Semenanjung

Permohonan Carian Dalam Daftar (Seksyen 31) (Semenanjung Malaysia)

Print Friendly, PDF & Email

Permohonan carian adalah permohonan untuk mendapatkan keputusan carian mengenai daftar kelahiran dengan bayaran fi yang ditetapkan.
Carian daftar dalam kelahiran boleh dibuat di Ibu Pejabat JPN Putrajaya dan JPN Ibu Negeri sahaja.

Permohonan carian daftar dalam kelahiran boleh dibuat oleh individu berikut:
 1. Pemilik Sijil Kelahiran yang telah memiliki Kad Pengenalan atau Pasport;
 2. Ibu atau bapa pemilik Sijil Kelahiran;
 3. Suami atau isteri pemilik Sijil Kelahiran;
 4. Anak kandung atau anak angkat yang sah bagi pemilik Sijil Kelahiran;
 5. Adik-beradik kandung pemilik Sijil Kelahiran;
 6. Penjaga yang sah bagi kanak-kanak (pemilik Sijil Kelahiran) telah memiliki surat hak penjagaan kanak-kanak mengikut Akta Perlindungan Kanak-Kanak 1991;
 7. Agensi kerajaan.
 8. Badan Berkanun;
 9. Firma Guaman;

KATEGORI 1: INDIVIDU DALAM KATEGORI 1 HINGGA 6
1. Borang JPN.LM12 yang lengkap;
2. Kad Pengenalan atau dokumen pengenalan diri pemohon (asal dan salinan);

KATEGORI 2: INDIVIDU DALAM KATEGORI 7
1. Borang JPN.LM12 yang lengkap;
2. Surat Rasmi Pejabat Firma Guaman untuk memohon carian atau cabutan dalam daftar;
3. Surat lantikan daripada anak guam (pemohon);
4. Kad Pengenalan atau dokumen pengenalan diri anak guam (pemohon) (asal dan salinan);
5. Surat wakil kuasa untuk menguruskan permohonan (sekiranya berkaitan).

KATEGORI 3: INDIVIDU DALAM KATEGORI 8 DAN 9
1. Borang JPN.LM12 yang lengkap;
2. Surat Rasmi Badan Berkanun atau Agensi Kerajaan untuk memohon carian atau cabutan dalam daftar;
3. Surat wakil kuasa pemohon untuk menguruskan permohonan (sekiranya berkaitan).

KATEGORI 4: SELAIN DARIPADA INDIVIDU DALAM KATEGORI 1 HINGGA 6
1. Borang JPN.LM12 yang lengkap;
2. Dokumen pengenalan diri atau dokumen perjalanan yang sah (jika bukan warganegara).
3. Surat Rasmi untuk memohon carian dalam daftar.
4. Surat Akuan Berkanun (Jika berkaitan).
5. Salasilah/Susur galur keluarga (Jika berkaitan).
6. Surat wakil kuasa dari waris yang layak bersama salinan kad pengenalan waris (Jika berkaitan).
7. Sebarang dokumen atau maklumat yang boleh dijadikan asas membuat carian dalam daftar kelahiran seperti Cabutan Daftar Persekolahan dan Sijil Kelahiran adik-beradik yang lain (bagi permohonan carian kelahiran).

Fi Permohonan RM10.00

Borang JPN.LM12 -Permohonan Carian/Cabutan

Makluman: Borang dalam portal ini hanya untuk panduan. Tidak digalakkan untuk mencetak dan menggunakan borang tersebut untuk berurusan. Bagi urusan, sila gunakan borang asal.

Read more...

Permohonan Pembetulan Maklumat Seksyen 27(3)Dalam Sijil Kelahiran Bagi Pembetulan Kesilapan Fakta

Print Friendly and PDF

Permohonan untuk membetulkan kesilapan fakta di mana maklumat yang diberi pemaklum semasa pendaftaran kelahiran tidak betul atau tidak diperolehi. Pemohon perlu mengemukakan dokumen sokongan bagi membuktikan kesilapan fakta tersebut.

Permohonan Pembetulan Maklumat Kesilapan Fakta boleh dibuat oleh individu berikut:
 • Pemilik Sijil Kelahiran;
 • Ibu atau bapa kandung kanak-kanak;
 • Penjaga kanak-kanak yang sah;

Pemohon dikehendaki hadir ke mana-mana kaunter Jabatan Pendaftaran Negara di seluruh Semenanjung Malaysia dengan membawa dokumen-dokumen yang diperlukan.

