Tag - Semenanjung

Permohonan Daftar Semula Orang Yang Disahtaraf (Seksyen 17) (Semenanjung)

Print Friendly and PDF

Pemohonan pendaftaran semula kelahiran orang yang disahtaraf adalah pendaftaran semula kelahiran anak bukan Islam yang tak sah taraf setelah ianya disahtarafkan oleh Mahkamah Tinggi.

Pemohonan pendaftaran semula kelahiran orang yang disahtaraf adalah pendaftaran semula kelahiran anak bukan Islam yang tak sah taraf setelah ianya disahtarafkan oleh Mahkamah Tinggi.

Permohonan Daftar Semula Orang Yang Disahtaraf boleh dibuat oleh individu berikut:

 • Ibu atau bapa kanak-kanak;
 • DOKUMEN KANAK-KANAK (ASAL DAN SALINAN)

 • Borang Daftar Kelahiran JPN.LM01
 • Sijil Kelahiran kanak-kanak (asal dan salinan);
 • Kad Pengenalan kanak-kanak (jika ada) (asal dan salinan);
 • Sijil Perkahwinan ibubapa (asal dan salinan);
 • Perintah Mahkamah bahawa kanak-kanak telah disahtarafkan (asal dan salinan);
 •  
  DOKUMEN IBU DAN BAPA (ASAL DAN SALINAN)

 • Kad pengenalan ibu dan bapa (asal dan salinan);
 • Bayaran permohonan:Percuma jika pendaftaran dibuat dalam tempoh 3 bulan dari tarikh perkahwinan ibu bapa. Bayaran RM 10.00 dikenakan selepas 3 bulan dari tarikh perkahwinan ibu bapa.

  JPN.LM01-Daftar Kelahiran/Kelahiran Mati

  Makluman : Borang dalam portal ini hanya untuk panduan. Tidak digalakkan untuk mencetak dan menggunakan borang tersebut utuk berurusan. Bagi urusan, sila gunakan borang asal.

  Read more...

  Permohonan Pembetulan Maklumat Seksyen 15 (2) (B) Dalam Sijil Kelahiran Bagi Kemasukan Nama Kanak-Kanak Berumur 21 Tahun Dan Lebih (Semenanjung)

  Print Friendly and PDF

  Permohonan untuk memasukkan nama kanak-kanak yang telah didaftarkan “tiada bernama” semasa pendaftaran kelahiran bagi kanak-kanak yang berumur lebih daripada 21 tahun.

  Permohonan Kemasukan Nama Kanak-kanak Berumur 21 Tahun dan lebih boleh dibuat oleh individu berikut:

  1. Pemilik Sijil Kelahiran;
  2. Ibu atau bapa kandung kanak-kanak;
  3. Penjaga kanak-kanak yang sah;
  4. Suami atau isteri pemilik Sijil Kelahiran.

  The applicant is required to go to any National Registration Department counter in Peninsular Malaysia with the necessary documents.

  1. DOKUMEN KANAK-KANAK (ASAL DAN SALINAN)
   1. Borang JPN.LM21 dan Borang JPN.LM08 yang lengkap;
   2. Surat Akuan Sumpah JPN.LM22.
   3. Borang Maklumat Keluarga BMK81 dan BMK81A;
   4. Sijil Kelahiran kanak-kanak (asal dan salinan);
   5. Kad Pengenalan atau dokumen pengenalan diri pemohon, kanak-kanak (asal dan salinan);
   6. Surat Kebenaran Penjagaan dari Jabatan Kebajikan Masyarakat (jika permohonan dibuat oleh penjaga kanak-kanak) (asal dan salinan);
   7. Pasport atau dokumen insurans atau buku bank kanak-kanak sekiranya kanak-kanak telah mempunyai pasport atau akaun bank atau insurans (asal dan salinan);
   8. Surat akuan bersekolah jika kanak-kanak bersekolah;
   9. Surat Akuan Penghulu di kawasan tempat tinggal kanak-kanak;
   10. Dokumen-dokumen lain yang boleh menyokong permohonan.

