Perkhidmatan

Permohonan Carian Dalam Daftar Kematian (Seksyen 31) (Semenanjung Malaysia)

Print Friendly and PDF

Permohonan carian adalah permohonan untuk mendapatkan keputusan carian mengenai daftar kematian dengan fi yang ditetapkan. Carian daftar dalam kematian boleh dibuat di Ibu Pejabat JPN Putrajaya dan JPN Ibu Negeri sahaja.

Permohonan Cabutan Sijil Kematian boleh dibuat oleh individu berikut:

 1. Ibu atau bapa si mati ;
 2. Suami atau isteri si mati ;
 3. Anak kandung atau anak angkat yang sah bagi si mati;
 4. Adik-beradik kandung si mati;
 5. Agensi kerajaan;
 6. Badan Berkanun;
 7. Firma Guaman.

KATEGORI 1: INDIVIDU DALAM KATEGORI 1 HINGGA 4

 1. Borang JPN.LM13 yang lengkap;
 2. Kad Pengenalan atau dokumen pengenalan diri pemohon (asal dan salinan);
 3. Salinan sijil kematian si mati (sekiranya ada).
 4. Sijil perkahwinan suami dan isteri (asal dan salinan)

KATEGORI 2: INDIVIDU DALAM KATEGORI 5

 1. Borang JPN.LM13 yang lengkap;
 2. Surat Rasmi Pejabat Firma Guaman untuk memohon carian dan cabutan dalam daftar;
 3. Surat lantikan daripada anak guam (pemohon);
 4. Kad Pengenalan atau dokumen pengenalan diri anak guam (pemohon) (asal dan salinan);
 5. Surat wakil kuasa untuk menguruskan permohonan (sekiranya berkaitan).

KATEGORI 3: INDIVIDU DALAM KATEGORI 6 DAN 7

 1. Borang JPN.LM13 yang lengkap;
 2. Surat Rasmi Agensi Kerajaan atau Badan Berkanun untuk memohon carian atau cabutan dalam daftar;
 3. Surat wakil kuasa pemohon untuk menguruskan permohonan (sekiranya berkaitan).

KATEGORI 4: SELAIN DARIPADA INDIVIDU DALAM KATEGORI 1 HINGGA 4

 1. Borang JPN.LM13 yang lengkap;
 2. Dokumen pengenalan diri atau dokumen perjalanan yang sah (jika bukan warganegara).
 3. Surat Rasmi untuk memohon carian dalam daftar.
 4. Surat Akuan Berkanun (Jika berkaitan).
 5. Salasilah/Susur galur keluarga (Jika berkaitan).
 6. Surat wakil kuasa dari waris yang layak bersama salinan kad pengenalan waris (Jika berkaitan).
 7. Sebarang dokumen atau maklumat yang boleh dijadikan asas membuat carian dalam daftar kelahiran seperti Cabutan Daftar Persekolahan dan Sijil Kelahiran adik-beradik yang lain (bagi permohonan carian kelahiran).

Fi Permohonan RM10.00

Borang JPN.LM13 – Permohonan Carian/Cabutan

Makluman: Borang dalam portal ini hanya untuk panduan. Tidak digalakkan untuk mencetak dan menggunakan borang tersebut untuk berurusan. Bagi urusan, sila gunakan borang asal.

Read more...

Permohonan Carian Dalam Daftar (Seksyen 31) (Semenanjung Malaysia)

Print Friendly, PDF & Email

Permohonan carian adalah permohonan untuk mendapatkan keputusan carian mengenai daftar kelahiran dengan bayaran fi yang ditetapkan.
Carian daftar dalam kelahiran boleh dibuat di Ibu Pejabat JPN Putrajaya dan JPN Ibu Negeri sahaja.

