Piagam Pelanggan Kelahiran, Kematian Dan Anak Angkat

No. Jenis Permohonan Ibu Pejabat, JPN Putrajaya Ibu Pejabat, JPN Negeri Pejabat JPN Daerah
1.
Pendaftaran Biasa dan Lambat Kelahiran/ Kelahiran Mati

Permohonan pendaftaran kelahiran atau kelahiran mati yang dikemukakan dalam tempoh 42 hari dari tarikh kelahiran / kelahiran mati diproses dan diselesaikan dalam tempoh berikut dari masa permohonan yang lengkap diterima.

20 minit 20 minit 20 minit
2.
Pendaftaran Biasa dan Lambat Kematian

 

Permohonan pendaftaran kematian yang dikemukakan dalam tempoh 3 hari dari tarikh kematian diproses dan diselesaikan dalam tempoh berikut dari masa permohonan yang lengkap diterima.
 

20 minit 20 minit 20 minit
3. Carian Daftar Kelahiran / Kematian

 

Permohonan carian data daripada daftar kelahiran atau daftar kematian diproses dan diselesaikan dalam tempoh berikut dari masa permohonan yang lengkap diterima di kaunter mana-mana pejabat JPN :
 

 
 

a. Bagi kanak-kanak yang kelahirannya didaftarkan selepas     1.1.2003 (selepas SIREN).
 

20 minit 20 minit 20 minit
 

b. Bagi kanak-kanak yang kelahirannya didaftarkan sebelum     1.1.2003 (sebelum SIREN).
 

3 hari bekerja 7 hari bekerja 7 hari bekerja
4. Cabutan Daftar Kelahiran / Kematian

 

Permohonan cabutan daripada daftar kelahiran atau daftar kematian diproses dan diselesaikan dalam tempoh berikut dari masa / tarikh permohonan yang lengkap diterima di kaunter mana-mana pejabat JPN di kaunter mana-mana pejabat JPN :
 

 
 

a. Bagi data yang telah lengkap dikemaskini dalam sistem;     dan
 

20 minit
20 minit
20 minit
  b. Bagi kelahiran yang belum lengkap dikemaskinikan     dalam sistem.
 

 

3 hari bekerja
7 hari bekerja
7 hari bekerja
Tarikh Akhir Kemaskini pada Oktober 2013

No.

Jenis Permohonan

Ibu Pejabat, JPN Putrajaya

Ibu Pejabat, JPN Negeri

Pejabat JPN Daerah

5.

Daftar Lewat Kelahiran

Permohonan daftar lewat kelahiran diproses dan diselesaikan dalam tempoh berikut dari tarikh permohonan yang lengkap diterima di kaunter mana-mana pejabat JPN :
 

 
 

a. Bagi kanak-kanak yang berumur lebih daripada 42 hari     hingga 12 tahun yang lahir di hospital kerajaan atau klinik swasta atau yang lahir di rumah dan disambut oleh bidan kerajaan/ yang bertauliah.(Tidak Perlu Temuduga Kecuali Kes Ragu)
 

14 hari bekerja

14 hari bekerja

30 hari bekerja

 

b. Bagi kanak-kanak yang berumur lebih daripada 42 hari yang:  

  • Lahir di rumah dan disambut oleh bidan/orang yang tidak bertauliah
  • Kanak-kanak yang dijumpai/terdampar dan;
  • Kanak-kanak yang lewat daftar melebihi 12 tahun yang lahir di hospital / klinik kerajaan/ swasta atau di rumah dan disambut oleh bidan kerajaan

15 hari selepas temuduga

30 hari selepas temuduga

30 hari selepas temuduga

6.

Daftar Lewat Kematian

Permohonan daftar lewat kematian diproses dan diselesaikan dalam tempoh berikut dari tarikh permohonan yang lengkap diterima di kaunter mana-mana pejabat JPN.
 

2 hari bekerja

3 hari bekerja

20 hari bekerja

Tarikh Akhir Kemaskini pada Oktober 2013

No.

Jenis Permohonan

Ibu Pejabat, JPN Putrajaya

Ibu Pejabat, JPN Negeri

Pejabat JPN Daerah

7.

Pembetulan Nama atau Kemasukan Nama Kanak-kanak Berumur Di Bawah Satu Tahun Dalam Sijil Kelahiran Seksyen 15(1)

Permohonan pembetulan nama dalam sijil kelahiran atau kemasukan nama dalam sijil kelahiran bagi kanak-kanak yang belum bernama yang berumur di bawah satu tahun diproses dan diselesaikan dalam tempoh berikut dari tarikh permohonan yang lengkap diterima di kaunter pejabat-pejabat JPN.

 

1 jam

1 jam

14 hari bekerja

8.