   DOKUMEN IBU DAN BAPA (ASAL DAN SALINAN)

   1. Kad Pengenalan atau dokumen pengenalan diri ibu dan bapa atau Sijil Kematian ibu bapa kanak-kanak (asal dan salinan);
   2. Surat Keizinan oleh ibu bapa kandung kanak-kanak yang memberikan kebenaran kepada penjaga untuk membuat permohonan;
   3. Sijil Perkahwinan atau Sijil Perceraian (asal dan salinan);

   DOKUMEN ADIK BERADIK (ASAL DAN SALINAN)

   1. Sijil Kelahiran atau Kad Pengenalan adik-beradik kanak-kanak jika ada (asal dan salinan);
  1. Bayaran pendaftaran permohonan RM2.00
  2. Bayaran kelulusan permohonan RM 5.00
  3. Bayaran cabutan Sijil Kelahiran RM 5.00


  JPN. LM21
   – Permohonan Kemasukan Nama/ Pembetulan Maklumat Di Dalam Daftar Kelahiran

  JPN.LM22-Surat Akuan Permohonan Pembetulan Fakta.

  BMK81 – Borang Maklumat Keluarga

  BMK 81A-BORANG SENARAI GAMBAR (SEPARATE PAGE)-JPN PUTRAJAYA

  Makluman : Borang dalam portal ini hanya untuk panduan.Tidak digalakkan untuk mencetak dan menggunakan borang tersebut untuk berurusan.Bagi urusan,sila gunakan borang asal.

  Read more...

  Permohonan Pembetulan Maklumat Seksyen 15 (2) (A) Dalam Sijil Kelahiran Bagi Kemasukan Nama Kanak-Kanak Berumur Di Bawah 21 Tahun (Semenanjung)

  Print Friendly and PDF

  Permohonan untuk memasukkan nama kanak-kanak yang telah didaftarkan “tiada bernama” semasa pendaftaran kelahiran bagi kanak-kanak yang berumur satu (1) tahun hingga kurang daripada 21 tahun.

  Permohonan Kemasukan Nama Kanak-Kanak Berumur Di Bawah 21 Tahun boleh dibuat oleh individu berikut:

  1. Pemilik Sijil Kelahiran;
  2. Ibu atau bapa kandung kanak-kanak;
  3. Penjaga kanak-kanak yang sah;

  Pemohon dikehendaki hadir ke mana-mana kaunter Jabatan Pendaftaran Negara di seluruh Semenanjung Malaysia dengan membawa dokumen-dokumen yang diperlukan.

  DOKUMEN KANAK-KANAK (ASAL DAN SALINAN

  1. Borang JPN.LM21 yang lengkap dan Borang JPN.LM08 yang lengkap;
  2. Surat Akuan Sumpah JPN.LM22.
  3. Borang Maklumat Keluarga BMK81;
  4. Borang MyKid;
  5. Sijil Kelahiran kanak-kanak (asal dan salinan);
  6. Surat Kebenaran Penjagaan dari Jabatan Kebajikan Masyarakat (jika permohonan dibuat oleh penjaga kanak-kanak); (asal dan salinan);
  7. Pasport atau dokumen insurans atau buku bank kanak-kanak sekiranya kanak-kanak telah mempunyai pasport atau akaun bank atau insurans; (asal dan salinan);

  DOKUMEN IBU DAN BAPA (ASAL DAN SALINAN)

  1. Kad Pengenalan atau dokumen pengenalan diri ibu dan bapa atau Sijil Kematian ibu bapa kanak-kanak (asal dan salinan);
  2. Surat Keizinan oleh ibu bapa kandung kanak-kanak yang memberikan kebenaran kepada penjaga untuk membuat permohonan;
  3. Sijil Perkahwinan atau Sijil Perceraian(asal dan salinan);
  1. Bayaran pendaftaran permohonan RM2.00
  2. Bayaran kelulusan permohonan RM 5.00
  3. Bayaran cabutan Sijil Kelahiran RM 5.00

  borangJPN.LM21C-Permohonan Kemasukan Nama/Pembetulan Maklumat.