Permohonan carian daftar dalam kelahiran boleh dibuat oleh individu berikut:
 1. Pemilik Sijil Kelahiran yang telah memiliki Kad Pengenalan atau Pasport;
 2. Ibu atau bapa pemilik Sijil Kelahiran;
 3. Suami atau isteri pemilik Sijil Kelahiran;
 4. Anak kandung atau anak angkat yang sah bagi pemilik Sijil Kelahiran;
 5. Adik-beradik kandung pemilik Sijil Kelahiran;
 6. Penjaga yang sah bagi kanak-kanak (pemilik Sijil Kelahiran) telah memiliki surat hak penjagaan kanak-kanak mengikut Akta Perlindungan Kanak-Kanak 1991;
 7. Agensi kerajaan.
 8. Badan Berkanun;
 9. Firma Guaman;

KATEGORI 1: INDIVIDU DALAM KATEGORI 1 HINGGA 6
1. Borang JPN.LM12 yang lengkap;
2. Kad Pengenalan atau dokumen pengenalan diri pemohon (asal dan salinan);

KATEGORI 2: INDIVIDU DALAM KATEGORI 7
1. Borang JPN.LM12 yang lengkap;
2. Surat Rasmi Pejabat Firma Guaman untuk memohon carian atau cabutan dalam daftar;
3. Surat lantikan daripada anak guam (pemohon);
4. Kad Pengenalan atau dokumen pengenalan diri anak guam (pemohon) (asal dan salinan);
5. Surat wakil kuasa untuk menguruskan permohonan (sekiranya berkaitan).

KATEGORI 3: INDIVIDU DALAM KATEGORI 8 DAN 9
1. Borang JPN.LM12 yang lengkap;
2. Surat Rasmi Badan Berkanun atau Agensi Kerajaan untuk memohon carian atau cabutan dalam daftar;
3. Surat wakil kuasa pemohon untuk menguruskan permohonan (sekiranya berkaitan).

KATEGORI 4: SELAIN DARIPADA INDIVIDU DALAM KATEGORI 1 HINGGA 6
1. Borang JPN.LM12 yang lengkap;
2. Dokumen pengenalan diri atau dokumen perjalanan yang sah (jika bukan warganegara).
3. Surat Rasmi untuk memohon carian dalam daftar.
4. Surat Akuan Berkanun (Jika berkaitan).
5. Salasilah/Susur galur keluarga (Jika berkaitan).
6. Surat wakil kuasa dari waris yang layak bersama salinan kad pengenalan waris (Jika berkaitan).
7. Sebarang dokumen atau maklumat yang boleh dijadikan asas membuat carian dalam daftar kelahiran seperti Cabutan Daftar Persekolahan dan Sijil Kelahiran adik-beradik yang lain (bagi permohonan carian kelahiran).

Fi Permohonan RM10.00

Borang JPN.LM12 -Permohonan Carian/Cabutan

Makluman: Borang dalam portal ini hanya untuk panduan. Tidak digalakkan untuk mencetak dan menggunakan borang tersebut untuk berurusan. Bagi urusan, sila gunakan borang asal.

Read more...

Prosedur Permohonan Pengangkatan Di Negeri Sarawak

Print Friendly and PDF

Pemohon yang ingin mendaftarkan pengangkatan di negeri Sarawak perlu membuat permohonan di mana-mana Jabatan Pendaftaran Negara di seluruh Negeri Sarawak berdasarkan Adoption Ordinance 1958 (Sarawak CAP.91) dan Adoption Ordinance (Amendment) 2002 (Chapter A100) yang ditadbir sepenuhnya oleh kerajaan Negeri melalui Pejabat Daerah.

– Permohonan perlu dikemukakan di mana-mana Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) di seluruh Negeri Sarawak dan boleh dimohon oleh individu berkelayakan seperti berikut:

 

i. Ibu bapa angkat atau ibu/bapa angkat tunggal.
ii. Firma guaman atau wakil firma guaman (Surat Rasmi Pelantikan daripada pejabat firma guaman asal dan satu (1) salinan kad pengenalan wakil firma guaman hendaklah disertakan).

i. Sijil lahir sabjek (Asal);
ii. Salinan asal Sijil Anak Angkat yang dikeluarkan oleh Pejabat Daerah;
iii. Dokumen pengenalan diri ibu/bapa angkat; dan
iv. Sijil nikah/ perkahwinan ibu/bapa angkat (Asal)

-Bayaran RM3.00

Read more...

