Pendaftaran Anak Angkat

 
PERMOHONAN PENDAFTARAN PENGANGKATAN 
(DE-FACTO)
 
PENERANGAN PERMOHONAN
Akta Pendaftaran Pengangkatan 1952 (Akta 253) (de-facto) adalah di bawah bidang kuasa Jabatan Pendaftaran Negara. Akta ini adalah bertujuan bagi mendaftarkan anak angkat de-facto di mana kanak-kanak diambil dan dipelihara oleh ibu bapa angkat serta dididik selama dua (2) tahun sebelum pendaftaran dilakukan. Pengangkatan ini termaktub di bawah Akta 257 dan terpakai bagi orang beragama Islam dan orang bukan Islam.
 
SYARAT PERMOHONAN
Permohonan pendaftaran pengangkatan kanak-kanak boleh dibuat oleh individu berikut:
 
1. Salah seorang ibu bapa angkat (suami/isteri) atau ibu angkat (tunggal) atau bapa angkat (tunggal) bertaraf Warganegara atau Penduduk Tetap;
2. Ibu bapa angkat atau ibu angkat (tunggal) atau bapa angkat (tunggal) berumur 25 tahun ke atas dan sekurang-kurangnya 18 tahun lebih tua daripada kanak-kanak;
3. Pasangan suami isteri memiliki Dokumen Perkahwinan yang sah; 
4. Mendapat keizinan pengangkatan daripada ibu dan bapa kandung atau ibu tunggal. Sekiranya tiada keizinan ibu dan bapa kandung atau ibu tunggal pengangkatan masih boleh dilaksanakan melalui perintah mahkamah atau laporan sosial daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat.
5. Permohonan perlu dikemukakan di JPN dalam daerah  ibu dan bapa angkat bermastautin.
 
KELAYAKAN KANAK-KANAK
1. Belum berkahwin;
2. Berumur di bawah 18 tahun;
3. Kanak-kanak bertaraf warganegara atau bukan warganegara ;
4. Kanak-kanak memiliki dokumen pengenalan diri (sijil kelahiran/ kad pengenalan/paspot/permit masuk).             
5. Telah dalam jagaan, dipelihara, disara serta dididik oleh ibu bapa angkat selama tidak kurang daripada dua (2) tahun.
 
DOKUMEN YANG PERLU DIKEMUKAKAN
1. Borang Permohonan Pendaftaran Anak Angkat JPN.AA01;
2. Surat Akuan Berkanun atau Surat Keizinan Pengangkatan JPN.AA07 oleh ibu dan bapa kandung atau ibu tunggal;
3. Satu (1) salinan Kad Pengenalan atau pasport ibu dan bapa kandung kanak-kanak seperti yang tercatat pada Sijil Kelahiran  kanak-kanak;
4. Akuan Berkanun oleh ibu bapa angkat (Lampiran A1);
5. Sijil Kelahiran atau dokumen pengenalan diri kanak-kanak (asal dan salinan); 
6. Kad Pengenalan atau pasport dan visa ibu bapa angkat (asal dan salinan );
7. Sijil Kelahiran atau dokumen pengenalan diri anak-anak kandung ibu bapa angkat (asal dan salinan );
8. Dokumen Perkahwinan ibu bapa angkat (asal dan salinan );
9. Sijil Kematian ibu bapa kandung kanak-kanak sekiranya ibu bapa kandung kanak-kanak telah meninggal dunia; dan
10. Bukti bermastautin pemohon seperti bil elektrik/ bil air /bil telefon/ cukai pintu /surat pengesahan ketua kampung / pengesahan majikan.
 
BAYARAN
Bayaran RM30.00 setelah permohonan diluluskan.
 
Dikemaskini pada 28 Mei 2013
 
PERMOHONAN CARIAN DAN CABUTAN  DAFTAR PENGANGKATAN 
(DE-FACTO)
 
PENERANGAN PERMOHONAN
Carian daftar pengangkatan dibuat bagi menyemak sama ada sesuatu pengangkatan telah didaftarkan atau belum di JPN. Cabutan daftar pengangkatan (De-Facto) dibuat jika berlaku kehilangan atau kerosakan atau gantian Sijil Anak Angkat tersebut. Permohonan Carian dan Cabutan Sijil Anak Angkat De-Facto hendaklah dikemukakan di mana-mana pejabat JPN yang mengeluarkan daftar atau Ibu Pejabat JPN Putrajaya .    
 
SYARAT PERMOHONAN
Permohonan pendaftaran pengangkatan kanak-kanak boleh dibuat oleh individu berikut:
1. Pemilik Sijil Anak Angkat; 
2. Ibu atau bapa angkat;
3. Adik-beradik angkat; 
4. Firma Guaman atau wakil Firma Guaman (surat pelantikan asal dan satu (1) salinan Kad Pengenalan wakil Firma Guaman hendaklah disertakan).
 
DOKUMEN YANG PERLU DIKEMUKAKAN
1. Borang Permohonan Carian atau Cabutan Daftar Pengangkatan JPN.AA 02;
2. Kad Pengenalan atau pasport ibu atau bapa angkat atau Firma Guaman atau wakil Firma Guaman (asal dan salinan);
3. Sijil Pengangkatan (AM233) kanak-kanak (asal dan salinan) bagi permohonan gantian sahaja;
4. Surat Akuan Berkanun SA81 sekiranya salinan asal Sijil Pengangkatan (AM233) hilang.
 