  JPN.LM22-Surat Akuan Permohonan Pembetulan Fakta

  BMK 81-BORANG MAKLUMAT KELUARGA (2 SEPARATE PAGE)-JPN PUTRAJAYA


  jpnmykid
  -Borang Permohonan MyKid

  Makluman : Borang dalam portal ini hanya untuk panduan. Tidak digalakkan untuk mencetak dan menggunakan borang tersebut untuk berurusan. Bagi urusan, sila gunakan borang asal.

  Read more...

  Permohonan Pembetulan Maklumat Seksyen 15 (1) Dalam Sijil Kelahiran Bagi Pengubahan Nama Kanak-Kanak Berumur Di Bawah (1) Tahun (Semenanjung)

  Print Friendly and PDF

  Permohonan mengubah nama kanak-kanak yang telah didaftarkan hanya boleh dibuat dalam tempoh satu (1) tahun dari tarikh kelahiran kanak-kanak.

  1. Ibu atau bapa kandung kanak-kanak
  2. Penjaga kanak-kanak yang sah;

  Pemohon dikehendaki hadir ke mana-mana kaunter Jabatan Pendaftaran Negara di seluruh Semenanjung Malaysia dengan membawa dokumen-dokumen yang diperlukan.

  DOKUMEN KANAK-KANAK (ASAL DAN SALINAN)Borang JPN.LM21 yang lengkap;

  • Surat Akuan Sumpah JPN.LM22  dan JPN LM07.
  • Borang Maklumat Keluarga BMK81;
  • Borang MyKid;
  • Sijil Kelahiran kanak-kanak (asal dan salinan);
  • Surat Kebenaran Penjagaan dari Jabatan Kebajikan Masyarakat (jika permohonan dibuat oleh penjaga kanak-kanak) (asal dan salinan);
  • Pasport atau dokumen insurans atau buku bank kanak-kanak sekiranya kanak-kanak telah mempunyai pasport atau akaun bank atau insurans (asal dan salinan);

  DOKUMEN IBU DAN BAPA (ASAL DAN SALINAN)

  1. Kad Pengenalan atau dokumen pengenalan diri ibu dan bapa (asal dan salinan);
  2. Surat Keizinan oleh ibu bapa kandung kanak-kanak yang memberikan kebenaran kepada penjaga untuk membuat permohonan;

  1.Bayaran pendaftaran permohonan RM2.00

  2.Bayaran kelulusan permohonan RM 5.00

  3.Bayaran cabutan Sijil Kelahiran RM 5.00

  JPN.LM21-Permohonan Kemasukan Nama/Pembetulan Maklumat.

  JPN.LM22-Surat Akuan Permohonan Pembetulan Fakta

  JPN.LM07 – Perakuan Pendaftran Nama

  BMK 81-BORANG MAKLUMAT KELUARGA (2 SEPARATE PAGE)-JPN PUTRAJAYA

  jpnmykid-Borang Permohonan MyKid

  Makluman : borang dalam portal ini hanya untuk panduan.Tidak digalakkan utuk mencetak dan menggunakan borang tersebut untuk berurusan. Bagi urusan, sila gunakan borang asal.

  Read more...

  Permohonan Daftar Semula Kelahiran (Hilang Atau Musnah) Seksyen 4A (Semenanjung)

  Print Friendly and PDF

  Pemohonan pendaftaran semula kelahiran adalah pendaftaran yang dibuat semula kerana daftar atau rekod kelahirannya tidak dapat dikesan mungkin hilang atau musnah dengan mengemukakan bukti bahawa kelahiran tersebut telah didaftarkan. Permohonan boleh dikemukakan di mana-mana pejabat JPN seluruh Semenanjung Malaysia.

  Permohonan daftar semula kelahiran boleh dibuat oleh individu berikut:

  1. Ibu atau bapa kanak-kanak;
  2. Pemilik sijil kelahiran sekiranya telah memiliki kad pengenalan.

  Pemohon dikehendaki hadir ke mana-mana kaunter Jabatan Pendaftaran Negara dengan membawa dokumen-dokumen yang diperlukan.

