Piagam Pelanggan Bahagian Perkahwinan & Penceraian

BIL
JENIS PERMOHONAN
TEMPOH
PERMOHONAN
DIPROSES
1Penyediaan Daftar Perkahwinan

Penyediaan daftar perkahwinan diselesaikan dalam tempoh
tidak melebihi tempoh berikut dari masa surat temujanji
pengupacaraan diterima daripada pasangan di kaunter
pejabat JPNM.
20 minit
2Pendaftaran Semula Perkahwinan Luar Negara Selepas
1.3.1982 /Pendaftaran Perkahwinan Mengikut Adat / Agama/
Kelaziman Sebelum 1.3.1982

Pendaftaran semula perkahwinan luar negara selepas
1.3.1982 / pendaftaran perkahwinan adat atau agama atau
kelaziman sebelum tarikh 1.3.1982 diselesaikan pada hari
yang sama jika permohonan teratur.
1 hari
3Tribunal Perkahwinan

Kesulitan hal ehwal perkahwinan yang dirujuk kepada
Tribunal Perkahwinan akan diselesaikan dalam tempoh 6
bulan dari tarikh rujukan.
6 bulan
4Pendaftaran Perkahwinan Di Bawah Ordinan Pendaftaran
1952

Permohonan pendaftaran perkahwinan di bawah Ordinan
Pendaftaran 1952 diselesaikan pada hari yang sama jika
permohonan teratur.
1 hari