Piagam Pelanggan Kelahiran, Kematian & Anak Angkat (5)

No.

Jenis Permohonan

Ibu Pejabat, JPN Putrajaya

Ibu Pejabat, JPN Negeri

Pejabat JPN Daerah

1.

Pendaftaran Pengangkatan De Facto

Permohonan Pendaftaran Pengangkatan De Facto bagi kanak-kanak Islam dan bukan Islam di bawah Akta 253 diproses dan diselesaikan dalam tempoh berikut dari tarikh permohonan yang lengkap diterima di kaunter mana-mana pejabat JPN:
 

 
 

a. Bagi data yang telah dikemaskini dalam sistem
 

5 hari bekerja

5 hari bekerja

5 hari bekerja

 

b. Bagi data yang belum dikemaskini dalam sistem
 

7 hari bekerja

7 hari bekerja

7 hari bekerja

 

c. Bagi kes yang dirujuk ke Jabatan Kebajikan Masyarakat     (setelah laporan sosial diterima)
 

5 hari bekerja

5 hari bekerja

5 hari bekerja

2.

Cabutan Sijil Anak Angkat De Facto

Permohonan cabutan daripada anak angkat De Facto diproses dan diselesaikan dalam tempoh berikut dari masa / tarikh permohonan yang lengkap diterima di mana-mana pejabat JPN:
 

 
 

a.  Bagi permohonan yang diterima di kaunter:

 

     i. Bagi data yang telah dikemaskini dalam sistem
 

20 minit

20 minit

20 minit

 

    ii. Bagi data yang belum dikemaskini dalam sistem
 

5 hari bekerja

5 hari bekerja

5 hari bekerja

 

b.  Bagi permohonan yang diterima melalui pos:
 

 
 

     i. Bagi data yang telah dikemaskini dalam sistem
 

7 hari bekerja

7 hari bekerja

7 hari bekerja

 

    ii. Bagi data yang belum dikemaskini dalam sistem
 

10 hari bekerja

10 hari bekerja

10 hari bekerja

3.

Permohonan Pindaan Butiran dalam Sijil Anak Angkat De Facto

Permohonan Pindaan Butiran Dalam Sijil Anak Angkat De Facto diproses dan diselesaikan dalam tempoh berikut dari tarikh permohonan yang lengkap diterima oleh pejabat-pejabat JPN:
 

 
 

a.  Bagi permohonan yang diterima di kaunter:

 

     i. Bagi data yang telah dikemaskini dalam sistem
 

5 hari bekerja

15 hari bekerja

15 hari bekerja

 

    ii. Bagi data yang belum dikemaskini dalam sistem
 

7 hari bekerja

15 hari bekerja

15 hari bekerja

 

b.  Bagi permohonan yang diterima melalui pos:
 

 
 

     i. Bagi data yang telah dikemaskini dalam sistem
 

5 hari bekerja

7 hari bekerja

7 hari bekerja

 

    ii. Bagi data yang belum dikemaskini dalam sistem
 

7 hari bekerja

15 hari bekerja

15 hari bekerja

4.

Pendaftaran Pengangkatan Melalui Perintah Mahkamah

Permohonan pendaftaran pengangkatan melalui Perintah Mahkamah di bawah akta 257 bagi kanak-kanak dan ibu / bapa angkat bukan Islam diterima,diproses dan diselesaikan oleh Bahagian Kelahiran, Kematian dan Anak Angkat, Ibu Pejabat JPN, Putrajaya.
 

7 hari bekerja

-

-

5.

Pertukaran /Gantian /Pindaan Sijil Kelahiran Anak Angkat

Permohonan pertukaran/gantian /pindaan sijil kelahiran bagi anak angkat di bawah Akta 257 diterima, diproses dan diselesaikan oleh Bahagian Kelahiran, Kematian dan Anak Angkat, Ibu Pejabat JPN, Putrajaya dalam tempoh berikut dari masa / tarikh permohonan yang lengkap diterima:
 

 
 

a.  Bagi permohonan yang diterima di kaunter:

 

     i. Bagi data yang telah dikemaskini dalam sistem
 

20 minit

-

-

 

    ii. Bagi data yang belum dikemaskini dalam sistem
 

5 hari bekerja

-

-

 

b.  Bagi permohonan yang diterima melalui pos:
 

 
 

     i. Bagi data yang telah dikemaskini dalam sistem
 

5 hari bekerja

-

-

 

    ii. Bagi data yang belum dikemaskini dalam sistem
 

10 hari bekerja

-

-

 6.

Pindaan Perintah Pengangkatan Mahkamah

Perintah Pengangkatan oleh Pendaftar melalui Mahkamah terpinda diselesaikan di Bahagaian Kelahiran, Kematian dan anak angkat, Ibu Pejabat JPN, Putrajaya.

10 hari bekerja

-

-

Tarikh Akhir Kemaskini pada Oktober 2013