  1. Borang JPN.LM01
  2. Sijil Kelahiran (dokumen asal dan satu (1) salinan dokumen asal) – jika ada
  3. Borang Maklumat Keluarga – BMK81
  4. Cabutan Daftar Sekolah (dokumen asal dan satu (1) salinan dokumen asal);
  5. Kad Pengenalan pemilik sijil kelahiran (dokumen asal dan satu (1) salinan dokumen asal) – jika ada;
  6. Apa-apa dokumen yang tercatat nombor daftar kelahiran kanak-kanak bagi pendaftaran semula kelahiran (asal dan satu (1) salinan dokumen asal).

  Tiada bayaran dikenakan.

  JPN.LM01-Daftar Kelahiran/Kelahiran Mati

  BMK81 – Borang Maklumat Keluarga

  Makluman : Borang dalam portal ini hanya untuk panduan. Tidak digalakkan utuk mencetak dan menggunakan borang tersebut untuk berurusan. Bagi urusan, sila gunakan borang asal.

  Read more...

  Kematian – Semenanjung

  Read more...

  Cabutan Sijil Kelahiran (Semenanjung)

  Print Friendly, PDF & Email

  Permohonan untuk mendapatkan salinan daftar kelahiran oleh pemohon yang berkelayakan dengan bayaran yang ditetapkan. Cabutan sijil kelahiran boleh dibuat di mana-mana Pejabat JPN di seluruh Semenanjung Malaysia.

  Permohonan cabutan sijil kelahiran boleh dibuat oleh individu berikut:
  • Pemilik Sijil Kelahiran yang telah memiliki Kad Pengenalan atau Passport;
  • Ibu atau bapa pemilik Sijil Kelahiran;
  • Suami atau isteri pemilik Sijil Kelahiran;
  • Anak kandung atau anak angkat yang sah bagi pemilik Sijil Kelahiran;
  • Adik-beradik kandung pemilik Sijil Kelahiran;
  • Penjaga yang sah bagi kanak-kanak (pemilik Sijil Kelahiran) telah memiliki surat hak penjagaan kanak-kanak mengikut Akta Perlindungan Kanak-Kanak 1991;
  • Firma Guaman;
  • Badan Berkanun;
  • Agensi kerajaan.
  KATEGORI 1: INDIVIDU DALAM KATEGORI 1 HINGGA 6
  • Borang JPN.LM12 yang lengkap;
  • Kad Pengenalan atau dokumen pengenalan diri pemohon (asal dan salinan);

   

  KATEGORI 2: INDIVIDU DALAM KATEGORI 7
  • Borang JPN.LM12 yang lengkap;
  • Surat Rasmi Pejabat Firma Guaman untuk memohon carian atau cabutan dalam daftar;
  • Surat lantikan daripada anak guam (pemohon);
  • Kad Pengenalan atau dokumen pengenalan diri anak guam (pemohon) (asal dan salinan);
  • Surat wakil kuasa untuk menguruskan permohonan (sekiranya berkaitan).

   

  KATEGORI 3: INDIVIDU DALAM KATEGORI 8 DAN 9
  • Borang JPN.LM12 yang lengkap;
  • Surat Rasmi Badan Berkanun atau Agensi Kerajaan untuk memohon carian atau cabutan dalam daftar;
  • Surat wakil kuasa pemohon untuk menguruskan permohonan (sekiranya berkaitan).

  .

  Bayaran permohonan RM 5.00. Manakala permohonan daripada Agensi Kerajaan adalah dikecualikan bayaran.


  JPN.LM12

  Makluman : Borang dalam portal ini hanya untuk panduan.tidak digalakkan untuk mecetak dan menggunakan borang tersebut untuk berurusan.bagi urusan, sila gunakan borang asal.

  Read more...

