PENDAFTARAN PERKAHWINAN MELALUI PENOLONG PENDAFTAR PERKAHWINAN

PENDAFTARAN PERKAHWINAN MELALUI PENOLONG PENDAFTAR PERKAHWINAN

1. Saya dan pasangan saya adalah orang Cina, beragama Buddha dan kami berdua berasal daripada Negeri Perak. Memandangkan kami bekerja di Kuala Lumpur, kami bercadang untuk mengadakan majlis pengupacaraan perkahwinan adat/agama Cina dan pendaftaran sivil di salah sebuah kuil di Klang, Selangor. Apakah prosidur / syarat yang wajar kami ikuti?

Pertama, anda dan pasangan perlu mendapatkan Borang Permohonan Pendaftaran Perkahwinan (Borang JPN.KC02) sama ada di mana-mana pejabat JPN Negeri/Daerah/Daerah Kecil yang terdekat atau mendapatkannya daripada PPP di Tokong ataupun muat turun daripada Portal JPN, iaitu, www.jpn.gov.my

Kedua, anda berdua perlu membuat Akuan Berkanun di Bahagian D.2 dalam Borang JPN.KC02 di hadapan seorang Pesuruhjaya Sumpah atau Justice of Peace ataupun Majistret di mahkamah.

 Ketiga, pasangan perlu hadir ke mana-mana pejabat JPN Negeri/Daerah/Daerah Kecil (Bahagian Perkahwinan) untuk membuat semakan maklumat diri dan status perkahwinan dan dapatkan Cop Pengesahan di muka hadapan Borang JPN.KC02 tersebut serta membuat bayaran RM20.00.

 Akhir sekali, sila serahkan Borang JPN.KC02 bersama resit bayaran RM20.00 kepada PPP di kuil yang berkenaan untuk proses pengupacaraan dan pendaftaran perkahwinan.

 

2. Di manakah Borang Permohonan Pendaftaran Perkahwinan (Borang JPN.KC02) boleh didapati?

Terdapat tiga (3) pilihan untuk pasangan mendapatkan Borang Permohonan Pendaftaran Perkahwinan (Borang JPN.KC02) iaitu;

  1. Kaunter Perkahwinan, pejabat JPN Negeri/Daerah/Daerah Kecil
  2. PPP di Tokong/Kuil/Gereja/Perstauan yang telah dilantik di bawah Seksyen  28(3) Akta 164
  3. Muat Turun daripada Portal Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) – www.jpn.gov.my
 
3. Apakah dokumen yang perlu diserahkan di kaunter perkahwinan semasa saya dan pasangan saya hadir ke pejabat JPN untuk membuat semakan maklumat diri serta status perkahwinan?
  
Borang JPN.KC02 yang telah dibuat sumpah Akuan Berkanun di Bahagian D.2 di hadapan seorang Pesuruhjaya Sumpah / Justice of Peace / Majistret di mahkamah dan MyKad masing-masing. Pasangan wajib hadir bersama.
 
 
4. Berapakah jumlah bayaran yang perlu dibayar oleh pasangan untuk membuat pendaftaran perkahwinan di Kuil/Gereja/Persatuan?

RM20.00 sahaja. Bayaran perlu dibuat di kaunter perkahwinan, pejabat JPN dan resit bayaran akan dikeluarkan atas nama pasangan lelaki.
 
 
5. Bolehkah salah seorang daripada pasangan yang hendak berkahwin itu hadir ke kaunter JPN untuk membuat semakan maklumat diri dan status perkahwinan serta mendapatkan Cop Pengesahan di muka hadapan Borang JPN.KC02 tersebut?   
   
Tidak boleh. Langkah ini bagi memastikan pihak lelaki dan perempuan yang bakal berkahwin itu mengetahui perkara sebenar mengenai diri pasangan masing-masing sebelum kemasukan permohonan pendaftaran perkahwinan di Kuil/Gereja/Persatuan terutamanya maklumat mengenai status perkahwinan.
 
 
6. Bolehkah PPP membuat semakan maklumat pemohon dalam Borang JPN.KC02 bagi pihak pemohon di pejabat JPN.  
    
Tidak Boleh.  Pasangan yang bakal berkahwin digalakkan supaya serius dan komited dalam menguruskan urusan permohonan pendaftaran perkahwinan mereka. Kehadiran pasangan ke kaunter JPN membantu dalam menyelesaikan masalah atau keraguan rekod berkaitan diri pasangan dengan kadar segera, jika ada. Di samping itu, fakta mengenai maklumat diri dan status perkahwinan seseorang tidak boleh disebarkan kepada pihak ketiga yang kemungkinan memudaratkan atau memalukan pihak lelaki atau perempuan berkenaan. 
 
 
7. Bolehkah pemohon memilih untuk pengupacaraan dan pendaftarkan perkahwinan mereka di pejabat JPN dan bukannya di Kuil/Gereja/Persatuan selepas membuat semakan maklumat diri dan status perkahwinan?
 
Pemohon mempunyai pilihan mengikut citarasa mereka sendiri untuk melangsungkan pengupacaraan dan pendaftaran perkahwinan mereka sama ada di pejabat JPN, Kuil/Gereja/Persatuan atau di tempat lain melalui kelulusan Lesen Khas Seksyen 21 (Borang JPN.KC01E). Pendaftaran perkahwinan mesti dilakukan oleh Pendaftar yang dilantik dan diupacarakan secara teratur dan sistematik mengikut undang-undang.
 
 
8. Bolehkah PPP di Persatuan Hakka (yang mewakili sesuatu suku kaum Cina) mengupacarakan dan mendaftarkan perkahwinan untuk semua orang Cina?

Tidak boleh. PPP di Persatuan Hakka yang mewakili sesuatu suku kaum Cina berkenaan (Hakka) dilantik untuk mewakili puak/kaum Hakka sahaja maka pengupacaraan dan  pendaftaran perkahwinan adat istiadat / kelaziman hanya boleh dilaksanakan untuk puak/kaum Hakka sahaja. Salah seorang daripada pasangan mestilah terdiri daripada suku kaum Cina berkenaan (Hakka).
 

Sekiranya terdapat soalan lain sila membuat pertanyaan melalui e-Pertanyaan (SISPAA JPN) di http://jpn.spab.gov.my