Pendaftaran Lewat

 
PENDAFTARAN LEWAT KELAHIRAN (SABAH)
 
PENERANGAN PERMOHONAN 
Pemohonan pendaftaran kelahiran lewat bermaksud setiap kelahiran yang berlaku di Sabah yang didaftarkan selepas 42 hari dari tarikh kelahiran kanak-kanak tersebut. 
 
SYARAT PERMOHONAN
KELAYAKAN PEMOHON ATAU PENGANJUR ATAU PEMAKLUM
1. Ibu atau bapa kandung kanak-kanak;
2. Jika bapa kandung tidak diperolehi, ibu atau seorang penganjur yang mengetahui mengenai kelahiran yang umurnya 10 tahun lebih tua daripada kanak-kanak;
3. Jika bapa tidak diperolehi dan ibu telah meninggal dunia, permohonan boleh dibuat oleh dua (2) orang penganjur yang mengetahui mengenai kanak-kanak tersebut dan masing-masing berumur 18 tahun dan ke atas di mana perbezaan umur sekurang-kurangnya 10 tahun lebih tua daripada kanak-kanak;
4. Jika kanak-kanak yang baru dilahirkan hidup dan terdedah dan kelahirannya tidak didaftarkan, permohonan boleh dikemukakan oleh dua (2) orang penganjur yang merupakan Pegawai Kebajikan Masyarakat atau orang yang diberi hak penjagaan kanak-kanak mengikut Akta Perlindungan Kanak-Kanak 1991;
 
PROSEDUR PERMOHONAN
Pemohonan pendaftaran lewat kelahiran boleh dibuat di mana-mana Pejabat JPN Sabah yang berhampiran dengan tempat tinggal pemohon dengan membawa dokumen-dokumen yang diperlukan.
 
DOKUMEN-DOKUMEN YANG DIPERLUKAN (KELAHIRAN BERLAKU DI RUMAH)
DOKUMEN KANAK-KANAK (ASAL DAN SALINAN)
1.   Borang Carian Kelahiran borang N1 (bagi kelahiran yang berlaku pada  
      tahun 2002 dan ke bawah);
2.   Borang Daftar Kelahiran ( Borang A ) diisi dengan lengkap;
3. Kad Pranatal atau Rawatan Mengandung, Kad Kesihatan & Imunisasi Kanak-Kanak, Surat Akuan Bidan atau Doktor (asal dan salinan). Sekiranya tiada, Akuan Sumpah Berkanun perlu dikemukakan;
4. Gambar Penuh Terkini kanak-kanak Ukuran Poskad 4R (satu (1) keping);
5. Gambar Terkini Ukuran Pasport kanak-kanak (satu (1) keping);
6. Surat Akuan Kelahiran Kanak-kanak oleh Ketua Kampung atau Ketua Kaum atau Ahli Parlimen atau ADUN dalam kawasan kelahiran kanak-kanak berlaku; 
7. Cabutan Daftar Sekolah atau Sijil Persekolahan berserta pengesahan oleh Guru Besar atau Pengetua Sekolah jika kanak-kanak bersekolah dan berumur tujuh (7) tahun ke atas atau Surat Akuan Kanak-Kanak Tidak Pernah Bersekolah perlu diisi oleh Penghulu atau Ketua Kaum atau Ahli Parlimen atau ADUN dalam kawasan di mana kanak-kanak tinggal dan kanak-kanak berumur tujuh (7) tahun ke atas (jika ada).
8. Surat Akuan Saksi oleh dua (2) orang yang mengetahui mengenai kelahiran;
 
DOKUMEN IBU DAN BAPA (ASAL DAN SALINAN) 
1. Kad Pengenalan atau Permit Masuk atau Pasport atau Sijil Kematian (ibu bapa kanak-kanak atau pemaklum atau saksi atau penganjur) (asal dan salinan);
2. Dokumen Perkahwinan atau Sijil Perceraian atau Sijil Kematian ibu bapa kanak-kanak (asal dan salinan);
3. Gambar Terkini Ukuran Pasport ibu dan bapa (satu (1) keping);
 