  Cabutan Sijil Kelahiran Di Hedjaz (Semenanjung)

  Print Friendly and PDF

  Permohonan untuk mendapatkan salinan daftar kelahiran oleh pemohon yang berkelayakan dengan bayaran yang ditetapkan. Cabutan sijil kelahiran boleh dibuat di Ibu Pejabat JPN Putrajaya dan JPN Negeri dan sahaja..

  Permohonan cabutan sijil kelahiran boleh dibuat oleh individu berikut:
  1. Pemilik Sijil Kelahiran yang telah memiliki Kad Pengenalan atau Passport;
  2. Ibu atau bapa pemilik Sijil Kelahiran;
  3. Suami atau isteri pemilik Sijil Kelahiran;
  4. Anak kandung atau anak angkat yang sah bagi pemilik Sijil Kelahiran;
  5. Adik-beradik kandung pemilik Sijil Kelahiran;
  6. Penjaga yang sah bagi kanak-kanak (pemilik Sijil Kelahiran) telah memiliki surat hak penjagaan kanak-kanak mengikut Akta Perlindungan Kanak-Kanak 1991;
  7. Firma Guaman;
  8. Badan Berkanun;
  9. Agensi kerajaan.
  KATEGORI 1: INDIVIDU DALAM KATEGORI 1 HINGGA 6
  1. Borang JPN.LMH3 yang lengkap;
  2. Kad Pengenalan atau dokumen pengenalan diri pemohon (dokumen asal dan satu (1) salinan dokumen asal);
  KATEOGRI 2: INDIVIDU DALAM KATEGORI 7
  1. Borang JPN.LMH3 yang lengkap;
  2. Surat Rasmi Pejabat Firma Guaman untuk memohon carian dan cabutan dalam daftar;
  3. Surat lantikan daripada anak guam (pemohon);
  4. Kad Pengenalan atau dokumen pengenalan diri anak guam (pemohon) (satu (1) salinan dokumen asal);
  5. Surat wakil kuasa kepada Firma Guaman untuk menguruskan permohonan (sekiranya berkaitan).
  KATEGORI 3: INDIVIDU DALAM KATEGORI 8 DAN 9
  1. Borang JPN.LMH3 yang lengkap;
  2. Surat Rasmi Badan Berkanun atau Agensi Kerajaan untuk memohon cabutan dalam daftar;
  3. Surat wakil kuasa pemohon untuk menguruskan permohonan (sekiranya berkaitan).

  Bayaran permohonan RM 2.00. Manakala permohonan daripada Agensi Kerajaan adalah dikecualikan bayaran.


  Borang JPN.LMH3
  -Makluman : Borang dalam portal ini hanya untuk panduan.Tidak digalakkan untuk mencetak dan menggunakan borang tersebut untuk berurusan.Bagi urusan,sila gunakan borang asal.

  Read more...

  Pendaftaran Kelahiran Semasa Menunaikan Haji

  Print Friendly, PDF & Email

  Setiap kelahiran yang berlaku semasa menunaikan Haji hendaklah dilaporkan kepada pendaftar di Hedjaz dalam masa 40 hari dari tarikh kelahiran atau melaporkan kepada kaunter Ibu Pejabat JPN dalam masa 6 bulan dari tarikh kelahiran. Walau bagaimanapun, kelulusan hanya dibuat oleh Pendaftar Besar Ibu Pejabat JPN.[Seksyen 4(1)(a) dan (b), Akta 152].

  Pemohonan pendaftaran kelahiran Hedjaz boleh dibuat di mana-mana Pejabat JPN di seluruh Semenanjung Malaysia dengan mengemukakan Borang JPN.LMH1 yang lengkap dan disertakan dengan dokumen sokongan.

  1. Dokumen Bukti Kelahiran
  2. Dokumen Pengenalan diri Ibu Bapa
  3. Dokumen Pengenalan diri Pemaklum (jika pemaklum bukan ibu bapa)

  Tiada bayaran dikenakan.

  JPN.LMH1-Daftar Kelahiran di Hedjaz

  Makluman : Borang dalam portal ini hanya untuk panduan.Tidak digalakkan untuk mencetak dan menggunakan borang tersebut untuk berurusan. Bagi urusan, sila gunakan borang asal.

