Permohonan Tribunal Perkahwinan

 
 
PERMOHONAN RUJUKAN KE TRIBUNAL PERKAHWINAN
 
PENERANGAN AM 
Permohonan oleh seseorang yang bukan berugama Islam untuk merujuk kesulitan hal ehwal perkahwinan kepada tribunal perkahwinan bagi tujuan pendamaian. 
 
SYARAT-SYARAT PERMOHONAN
Pemohon dikehendaki hadir ke kaunter JPN mengikut daerah tempat tinggal bersama terakhir  pasangan untuk mengemukakan permohonan.
 
DOKUMEN YANG PERLU DIKEMUKAKAN
1. Borang JPN.KC14 dilengkapkan. 
2. MyKad  pemohon.
3. Pasport ASAL dan salinan fotostat di dalam mukasurat yang mengandungi maklumat diri serta tarikh ketibaan terkini ke Malaysia bagi bukan warganegara Malaysia.
4. Daftar Perkahwinan ASAL serta salinan fotostatnya.
5. Dokumen sokongan sebagai bukti, jika berkaitan.
 
BAYARAN
1. RM  2.00 bagi bayaran permohonan.
2. RM20.00 jika Perakuan Tribunal JPN.KC29 dikeluarkan.
 
SENARAI SEMAK
 
 
Dikemaskini pada 20 Jun 2013