DOKUMEN KANAK-KANAK (ASAL DAN SALINAN)
 • Borang JPN.LM21 dan yang lengkap;
 • Surat Akuan Sumpah JPN.LM22;
 • Borang Maklumat Keluarga BMK81;
 • Sijil Kelahiran kanak-kanak (asal dan salinan);
 • Kad Pengenalan atau dokumen pengenalan diri pemohon, kanak-kanak dan adik-beradik kanak-kanak; (asal dan salinan);
 • Surat Kebenaran Penjagaan dari Jabatan Kebajikan Masyarakat (jika permohonan dibuat oleh penjaga kanak-kanak) (asal dan salinan);
 • Pasport atau dokumen insurans atau buku bank kanak-kanak sekiranya kanak-kanak telah mempunyai pasport atau akaun bank atau insurans (asal dan salinan);
 • Sijil Nikah atau sijil perkahwinan (asal dan salinan);

 

DOKUMEN IBU DAN BAPA (ASAL DAN SALINAN)
 • Kad Pengenalan atau dokumen pengenalan diri ibu dan bapa atau Sijil Kematian ibu bapa kanak-kanak (asal dan salinan);
 • Surat Keizinan oleh ibu bapa kandung kanak-kanak yang memberikan kebenaran kepada penjaga untuk membuat permohonan;
 • Sijil Perkahwinan atau Sijil Perceraian (asal dan salinan);
 • Dokumen-dokumen lain yang boleh menyokong permohonan seperti Sijil atau Kad  Memeluk Agama Islam ibu atau bapa kanak-kanak, Sijil Kelahiran atau Sijil Kematian ibu atau bapa kanak-kanak dan surat kelulusan penukaran nama daripada Bahagian Kad Pengenalan, JPN;

 

DOKUMEN ADIK BERADIK (ASAL DAN SALINAN)
 • Sijil Kelahiran atau Kad Pengenalan adik-beradik kanak-kanak jika ada (asal dan salinan);

Bayaran

Fi permohonan RM50.00
Fi cabutan Sijil Kelahiran RM5.00

JPN. LM21 – Permohonan Kemasukan Nama/ Pembetulan Maklumat Di Dalam Daftar Kelahiran

JPN. LM22-Surat Akuan Permohonan Pembetulan Fakta Dalam Daftar Kelahiran

BMK81 – Borang Maklumat Keluarga

Makluman: Borang dalam portal hanya untuk panduan. Tidak digalakkan untuk mencetak dan menggunakan borang tersebut untuk berurusan .Bagi urusan , sila gunakan borang asal.

Read more...

Permohonan Daftar Semula Orang Yang Disahtaraf (Seksyen 17) (Semenanjung)

Print Friendly and PDF

Pemohonan pendaftaran semula kelahiran orang yang disahtaraf adalah pendaftaran semula kelahiran anak bukan Islam yang tak sah taraf setelah ianya disahtarafkan oleh Mahkamah Tinggi.

Pemohonan pendaftaran semula kelahiran orang yang disahtaraf adalah pendaftaran semula kelahiran anak bukan Islam yang tak sah taraf setelah ianya disahtarafkan oleh Mahkamah Tinggi.

Permohonan Daftar Semula Orang Yang Disahtaraf boleh dibuat oleh individu berikut:

 • Ibu atau bapa kanak-kanak;

DOKUMEN KANAK-KANAK (ASAL DAN SALINAN)

 • Borang Daftar Kelahiran JPN.LM01
 • Sijil Kelahiran kanak-kanak (asal dan salinan);
 • Kad Pengenalan kanak-kanak (jika ada) (asal dan salinan);
 • Sijil Perkahwinan ibubapa (asal dan salinan);
 • Perintah Mahkamah bahawa kanak-kanak telah disahtarafkan (asal dan salinan);

DOKUMEN IBU DAN BAPA (ASAL DAN SALINAN)

 • Kad pengenalan ibu dan bapa (asal dan salinan);

Bayaran adalah percuma jika pendaftaran dibuat dalam tempoh 3 bulan dari tarikh perkahwinan ibu bapa.
Fi permohonan RM 50.00 dikenakan selepas 3 bulan dari tarikh perkahwinan ibu bapa.

