOHONAN
 
2.1 Pemohon mestilahtelah berumur genap 12 tahun tetapi belum mencapai umur 16 tahun.
2.2 Pemohon mestilah hadir bersama Penganjur 
2.2.1 Ibu atau Bapa; atau
2.2.2Penjaga.(Penjaga adalah datuk atau nenek atau ibu saudara atau bapa saudara atau kakak atau abang yang berusia melebihi 21 tahun).
2.3 Borang Permohonan JPN.KP01 (dapatkan di kaunter JPN) telah diisi dengan lengkap.
2.4 Pemohon mestilah membuat permohonan dalam tempoh 30 hari dari tarikh genap berumur 12 tahun. Jika tidak, bayaran proses akan dikenakan.
 
3. PROSEDUR PERMOHONAN
 
3.1 Pemohon dikehendaki datang ke Kaunter JPN bersama Penganjur dan membawa dokumen asal yang perlu dikemukakan.
 
4. DOKUMEN YANG PERLU DIKEMUKAKAN (ASAL)
 
4.1 DOKUMEN PEMOHON(ASAL)
4.1.1 Sijil Kelahiran atau Sijil Anak Angkat atau Sijil Warganegara atau Pengesahan Taraf Warganegara atau Borang Warganegara atau Lampiran A (JAKOA).
4.1.2 Pasport bagi pemohon yang  menetap di luar negara.
 
4.2 DOKUMEN PENGANJUR (ASAL)
4.2.1 Kad Pengenalan Penganjur (Ibu Atau Bapa Atau Penjaga)
4.2.2 Penjaga yang tiada mempunyai hubungan kekeluargaan,  Surat Pengesahan Penjagaan pemohon dari Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) hendaklah dibawa bersama.
4.2.3    Pasport negara asal penganjur bagi yang Bukan Warganegara
 
5. BAYARAN/FI
 
Jadual Pembayaran 1A
 
 

 

Bayaran Kerana Lewat Memohon Kad Pengenalan(MyKad) Bagi Kanak-Kanak 12 Tahun
(WARGANEGARA)
Permohonan Kad Pengenalan(MyKad) bagi kanak-kanak mencapai usia 12 tahun yang tidak memohon dalam tempoh 30 hari dari tarikh usia genap 12 tahun akan dikenakan bayaran proses.
 

 

Umur Bayaran Permohonan (RM) Bayaran Proses(RM) Bayaran Kompaun (RM) Jumlah Bayaran(RM)
12 tahun hingga 12 tahun 30 hari -  -  -  -
12 tahun  30 hari hingga 13 tahun -  10.00  1.00  11.00
13 tahun  1 hari hingga 14 tahun -  10.00  2.00  12.00
14 tahun  1 hari hingga 15 tahun -  10.00  4.00  14.00
15 tahun  1 hari hingga 16 tahun -  10.00  6.00  16.00
 Dikemaskini pada 24 Oktober 2013