DOKUMEN ADIK BERADIK (ASAL DAN SALINAN)
1.   Sijil Kelahiran atau Kad Pengenalan adik-beradik kanak-kanak jika ada (asal dan salinan); 
2.   Gambar Terkini Ukuran Pasport adik-beradik kandung seibu sebapa (satu (1) keping);
3.   Borang Maklumat Keluarga BMK81 dan BMK81A;
 
DOKUMEN PENGANJUR (ASAL DAN SALINAN)
1.   Akuan Sumpah Berkanun JPN.LM27 bagi dua (2) orang penganjur yang mengetahui tentang kelahiran;
2.   Kad Pengenalan atau Permit Masuk atau Pasport atau Sijil Kematian pemaklum atau saksi atau penganjur (asal dan salinan);
 
DOKUMEN-DOKUMEN YANG DIPERLUKAN (KELAHIRAN BERLAKU DI HOSPITAL KERAJAAN ATAU HOSPITAL SWASTA ATAU KLINIK SWASTA ATAU KLINIK KERAJAAN)
DOKUMEN KANAK-KANAK (ASAL DAN SALINAN)
1. Borang Permohonan Carian atau Cabutan Daftar Kelahiran – Borang N1;
2. Borang Daftar Kelahiran Borang A;
3. Borang Pengesahan Kelahiran;
4. Kad Pranatal atau Rawatan Mengandung, Kad Kesihatan & Imunisasi Kanak-Kanak, Surat Akuan Bidan atau Doktor (asal dan salinan ).
5. Gambar Penuh Terkini Kanak-kanak Ukuran Poskad 4R (satu (1) keping);
6. Gambar Terkini Ukuran Pasport kanak-kanak (satu (1) keping);
7. Cabutan Daftar Sekolah atau Sijil Persekolahan berserta pengesahan oleh Guru Besar atau Pengetua Sekolah jika kanak-kanak bersekolah dan berumur tujuh (7) tahun ke atas atau Surat Akuan Kanak-Kanak Tidak Pernah Bersekolah perlu diisi oleh Penghulu atau Ketua Kaum atau Ahli Parlimen atau ADUN dalam kawasan di mana kanak-kanak tinggal dan kanak-kanak berumur tujuh (7) tahun ke atas (jika ada).
 
DOKUMEN IBU DAN BAPA (ASAL DAN SALINAN) 
1.   Kad Pengenalan atau Permit Masuk atau Pasport atau Sijil Kematian (ibu bapa kanak-kanak atau pemaklum atau saksi atau penganjur) (asal dan salinan);
2.   Dokumen Perkahwinan atau Sijil Perceraian atau Sijil Kematian ibu bapa kanak-kanak (asal dan salinan);
3. Gambar Terkini Ukuran Pasport ibu dan bapa (satu (1) keping);
 
DOKUMEN ADIK BERADIK (ASAL DAN SALINAN)
1.   Sijil Kelahiran atau Kad Pengenalan adik-beradik kanak-kanak jika ada (asal dan salinan); 
2.   Gambar Terkini Ukuran Pasport adik-beradik kandung seibu sebapa (satu (1) keping);
3.   Borang Maklumat Keluarga BMK81 dan BMK81A;
 
DOKUMEN PENGANJUR (ASAL DAN SALINAN)
1.   Akuan Sumpah Berkanun JPN.LM27 bagi dua (2) orang penganjur yang mengetahui tentang kelahiran;
2.   Kad Pengenalan atau Permit Masuk atau Pasport atau Sijil Kematian pemaklum atau saksi atau penganjur (asal dan salinan);
 
BAYARAN
Bayaran proses RM 10.00.


Dikemaskini pada 28 Mei 2013