  Read more...

  Pendaftaran Lewat Kelahiran

  Print Friendly, PDF & Email

  Permohonan pendaftaran kelahiran lewat bermaksud setiap kelahiran yang berlaku di Malaysia yang didaftarkan selepas 60 hari dari tarikh kelahiran kanak-kanak tersebut.

  KELAYAKAN PEMOHON ATAU PENGANJUR ATAU PEMAKLUM

  Pemohon hendaklah terdiri daripada dua (2) orang iaitu:

  1. Ibu dan bapa kanak-kanak
  2. Ibu atau bapa dan seorang penganjur yang mengetahui mengenai kelahiran yang umurnya 15 tahun lebih tua daripada kanak-kanak (jika ibu atau bapa tidak dapat dikesan / meninggal dunia)
  3. Dua (2) orang penganjur yang mengetahui mengenai kanak-kanak tersebut dan masing-masing berumur 21 tahun dan ke atas di mana perbezaan umur sekurang-kurangnya 15 tahun lebih tua daripada kanak-kanak (jika ibu dan bapa tidak dapat dikesan / meninggal dunia);
  4. Dua (2) orang penganjur yang merupakan Pegawai Kebajikan Masyarakat atau dua (2) orang yang diberi hak penjagaan kanak-kanak mengikut Akta Perlindungan Kanak-Kanak 1991 (jika kanak-kanak yang dijumpai terdampar).

  Pemohonan pendaftaran lewat kelahiran boleh dibuat di mana-mana Pejabat JPN di seluruh Semenanjung Malaysia berhampiran dengan tempat tinggal pemohon dengan membawa dokumen-dokumen yang diperlukan.

  DOKUMEN KANAK-KANAK (ASAL DAN SALINAN)

  1. Borang Carian Kelahiran JPN.LM12 (bagi kelahiran yang berlaku pada tahun 2002 dan ke bawah)
  2. Borang Daftar Kelahiran JPN.LM01 diisi dengan lengkap
  3. Kad Pranatal atau Rawatan Mengandung, Kad Kesihatan & Imunisasi Kanak-Kanak, Surat Akuan Bidan atau Doktor (asal dan salinan).
  4. Gambar Penuh Terkini kanak-kanak Ukuran Poskad 4R (satu (1) keping)
  5. Gambar Terkini Ukuran Pasport kanak-kanak (satu (1) keping)
  6. Surat Akuan Kelahiran Kanak-kanak oleh Ketua Kampung atau Ketua Kaum atau Ahli Parlimen atau ADUN dalam kawasan kelahiran kanak-kanak berlaku
  7. Cabutan Daftar Sekolah atau Sijil Persekolahan berserta pengesahan oleh Guru Besar atau Pengetua Sekolah jika kanak-kanak bersekolah dan berumur tujuh (7) tahun ke atas atau Surat Akuan Kanak-Kanak Tidak Pernah Bersekolah perlu diisi oleh Penghulu atau Ketua Kaum atau Ahli Parlimen atau ADUN dalam kawasan di mana kanak-kanak tinggal dan kanak-kanak berumur tujuh (7) tahun ke atas.
  8. Surat Akuan Saksi oleh dua (2) orang yang mengetahui mengenai kelahiran

  DOKUMEN IBU DAN BAPA (ASAL DAN SALINAN)

  1. Kad Pengenalan atau Permit Masuk atau Pasport atau Sijil Kematian (asal dan salinan)
  2. Sijil Perkahwinan atau Sijil Perceraian (asal dan salinan)
  3. Gambar Terkini Ukuran Pasport ibu, bapa(satu (1) keping)

  DOKUMEN ADIK BERADIK (ASAL DAN SALINAN)

  1. Sijil Kelahiran atau Kad Pengenalan adik-beradik kanak-kanak jika ada (asal dan salinan)
  2. Gambar Terkini Ukuran Pasport adik-beradik kandung seibu sebapa (satu (1) keping)
  3. Borang Maklumat Keluarga BMK81 dan BMK81A