JPN.LM01-Daftar Kelahiran/Kelahiran Mati

Makluman : Borang dalam portal ini hanya untuk panduan. Tidak digalakkan untuk mencetak dan menggunakan borang tersebut utuk berurusan. Bagi urusan, sila gunakan borang asal.

Read more...

Permohonan Pembetulan Maklumat Seksyen 15 (2) (B) Dalam Sijil Kelahiran Bagi Kemasukan Nama Kanak-Kanak Berumur 21 Tahun Dan Lebih (Semenanjung)

Print Friendly and PDF

Permohonan untuk memasukkan nama kanak-kanak yang telah didaftarkan “tiada bernama” semasa pendaftaran kelahiran bagi kanak-kanak yang berumur lebih daripada 21 tahun.

Permohonan Kemasukan Nama Kanak-kanak Berumur 21 Tahun dan lebih boleh dibuat oleh individu berikut:

 1. Pemilik Sijil Kelahiran;
 2. Ibu atau bapa kandung kanak-kanak;
 3. Penjaga kanak-kanak yang sah;
 4. Suami atau isteri pemilik Sijil Kelahiran.

The applicant is required to go to any National Registration Department counter in Peninsular Malaysia with the necessary documents.

 1. DOKUMEN KANAK-KANAK (ASAL DAN SALINAN)
  1. Borang JPN.LM21 dan Borang JPN.LM08 yang lengkap;
  2. Surat Akuan Sumpah JPN.LM22.
  3. Borang Maklumat Keluarga BMK81 dan BMK81A;
  4. Sijil Kelahiran kanak-kanak (asal dan salinan);
  5. Kad Pengenalan atau dokumen pengenalan diri pemohon, kanak-kanak (asal dan salinan);
  6. Surat Kebenaran Penjagaan dari Jabatan Kebajikan Masyarakat (jika permohonan dibuat oleh penjaga kanak-kanak) (asal dan salinan);
  7. Pasport atau dokumen insurans atau buku bank kanak-kanak sekiranya kanak-kanak telah mempunyai pasport atau akaun bank atau insurans (asal dan salinan);
  8. Surat akuan bersekolah jika kanak-kanak bersekolah;
  9. Surat Akuan Penghulu di kawasan tempat tinggal kanak-kanak;
  10. Dokumen-dokumen lain yang boleh menyokong permohonan.

  DOKUMEN IBU DAN BAPA (ASAL DAN SALINAN)

  1. Kad Pengenalan atau dokumen pengenalan diri ibu dan bapa atau Sijil Kematian ibu bapa kanak-kanak (asal dan salinan);
  2. Surat Keizinan oleh ibu bapa kandung kanak-kanak yang memberikan kebenaran kepada penjaga untuk membuat permohonan;
  3. Sijil Perkahwinan atau Sijil Perceraian (asal dan salinan);

  DOKUMEN ADIK BERADIK (ASAL DAN SALINAN)

  1. Sijil Kelahiran atau Kad Pengenalan adik-beradik kanak-kanak jika ada (asal dan salinan);

Bayaran

Fi permohonan RM 50.00
Fi cabutan Sijil Kelahiran RM 5.00


JPN. LM21
 – Permohonan Kemasukan Nama/ Pembetulan Maklumat Di Dalam Daftar Kelahiran

JPN.LM22-Surat Akuan Permohonan Pembetulan Fakta.

BMK81 – Borang Maklumat Keluarga

BMK 81A-BORANG SENARAI GAMBAR (SEPARATE PAGE)-JPN PUTRAJAYA

Makluman : Borang dalam portal ini hanya untuk panduan.Tidak digalakkan untuk mencetak dan menggunakan borang tersebut untuk berurusan.Bagi urusan,sila gunakan borang asal.

Read more...

Permohonan Pembetulan Maklumat Seksyen 15 (2) (A) Dalam Sijil Kelahiran Bagi Kemasukan Nama Kanak-Kanak Berumur Di Bawah 21 Tahun (Semenanjung)

Print Friendly and PDF

Permohonan untuk memasukkan nama kanak-kanak yang telah didaftarkan “tiada bernama” semasa pendaftaran kelahiran bagi kanak-kanak yang berumur satu (1) tahun hingga kurang daripada 21 tahun.

Permohonan Kemasukan Nama Kanak-Kanak Berumur Di Bawah 21 Tahun boleh dibuat oleh individu berikut:

 1. Pemilik Sijil Kelahiran;
 2. Ibu atau bapa kandung kanak-kanak;
 3. Penjaga kanak-kanak yang sah;

Pemohon dikehendaki hadir ke mana-mana kaunter Jabatan Pendaftaran Negara di seluruh Semenanjung Malaysia dengan membawa dokumen-dokumen yang diperlukan.