Pendaftaran Nama Kanak-kanak Berumur 1 Tahun hingga 21 tahun Seksyen 15(2)a

Permohonan kemasukan nama dalam sijil kelahiran bagi kanak-kanak yang belum bernama yang berumur melebihi satu tahun tetapi di bawah 21 tahun diproses dan diselesaikan dalam tempoh berikut dari masa permohonan yang lengkap dikemaskini dalam sistem diterima di kaunter pejabat-pejabat JPN.
 

 
 

a. Bagi data yang telah dikemaskini dalam sistem
 

7 hari bekerja

14 hari bekerja

30 hari bekerja

 

 

b. Bagi data yang belum dikemaskini dalam sistem
 

12 hari bekerja

30 hari bekerja

50 hari bekerja

9.

Pendaftaran Nama Kanak-kanak Berumur Melebihi 21 tahun Seksyen 15(2)b

Permohonan kemasukan nama dalam sijil kelahiran bagi kanak-kanak yang belum bernama yang berumur melebihi  21 tahun diproses dan diselesaikan dalam tempoh berikut dari masa permohonan yang lengkap dikemaskini dalam sistem diterima di kaunter pejabat-pejabat JPN.
 

 
 

a. Bagi data yang telah dikemaskini dalam sistem
 

7 hari bekerja

14 hari bekerja

30 hari bekerja

 

b. Bagi data yang belum dikemaskini dalam sistem
 

12 hari bekerja

30 hari bekerja

50 hari bekerja

10.

Pembetulan Kesilapan Perkeranian Dalam Sijil Kelahiran /Sijil Kematian Seksyen 27(2)

Permohonan pembetulan kesilapan perkeranian dalam sijil kelahiran atau sijil kematian diproses dan diselesaikan dalam tempoh berikut dari masa permohonan yang lengkap diterima di kaunter pejabat-pejabat JPN:
 

 
 

a. Bagi data yang telah dikemaskini dalam sistem
 

1 jam

1 jam

14 hari bekerja

 

b. Bagi data yang belum dikemaskini dalam sistem
 

12 hari bekerja

12 hari bekerja

20 hari bekerja

11.

Pembetulan Kesilapan Fakta Dalam Sijil Kelahiran /Sijil Kematian Seksyen 27(3)

Permohonan pembetulan kesilapan fakta dalam sijil kelahiran atau sijil kematian diproses dan diselesaikan dalam tempoh berikut dari tarikh permohonan yang lengkap diterima di kaunter pejabat-pejabat JPN:
 

 
 

a. Bagi data yang telah dikemaskini dalam sistem
 

10 hari bekerja

15 hari bekerja

30 hari bekerja

 

b. Bagi data yang belum dikemaskini dalam sistem
 

15 hari bekerja

30 hari bekerja

30 hari bekerja

Tarikh Akhir Kemaskini pada Oktober 2013

No.

Jenis Permohonan

Ibu Pejabat, JPN Putrajaya

Ibu Pejabat, JPN Negeri

Pejabat JPN Daerah

SABAH SAHAJA

12.

Pendaftaran Nama Kanak-Kanak Berumur 11 Tahun Ke Bawah Seksyen 11(1)(iii) Ordinan Kelahiran dan Kematian (Sabah Cap.123)

Permohonan kemasukan nama dalam sijil kelahiran bagi kanak-kanak yang belum bernama yang berumur 11 tahun ke bawah diproses dan diselesaikan dalam tempoh berikut dari tarikh permohonan yang lengkap diterima di kaunter pejabat-pejabat JPN.

 

 

 

 

 

a) Bagi data yang telah dikemaskini dalam sistem
 

 

10 hari bekerja

(JPN Daerah)

30 hari bekerja

 

b) Bagi data yang belum dikemaskini dalam sistem
 

 

17 hari bekerja

(JPN Daerah)

30 hari bekerja

 13.

Pembetulan Kesilapan Perkeranian dalam Sijil Kelahiran/ Sijil Kematian Seksyen 30 (2) Ordinan Kelahiran dan Kematian (sabah Cap. 123)

Permohonan pembetulan kesilapan perkeranian dalam sijil kelahiran atau sijil kematian diproses dan diselesaikan dalam tempoh berikut dari masa permohonan yang lengkap diterima di kaunter pejabat-pejabat JPN:
 

 

 

 

 

a) Bagi data yang telah dikemaskini dalam sistem
 

 

10 hari bekerja

(JPN Daerah)

30 hari bekerja

 

b) Bagi data yang belum dikemaskini dalam sistem
 

 

14 hari bekerja

(JPN Daerah)

30 hari bekerja

Tarikh Akhir Kemaskini pada Oktober 2013

No.

