Warganegara

    
1. Saya telah memenuhi semua syarat permohonan tetapi kenapa permohonan saya gagal dan bolehkah     
    saya mengemukakan rayuan ?


    Kerajaan belum berpuas hati untuk mempertimbangkan permohonan tuan/puan. Keputusan Y.B.Menteri
    adalah muktamad dan jika tuan/puan berminat untuk menjadi warganegara Malaysia,     
    tuan/puan boleh mengemukakan permohonan baru.


2. Apakah cara untuk mempercepatkan permohonan kewarganegaraan saya ?

   Sebelum permohonan dikemukakan, pelanggan telah dimaklumkan bahawa permohonan taraf kewarganegaraan akan diproses
   dan diselesaikan dalam tempoh 1 tahun dari tarikah permohonan lengkap diterima oleh Ibu Pejabat JPN Putrajaya.
   Walaubagaimanapun, pelanggan boleh mengemukakan surat menyatakan sebab dan alasan bagi mempercepatkan
   proses permohonan dan ia bergantung kepada Kerajaan Malaysia untuk membuat pertimbangan dan keputusan.


3. Anak saya lahir di luar negeri dan umurnya sudah setahun. Bolehkan saya mendaftar kelahiran anak     
    saya untuk menjadi warganegara Malaysia dan di mana dan bagaimanakah boleh saya berbuat demikian ?


    Tuan/puan boleh mengemukakan permohonan perlanjutan pendaftaran kelahiran luar negeri     
    kepada Y.B. Menteri melalui Ibu Pejabat dengan mengisi borang yang sama serta memberi alasan     
    kenapa lewat mendaftar. Permohonan boleh dibuat di mana-mana Pejabat Perwakilan Malaysia di     
    luar negeri atau pejabat JPN yang berhampiran jika tuan/puan telah balik ke Malaysia.

4. Anak saya lahir di Singapura dan saya adalah warganegara Malaysia. Bagaimana saya hendak     
    menjadikan anak saya seorang warganegara Malaysia ?


    Jika kelahiran di Singapura, tidak perlu mendaftar dengan Pejabat Perwakilan di Singapura; jika     
    anak tuan/puan hendak menetap di Malaysia pada suatu masa nanti, memadai dengan memohon     
    pengesahan taraf kewarganegaraan dengan JPN melalui Pejabat Perwakilan di Singapura dan     
    kemudian memohon perakuan taraf dengan Jabatan Imigresen.

5. Kewarganegaraan saya telah dilucutkan/ditolak. Bagaimanakah saya hendak menjadi warganegara     
    Malaysia semula ?


    Tuan/puan hendaklah mendapatkan status PR terlebih dahulu daripada Jabatan Imigresen.     
    Berikutan itu, tuan/puan hendaklah memohon kebenaran Y.B. Menteri di bawah Perkara 18(2)     
    Perlembagaan Malaysia untuk membolehkan tuan/puan memohon untuk menjadi warganegara     
    Malaysia semula setelah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diperlukan untuk menjadi     
    warganegara Malaysia di bawah Perkara Perlembagaan yang bersesuaian.

6. Saya seorang warganegara Malaysia tetapi tidak mempunyai Sijil Warganegara. Saya memerlukan     
    bukti sebagai warganegara untuk tujuan memperbaharui pasport, memohon pekerjaan dan urusan     
    persekolahan anak ?


    Tuan/puan adalah seorang warganegara secara undang-undang. Untuk tujuan di atas, tuan/puan     
    boleh mengemukakan permohonan pengesahan taraf kewarganegaraan dengan JPN di mana     
    tuan/puan akan dikeluarkan surat pengesahan taraf kewarganegaraan yang menjelaskan taraf     
    kewarganegaraan di bawah Perkara Perlembagaan yang bersesuaian.

7. Saya telah melahirkan anak di luar negara. Saya seorang warganegara Malaysia dan telah berkahwin dengan seorang warganegara asing. Bagaimana caranya supaya saya boleh menjadikan anak saya seorang warganegara Malaysia?
Puan boleh memohon warganegara untuk anak tersebut mengikut peruntukan Perkara 15(2) Perlembagaan Persekutuan. Puan boleh mengemukakan permohonan di mana-mana Ibu Pejabat Jabatan Pendaftaran Negara yang berhampiran dengan tempat tinggal puan. 

Sekiranya terdapat soalan lain sila membuat pertanyaan melalui e-Pertanyaan (SISPAA JPN) di http://jpn.spab.gov.my

atau sila hubungi:
Pegawai Perkhidmatan Pelanggan
Tel :03-80008000
Faks :03-88808288
Emel (@jpn.gov.my) : pro