BAYARAN
Bayaran proses RM5.00.
 
Dikemaskini pada 28 Mei 2013
 
PERMOHONAN PEMBETULAN MAKLUMAT DALAM DAFTAR PENGANGKATAN (DE-FACTO)
 
PENERANGAN PERMOHONAN
Permohonan pembetulan maklumat dalam daftar pengangkatan (de-facto) dibuat sekiranya terdapat kesilapan maklumat yang bercanggah dengan fakta sebenar pemilik Sijil Anak Angkat. Permohonan Pembetulan Maklumat dalam Daftar pengangkatan di bawah Seksyen 13(1) Akta Pendaftaran Pengangkatan 1952 (Akta 253) boleh dikemukakan di mana-mana JPN. 
 
SYARAT PERMOHONAN
Permohonan pembetulan maklumat dalam daftar pengangkatan (De-factor) boleh dibuat oleh individu berikut:
1. Ibu dan bapa angkat atau ibu/bapa angkat tunggal; dan
2. Pemilik Sijil Anak Angkat.
 
DOKUMEN YANG PERLU DIKEMUKAKAN
1. Borang JPN.AA 03 yang telah lengkap diisi; 
2. Kad Pengenalan atau pasport ibu dan bapa angkat  atau ibu/bapa angkat tunggal atau pemilik Sijil Anak Angkat (asal dan salinan);
3. Sijil Pengangkatan (AM233) (asal atau cabutan dan satu (1) salinan ); dan
4. Akuan Berkanun SA81.
 
BAYARAN PERMOHONAN
Bayaran proses RM10.00.
 
Dikemaskini pada 28 Mei 2013
 
PERMOHONAN PENGANGKATAN MELALUI PERINTAH MAHKAMAH
 
PENERANGAN PERMOHONAN
Pemohon yang ingin mendaftarkan pengangkatan melalui perintah mahkamah perlu memohon melalui Firma Guaman yang dilantik oleh ibu bapa angkat atau Biro Bantuan Guaman.Permohonan perlu dikemukakan ke Ibu Pejabat JPNM, Putrajaya sahaja. Perintah Pengangkatan ini dibuat di Mahkamah Tinggi atau Mahkamah Sesyen. Pengangkatan ini  terpakai bagi orang bukan beragama Islam sahaja.
 
SYARAT PERMOHONAN
Permohonan pendaftaran pengangkatan melalui perintah mahkamah kanak-kanak boleh dibuat oleh individu berikut:
 
1. Ibu bapa angkat atau ibu/bapa angkat tunggal; 
2. Firma Guaman atau wakil Firma Guaman (Surat Rasmi Pelantikan daripada Pejabat Firma Guaman asal dan satu (1) salinan Kad Pengenalan wakil Firma Guaman hendaklah disertakan).
 
DOKUMEN YANG PERLU DIKEMUKAKAN
1. Borang JPN.AA 04 yang telah lengkap diisi;
2. Surat Litup (Letter Head) daripada Mahkamah (asal dan salinan );
3. Perintah dan Jadual Seksyen 25 (2) daripada Mahkamah (asal dan salinan );
4. Satu (1) salinan Kad Pengenalan atau pasport ibu bapa angkat atau ibu/bapa angkat (tunggal) yang telah disahkan oleh pihak Firma Guaman ; dan
5. Sijil Kelahiran kanak-kanak (asal dan salinan ).
 
BAYARAN
Tiada bayaran dikenakan.
 
Dikemaskini pada 28 Mei 2013
 
PERMOHONAN CABUTAN SIJIL KELAHIRAN (ANAK ANGKAT)MELALUI PERINTAH MAHKAMAH
 
PENERANGAN PERMOHONAN
Sijil Kelahiran (Anak Angkat) melalui perintah mahkamah boleh dibuat cabutan sekiranya sijil asal hilang atau rosak dengan mengemukakan. permohonan ke Ibu Pejabat JPNM, Putrajaya.
SYARAT PERMOHONAN
Permohonan cabutan sijil kelahiran (anak angkat) melalui perintah mahkamah boleh dibuat oleh individu berikut:
1. Ibu bapa angkat; 
2. Adik-beradik angkat;
3. Pemilik Sijil Kelahiran (Anak Angkat); 
4. Firma Guaman atau wakil (surat pelantikan asal dan salinan Kad Pengenalan wakil hendaklah disertakan).
 
DOKUMEN YANG PERLU DIKEMUKAKAN
1. Borang JPN.AA 04 yang telah lengkap diisi;
2. Kad Pengenalan atau pasport Ibu bapa angkat atau atau Firma Guaman atau wakil (asal dan salinan );
3. Satu (1) salinan asal Sijil Kelahiran (Anak Angkat) kanak-kanak (jika pemohon membuat permohonan gantian sijil baru); dan
4. Akuan Sumpah Berkanun (jika salinan asal Sijil Kelahiran (Anak Angkat) hilang).
 
BAYARAN
Tiada bayaran dikenakan.
 
Dikemaskini pada 28 Mei 2013