DOKUMEN KANAK-KANAK (ASAL DAN SALINAN

 1. Borang JPN.LM21 yang lengkap dan Borang JPN.LM08 yang lengkap;
 2. Surat Akuan Sumpah JPN.LM22.
 3. Borang Maklumat Keluarga BMK81;
 4. Borang MyKid;
 5. Sijil Kelahiran kanak-kanak (asal dan salinan);
 6. Surat Kebenaran Penjagaan dari Jabatan Kebajikan Masyarakat (jika permohonan dibuat oleh penjaga kanak-kanak); (asal dan salinan);
 7. Pasport atau dokumen insurans atau buku bank kanak-kanak sekiranya kanak-kanak telah mempunyai pasport atau akaun bank atau insurans; (asal dan salinan);

DOKUMEN IBU DAN BAPA (ASAL DAN SALINAN)

 1. Kad Pengenalan atau dokumen pengenalan diri ibu dan bapa atau Sijil Kematian ibu bapa kanak-kanak (asal dan salinan);
 2. Surat Keizinan oleh ibu bapa kandung kanak-kanak yang memberikan kebenaran kepada penjaga untuk membuat permohonan;
 3. Sijil Perkahwinan atau Sijil Perceraian(asal dan salinan);

Bayaran

Fi permohonan RM 50.00
Fi cabutan Sijil Kelahiran RM 5.00

borangJPN.LM21C-Permohonan Kemasukan Nama/Pembetulan Maklumat.

JPN.LM22-Surat Akuan Permohonan Pembetulan Fakta

BMK 81-BORANG MAKLUMAT KELUARGA (2 SEPARATE PAGE)-JPN PUTRAJAYA


jpnmykid
-Borang Permohonan MyKid

Makluman : Borang dalam portal ini hanya untuk panduan. Tidak digalakkan untuk mencetak dan menggunakan borang tersebut untuk berurusan. Bagi urusan, sila gunakan borang asal.

Read more...

Permohonan Pembetulan Maklumat Seksyen 15 (1) Dalam Sijil Kelahiran Bagi Pengubahan Nama Kanak-Kanak Berumur Di Bawah (1) Tahun (Semenanjung)

Print Friendly and PDF

Permohonan mengubah nama kanak-kanak yang telah didaftarkan hanya boleh dibuat dalam tempoh satu (1) tahun dari tarikh kelahiran kanak-kanak.

 1. Ibu atau bapa kandung kanak-kanak
 2. Penjaga kanak-kanak yang sah;

Pemohon dikehendaki hadir ke mana-mana kaunter Jabatan Pendaftaran Negara di seluruh Semenanjung Malaysia dengan membawa dokumen-dokumen yang diperlukan.

DOKUMEN KANAK-KANAK (ASAL DAN SALINAN)Borang JPN.LM21 yang lengkap;

 • Surat Akuan Sumpah JPN.LM22  dan JPN LM07.
 • Borang Maklumat Keluarga BMK81;
 • Borang MyKid;
 • Sijil Kelahiran kanak-kanak (asal dan salinan);
 • Surat Kebenaran Penjagaan dari Jabatan Kebajikan Masyarakat (jika permohonan dibuat oleh penjaga kanak-kanak) (asal dan salinan);
 • Pasport atau dokumen insurans atau buku bank kanak-kanak sekiranya kanak-kanak telah mempunyai pasport atau akaun bank atau insurans (asal dan salinan);

DOKUMEN IBU DAN BAPA (ASAL DAN SALINAN)

 1. Kad Pengenalan atau dokumen pengenalan diri ibu dan bapa (asal dan salinan);
 2. Surat Keizinan oleh ibu bapa kandung kanak-kanak yang memberikan kebenaran kepada penjaga untuk membuat permohonan;

Bayaran

Fi permohonan RM5.00
Fi cabutan Sijil Kelahiran RM 5.00

JPN.LM21-Permohonan Kemasukan Nama/Pembetulan Maklumat.