Prosedur Permohonan Pengangkatan Di Negeri Sabah

Print Friendly and PDF

Pemohon yang ingin mendaftarkan pengangkatan di negeri Sabah perlu membuat permohonan di mahkamah-mahkamah berkaitan mengikut kategori seperti berikut:-

 

a) Mahkamah Anak Negeri bagi anak negeri Sabah sahaja;
b) Mahkamah Tinggi bagi bukan warganegara dan bukan native; dan
c) Mahkamah Tinggi Syariah bagi yang beragama Islam

 

Pendaftaran anak angkat di Sabah dibuat berdasarkan Ordinan Pengangkatan 1960 (Sabah No.23 Tahun 1960), Native Adoption Regulations 1961 dan Enakmen Mahkamah Syariah Negeri Sabah 2004 dan kaedah-kaedah Mahkamah Syariah Negeri Sabah (amalan dan tatacara pengambilan anak angkat) 2006.

– Pemohon yang ingin mendaftarkan pengangkatan perlu memohon perintah pengangkatan melalui Mahkamah-Mahkamah di Sabah iaitu:

 

a) Mahkamah Anak Negeri bagi anak negeri Sabah sahaja;
b) Mahkamah Tinggi bagi bukan warganegara dan bukan native; dan
c) Mahkamah Tinggi Syariah bagi yang beragama Islam

 

Permohonan perlu dikemukakan ke Ibu Pejabat Jabatan Pendaftaran Negara Negeri Sabah setelah mendapat perintah daripada pihak Mahkamah dan individu yang berkelayakan untuk memohon adalah seperti berikut;-

 

i. Ibu bapa angkat atau ibu/bapa angkat tunggal
ii. Firma guaman atau wakil firma guaman (Surat Rasmi Pelantikan daripada pejabat firma guaman asal dan satu (1) salinan kad pengenalan wakil firma guaman hendaklah disertakan)

– Sijil lahir sabjek (Asal)
– Dokumen pengenalan diri ibu/bapa angkat
– Sijil nikah/ perkahwinan ibu/bapa angkat
– Dokumen pengenalan diri ibu/bapa kandung (Asal) – Jika ada
– Perintah Mahkamah Pengangkatan melalui:

 

a) Mahkamah Anak Negeri
i. Surat litup (Letter Head)
ii. Borang 4 & 5

 

b) Mahkamah Tinggi Syariah
i. Surat litup (Letter Head)
ii. Form no 6

 

c) Mahkamah Tinggi Syariah
i. Surat Litup (Letter Head)
ii. Perintah
iii. Borang 11 & 12

Tiada bayaran yang dikenakan

Read more...

Warganegara

Read more...

Pengangkatan

Read more...

Kematian

Read more...

Kelahiran

Read more...

Kad Pengenalan

Read more...

Permohonan Pembetulan Maklumat Seksyen 25(3) Dalam Sijil Kematian Bagi Pembetulan Kesilapan Fakta (Sarawak)

Print Friendly and PDF

Permohonan untuk membetulkan kesilapan atau memasukkan fakta di mana maklumat yang diberi pemaklum semasa pendaftaran kematian tidak betul atau tidak diperolehi.

Permohonan pembetulan maklumat seksyen 25 (3) boleh dibuat oleh individu berikut:

 1. Ibu atau bapa kandung si mati;
 2. Suami atau isteri si mati;
 3. Adik-beradik kandung si mati;
 4. Anak kandung atau anak angkat yang sah kepada si mati;
 1. Borang XI dan Borang JPN.LM21 yang lengkap;
 2. Surat Akuan Sumpah SA/81;
 3. Sijil Kematian si mati ( asal dan salinan );
 4. Kad Pengenalan atau dokumen pengenalan diri pemohon (asal dan salinan);
 5. Pasport atau dokumen insurans atau buku bank si mati sekiranya si mati mempunyai pasport atau akaun bank atau insurans (asal dan salinan );
 6. Sijil Nikah atau dokumen perkahwinan bagi permohonan yang dibuat oleh suami atau isteri si mati;
 7. Dokumen-dokumen lain yang boleh menyokong permohonan seperti Sijil atau Kad Memeluk Agama Islam ibu atau bapa si mati, Sijil Kelahiran atau Sijil Kematian ibu atau bapa si mati dan surat kelulusan penukaran nama daripada Bahagian Kad Pengenalan, JPN;
 1. Bayaran pendaftaran permohonan RM2.00;
 2. Bayaran cabutan Sijil Kelahiran RM10.00.
Read more...
Font Resize
X