Jenis Permohonan

Ibu Pejabat, JPN Putrajaya

Ibu Pejabat, JPN Negeri

Pejabat JPN Daerah

1.

Pendaftaran Pengangkatan De Facto

Permohonan Pendaftaran Pengangkatan De Facto bagi kanak-kanak Islam dan bukan Islam di bawah Akta 253 diproses dan diselesaikan dalam tempoh berikut dari tarikh permohonan yang lengkap diterima di kaunter mana-mana pejabat JPN:
 

 
 

a. Bagi data yang telah dikemaskini dalam sistem
 

5 hari bekerja

5 hari bekerja

5 hari bekerja

 

b. Bagi data yang belum dikemaskini dalam sistem
 

7 hari bekerja

7 hari bekerja

7 hari bekerja

 

c. Bagi kes yang dirujuk ke Jabatan Kebajikan Masyarakat     (setelah laporan sosial diterima)
 

5 hari bekerja

5 hari bekerja

5 hari bekerja

2.

Cabutan Sijil Anak Angkat De Facto

Permohonan cabutan daripada anak angkat De Facto diproses dan diselesaikan dalam tempoh berikut dari masa / tarikh permohonan yang lengkap diterima di mana-mana pejabat JPN:
 

 
 

a.  Bagi permohonan yang diterima di kaunter:

 

     i. Bagi data yang telah dikemaskini dalam sistem
 

20 minit

20 minit

20 minit

 

    ii. Bagi data yang belum dikemaskini dalam sistem
 

5 hari bekerja

5 hari bekerja

5 hari bekerja

 

b.  Bagi permohonan yang diterima melalui pos:
 

 
 

     i. Bagi data yang telah dikemaskini dalam sistem
 

7 hari bekerja

7 hari bekerja

7 hari bekerja

 

    ii. Bagi data yang belum dikemaskini dalam sistem
 

10 hari bekerja

10 hari bekerja

10 hari bekerja

3.

Permohonan Pindaan Butiran dalam Sijil Anak Angkat De Facto

Permohonan Pindaan Butiran Dalam Sijil Anak Angkat De Facto diproses dan diselesaikan dalam tempoh berikut dari tarikh permohonan yang lengkap diterima oleh pejabat-pejabat JPN:
 

 
 

a.  Bagi permohonan yang diterima di kaunter:

 

     i. Bagi data yang telah dikemaskini dalam sistem
 

5 hari bekerja

15 hari bekerja

15 hari bekerja

 

    ii. Bagi data yang belum dikemaskini dalam sistem
 

7 hari bekerja

15 hari bekerja

15 hari bekerja

 

b.  Bagi permohonan yang diterima melalui pos:
 

 
 

     i. Bagi data yang telah dikemaskini dalam sistem
 

5 hari bekerja

7 hari bekerja

7 hari bekerja

 

    ii. Bagi data yang belum dikemaskini dalam sistem
 

7 hari bekerja

15 hari bekerja

15 hari bekerja

4.

Pendaftaran Pengangkatan Melalui Perintah Mahkamah

Permohonan pendaftaran pengangkatan melalui Perintah Mahkamah di bawah akta 257 bagi kanak-kanak dan ibu / bapa angkat bukan Islam diterima,diproses dan diselesaikan oleh Bahagian Kelahiran, Kematian dan Anak Angkat, Ibu Pejabat JPN, Putrajaya.
 

7 hari bekerja

-

-

5.

Pertukaran /Gantian /Pindaan Sijil Kelahiran Anak Angkat

Permohonan pertukaran/gantian /pindaan sijil kelahiran bagi anak angkat di bawah Akta 257 diterima, diproses dan diselesaikan oleh Bahagian Kelahiran, Kematian dan Anak Angkat, Ibu Pejabat JPN, Putrajaya dalam tempoh berikut dari masa / tarikh permohonan yang lengkap diterima:
 

 
 

a.  Bagi permohonan yang diterima di kaunter:

 

     i. Bagi data yang telah dikemaskini dalam sistem
 

20 minit

-

-

 

    ii. Bagi data yang belum dikemaskini dalam sistem
 

5 hari bekerja

-

-

 

b.  Bagi permohonan yang diterima melalui pos:
 

 
 

     i. Bagi data yang telah dikemaskini dalam sistem
 

5 hari bekerja

-

-

 

    ii. Bagi data yang belum dikemaskini dalam sistem
 

10 hari bekerja

-

-

 6.

Pindaan Perintah Pengangkatan Mahkamah

Perintah Pengangkatan oleh Pendaftar melalui Mahkamah terpinda diselesaikan di Bahagaian Kelahiran, Kematian dan anak angkat, Ibu Pejabat JPN, Putrajaya.

10 hari bekerja

-

-

Tarikh Akhir Kemaskini pada Oktober 2013