JPN.LM22-Surat Akuan Permohonan Pembetulan Fakta

JPN.LM07 – Perakuan Pendaftran Nama

BMK 81-BORANG MAKLUMAT KELUARGA (2 SEPARATE PAGE)-JPN PUTRAJAYA

jpnmykid-Borang Permohonan MyKid

Makluman : borang dalam portal ini hanya untuk panduan.Tidak digalakkan utuk mencetak dan menggunakan borang tersebut untuk berurusan. Bagi urusan, sila gunakan borang asal.

Read more...

Permohonan Daftar Semula Kelahiran (Hilang Atau Musnah) Seksyen 4A (Semenanjung)

Print Friendly and PDF

Pemohonan pendaftaran semula kelahiran adalah pendaftaran yang dibuat semula kerana daftar atau rekod kelahirannya tidak dapat dikesan mungkin hilang atau musnah dengan mengemukakan bukti bahawa kelahiran tersebut telah didaftarkan. Permohonan boleh dikemukakan di mana-mana pejabat JPN seluruh Semenanjung Malaysia.

Permohonan daftar semula kelahiran boleh dibuat oleh individu berikut:

 1. Ibu atau bapa kanak-kanak;
 2. Pemilik sijil kelahiran sekiranya telah memiliki kad pengenalan.

Pemohon dikehendaki hadir ke mana-mana kaunter Jabatan Pendaftaran Negara dengan membawa dokumen-dokumen yang diperlukan.

 1. Borang JPN.LM01
 2. Sijil Kelahiran (dokumen asal dan satu (1) salinan dokumen asal) – jika ada
 3. Borang Maklumat Keluarga – BMK81
 4. Cabutan Daftar Sekolah (dokumen asal dan satu (1) salinan dokumen asal);
 5. Kad Pengenalan pemilik sijil kelahiran (dokumen asal dan satu (1) salinan dokumen asal) – jika ada;
 6. Apa-apa dokumen yang tercatat nombor daftar kelahiran kanak-kanak bagi pendaftaran semula kelahiran (asal dan satu (1) salinan dokumen asal).

Tiada bayaran dikenakan.

JPN.LM01-Daftar Kelahiran/Kelahiran Mati

BMK81 – Borang Maklumat Keluarga

Makluman : Borang dalam portal ini hanya untuk panduan. Tidak digalakkan utuk mencetak dan menggunakan borang tersebut untuk berurusan. Bagi urusan, sila gunakan borang asal.

Read more...

Cabutan Sijil Kelahiran (Semenanjung)

Print Friendly, PDF & Email

Permohonan untuk mendapatkan salinan daftar kelahiran oleh pemohon yang berkelayakan dengan bayaran yang ditetapkan. Cabutan sijil kelahiran boleh dibuat di mana-mana Pejabat JPN di seluruh Semenanjung Malaysia.

Permohonan cabutan sijil kelahiran boleh dibuat oleh individu berikut:
 1. Pemilik Sijil Kelahiran yang telah memiliki Kad Pengenalan atau Passport;
 2. Ibu atau bapa pemilik Sijil Kelahiran;
 3. Suami atau isteri pemilik Sijil Kelahiran;
 4. Anak kandung atau anak angkat yang sah bagi pemilik Sijil Kelahiran;
 5. Adik-beradik kandung pemilik Sijil Kelahiran;
 6. Penjaga yang sah bagi kanak-kanak (pemilik Sijil Kelahiran) telah memiliki surat hak penjagaan kanak-kanak mengikut Akta Perlindungan Kanak-Kanak 1991;
 7. Firma Guaman;
 8. Badan Berkanun;
 9. Agensi kerajaan.
KATEGORI 1: INDIVIDU DALAM KATEGORI 1 HINGGA 6
 • Borang JPN.LM12 yang lengkap;
 • Kad Pengenalan atau dokumen pengenalan diri pemohon (asal dan salinan);

 

KATEGORI 2: INDIVIDU DALAM KATEGORI 7
 • Borang JPN.LM12 yang lengkap;
 • Surat Rasmi Pejabat Firma Guaman untuk memohon carian atau cabutan dalam daftar;
 • Surat lantikan daripada anak guam (pemohon);
 • Kad Pengenalan atau dokumen pengenalan diri anak guam (pemohon) (asal dan salinan);
 • Surat wakil kuasa untuk menguruskan permohonan (sekiranya berkaitan).

 

KATEGORI 3: INDIVIDU DALAM KATEGORI 8 DAN 9
 • Borang JPN.LM12 yang lengkap;
 • Surat Rasmi Badan Berkanun atau Agensi Kerajaan untuk memohon carian atau cabutan dalam daftar;
 • Surat wakil kuasa pemohon untuk menguruskan permohonan (sekiranya berkaitan).

