Piagam Pelanggan Bahagian Kad Pengenalan

BIL
JENIS PERMOHONAN
IBU
PEJABAT
JPN
PUTRAJAYA
SEMENANJUNG
SABAH/
SARAWAK
1Permohonan Kad Pengenalan Tidak Bermasalah

Bagi semua permohonan Kad Pengenalan kali pertama (kanak-kanak berumur 12 tahun) dan gantian yang tidak bermasalah bagi warganegara Malaysia sahaja akan diselesaikan dalam tempoh berikut:
24 jam hari bekerja(i) 24 jam hari
bekerja (JPN
Ibu Negeri, UTC
dan Cawangan
Terpilih*)
(ii) 10 hari
bekerja (Lain-lain
Cawangan JPN)
(i) 24 jam
hari bekerja
(JPN Ibu
Negeri dan
Cawangan**)
(ii) 30 hari
bekerja
(Lain-lain
Cawangan
JPN)
2Permohonan Kad Pengenalan Bermasalah

Semua permohonan Kad Pengenalan bermasalah bagi warganegara Malaysia diproses dan diselesaikan dalam tempoh berikut dari tarikh tarikh permohonan yang lengkap diterima di Ibu Pejabat JPN.

4 bulan

4 bulan

4 bulan
3Permohonan Daftar Lewat Kad Pengenalan

Permohonan daftar lewat kad pengenalan (bagi kanak-kanak yang berumur 16 tahun dan ke atas yang masih belum memohon kad pengenalan) diproses dan diselesaikan dalam tempoh berikut dari tarikh permohonan yang lengkap dirujuk ke Panel Daftar Lewat Kad Pengenalan.

3 bulan

3 bulan

3 bulan
4Cabutan Daftar Kad Pengenalan

Permohonan cabutan daripada daftar kad pengenalan diproses dan diselesaikan dalam tempoh berikut dari tarikh permohonan yang lengkap diterima di mana-mana
pejabat JPN:

a. Permohonan Yang Diterima Di Kaunter

- Data pemohon yang ada dalam sistem.

1 hari

1 hari

1 hari
- Data pemohon yang tiada dalam sistem.10 hari
bekerja
14 hari bekerja14 hari bekerja
b. Permohonan Yang Diterima Melalui Pos (bagi setiap rekod)


14 hari bekerja21 hari bekerja21 hari bekerja

5Kad Pengenalan Merah (Pemastautin Tetap)

Permohonan kali pertama Kad Pengenalan Pemastautin Tetap diselesaikan dalam tempoh berikut dari tarikh permohonan yang lengkap diterima di Unit MyPR, Bahagian Kad Pengenalan, Ibu Pejabat JPN:

a. Rekod Online

30 hari
bekerja

30 hari
bekerja

30 hari
bekerja
b. Rekod Tidak Online3 bulan
3 bulan3 bulan
6Permohonan Gantian MyPR

Permohonan gantian MyPR akan diproses dan diselesaikan dalam tempoh berikut dari tarikh permohonan yang lengkap diterima di Unit MyPR, Bahagian Kad Pengenalan, Ibu Pejabat JPN:

a. Bagi permohonan yang tidak bermasalah

21 hari
bekerja

30 hari
bekerja

30 hari
bekerja
b. Bagi permohonan yang bermasalah3 bulan4 bulan4 bulan
7Kad Pengenalan Pemastautin Sementara (Hijau)

Permohonan kali pertama dan gantian bagi Kad Pengenalan bertaraf Pemastautin Sementara diproses dan diselesaikan dalam tempoh berikut dari tarikh permohonan lengkap diterima di kaunter mana-mana pejabat JPN:

a. Bagi permohonan yang tidak bermasalah


21 hari
bekerja


30 hari
bekerja


30 hari
bekerja
b. Bagi permohonan yang bermasalah3 bulan4 bulan4 bulan
8Kad Pengenalan Hilang

Permohonan untuk menggantikan kad pengenalan yang hilang akan diproses dan diselesaikan dalam tempoh berikut dari tarikh permohonan yang lengkap diterima di kaunter mana-mana pejabat JPN jika kes kehilangan tidak memerlukan penyiasatan lanjut oleh Bahagian Siasatan dan Penguatkuasaan;

a. Hilang melebihi 3 kali bagi warganegara3 bulan3 bulan3 bulan
b. Hilang melebihi 2 kali bagi bukan warganegara3 bulan3 bulan3 bulan
* JPN Cawangan : Dungun, Machang, Kulim, Batu Pahat, Kluang,Manjung, Temerloh,
Raub, Gua Musang, Besut, Petaling Jaya, Klang
**JPN Cawangan : Sri Aman, Keningau, Miri, Tawau, Sandakan, Sibu, Papar