Kad Pengenalan Pesara Polis / Tentera

 

PERMOHONAN KAD PENGENALAN PESARA POLIS ATAU TENTERA

1. PENJELASAN PERMOHONAN
 
Mengikut Peraturan 3(2), Peraturan-peraturan Pendaftaran Negara 1990 (Pindaan 2007)  setiap anggota polis atau tentera yang telah tamat perkhidmatan adalah wajib mendaftar untuk mendapatkan Kad Pengenalannya dalam tempoh 30 hari dari tarikh surat tamat perkhidmatan polis atau tentera.
 
2. SYARAT PERMOHONAN
 
2.1 Pemohon mestilah hadir dimana-mana kuanter JPN
2.2 Borang Permohonan JPN.KP01 (dapatkan di kaunter JPN) telah diisi dengan lengkap.                                         
 
3. PROSEDUR PERMOHONAN
 
3.1 Pemohon dikehendaki datang ke Kaunter JPN dan membawa dokumen yang perlu dikemukakan (asal dan salinan).
 
4. DOKUMEN SOKONGAN (ASAL DAN SALINAN)
 
4.1 DOKUMEN PEMOHON (ASAL DAN SALINAN)
4.1.1 Sijil Kelahiran atau Cabutan Sijil Kelahiran.
4.1.2 Surat tamat perkhidmatan polis atau tentera.
 
5. BAYARAN/FI
 
5.1 Bayaran PERCUMA.
 
Dikemaskini pada 28 Mei 2013