  DOKUMEN PENGANJUR (ASAL DAN SALINAN)

  1. Akuan Sumpah Berkanun JPN.LM27 bagi dua (2) orang penganjur yang mengetahui tentang kelahiran
  2. Kad Pengenalan atau Permit Masuk atau Pasport atau Sijil Kematian pemaklum atau saksi atau penganjur (asal dan salinan)

  DOKUMEN-DOKUMEN YANG DIPERLUKAN DOKUMEN KANAK-KANAK (ASAL DAN SALINAN)

  1. Borang Carian Kelahiran JPN.LM12 (bagi kelahiran yang berlaku pada tahun 2002 dan ke bawah)
  2. Borang Daftar Kelahiran JPN.LM01 diisi dengan lengkap
  3. Borang Pengesahan Kelahiran
  4. Kad Pranatal atau Rawatan Mengandung, Kad Kesihatan & Imunisasi Kanak-Kanak, Surat Akuan Bidan atau Doktor (asal dan salinan)
  5. Gambar Penuh Terkini Kanak-kanak Ukuran Poskad 4R (satu (1) keping)
  6. Gambar Terkini Ukuran Pasport bagi kanak-kanak (satu (1) keping)
  7. Cabutan Daftar Sekolah atau Sijil Persekolahan berserta pengesahan oleh Guru Besar atau Pengetua Sekolah jika kanak-kanak bersekolah dan berumur tujuh (7) tahun ke atas atau Surat Akuan Kanak-Kanak Tidak Pernah Bersekolah perlu diisi oleh Penghulu atau Ketua Kaum atau Ahli Parlimen atau ADUN dalam kawasan di mana kanak-kanak tinggal dan kanak-kanak berumur tujuh (7) tahun ke atas.

  DOKUMEN IBU DAN BAPA (ASAL DAN SALINAN)

  1. Kad Pengenalan atau Permit Masuk atau Pasport atau Sijil Kematian (asal dan salinan)
  2. Sijil Perkahwinan atau Sijil Perceraian (asal dan salinan);
  3. Gambar Terkini Ukuran Pasport ibu, bapa(satu (1) keping);

  DOKUMEN ADIK BERADIK (ASAL DAN SALINAN)

  1. Sijil Kelahiran atau Kad Pengenalan adik-beradik kanak-kanak jika ada (asal dan salinan)
  2. Gambar Terkini Ukuran Pasport adik-beradik kandung seibu sebapa (satu (1) keping)
  3. Borang Maklumat Keluarga BMK81 dan BMK81A;

  DOKUMEN PENGANJUR (ASAL DAN SALINAN)

  1. Akuan Sumpah Berkanun JPN.LM27 bagi dua (2) orang penganjur yang mengetahui tentang kelahiran;
  2. Kad Pengenalan atau Permit Masuk atau Pasport atau Sijil Kematian pemaklum atau saksi atau penganjur (asal dan salinan);
  1. Bayaran carian daftar kelahiran : RM5.00
  2. Bayaran proses Permohonan Daftar Lewat Kelahiran: RM10.00.
  3. Bayaran denda : Tidak melebihi RM50.00

  JPN.LM12-Permohonan Carian/Cabutan

  JPN.LM01
  -Daftar Kelahiran/Kelahiran Mati

  BMK 81-BORANG MAKLUMAT KELUARGA (2 SEPARATE PAGE)-JPN PUTRAJAYA

  BMK 81A-BORANG SENARAI GAMBAR (SEPARATE PAGE)-JPN PUTRAJAYA

  JPN.LM27-BORANG PERMOHONAN PENDAFTARAN LEWAT KELAHIRAN -Surat Akuan Berkanun

  Makluman : Borang dalam portal ini hanya untuk panduan. Tidak digalakkan untuk mencetak dan menggunakan borang tersebut untuk berurusan. Bagi urusan,  sila gunakan borang asal.

  Read more...
  Font Resize
  X