 

KATEGORI 4: SELAIN DARIPADA INDIVIDU DALAM KATEGORI 1 HINGGA 6

 • Borang JPN.LM12 yang lengkap;
 • Dokumen pengenalan diri atau dokumen perjalanan yang sah (jika bukan warganegara).
 • Surat Rasmi untuk memohon carian dalam daftar.
 • Surat Akuan Berkanun (Jika berkaitan).
 • Salasilah/Susur galur keluarga (Jika berkaitan).
 • Surat wakil kuasa dari waris yang layak bersama salinan kad pengenalan waris (Jika berkaitan).
 • Sebarang dokumen atau maklumat yang boleh dijadikan asas membuat carian dalam daftar kelahiran seperti Cabutan Daftar Persekolahan dan Sijil Kelahiran adik-beradik yang lain (bagi permohonan carian kelahiran)

.

Fi Permohonan RM5.00


JPN.LM12

Makluman : Borang dalam portal ini hanya untuk panduan.tidak digalakkan untuk mecetak dan menggunakan borang tersebut untuk berurusan.bagi urusan, sila gunakan borang asal.

Read more...

Cabutan Sijil Kelahiran Di Hedjaz (Semenanjung)

Print Friendly and PDF

Permohonan untuk mendapatkan salinan daftar kelahiran oleh pemohon yang berkelayakan dengan bayaran yang ditetapkan. Cabutan sijil kelahiran boleh dibuat di Ibu Pejabat JPN Putrajaya dan JPN Negeri dan sahaja..

Permohonan cabutan sijil kelahiran boleh dibuat oleh individu berikut:
 1. Pemilik Sijil Kelahiran yang telah memiliki Kad Pengenalan atau Passport;
 2. Ibu atau bapa pemilik Sijil Kelahiran;
 3. Suami atau isteri pemilik Sijil Kelahiran;
 4. Anak kandung atau anak angkat yang sah bagi pemilik Sijil Kelahiran;
 5. Adik-beradik kandung pemilik Sijil Kelahiran;
 6. Penjaga yang sah bagi kanak-kanak (pemilik Sijil Kelahiran) telah memiliki surat hak penjagaan kanak-kanak mengikut Akta Perlindungan Kanak-Kanak 1991;
 7. Firma Guaman;
 8. Badan Berkanun;
 9. Agensi kerajaan.
KATEGORI 1: INDIVIDU DALAM KATEGORI 1 HINGGA 6
 1. Borang JPN.LMH3 yang lengkap;
 2. Kad Pengenalan atau dokumen pengenalan diri pemohon (dokumen asal dan satu (1) salinan dokumen asal);
KATEOGRI 2: INDIVIDU DALAM KATEGORI 7
 1. Borang JPN.LMH3 yang lengkap;
 2. Surat Rasmi Pejabat Firma Guaman untuk memohon carian dan cabutan dalam daftar;
 3. Surat lantikan daripada anak guam (pemohon);
 4. Kad Pengenalan atau dokumen pengenalan diri anak guam (pemohon) (satu (1) salinan dokumen asal);
 5. Surat wakil kuasa kepada Firma Guaman untuk menguruskan permohonan (sekiranya berkaitan).
KATEGORI 3: INDIVIDU DALAM KATEGORI 8 DAN 9
 1. Borang JPN.LMH3 yang lengkap;
 2. Surat Rasmi Badan Berkanun atau Agensi Kerajaan untuk memohon cabutan dalam daftar;
 3. Surat wakil kuasa pemohon untuk menguruskan permohonan (sekiranya berkaitan).

Bayaran permohonan RM 2.00. Manakala permohonan daripada Agensi Kerajaan adalah dikecualikan bayaran.


Borang JPN.LMH3
-Makluman : Borang dalam portal ini hanya untuk panduan.Tidak digalakkan untuk mencetak dan menggunakan borang tersebut untuk berurusan.Bagi urusan,sila gunakan borang asal.

Read more...

Pendaftaran Kelahiran Semasa Menunaikan Haji

Print Friendly, PDF & Email

Setiap kelahiran yang berlaku semasa menunaikan Haji hendaklah dilaporkan kepada pendaftar di Hedjaz dalam masa 40 hari dari tarikh kelahiran atau melaporkan kepada kaunter Ibu Pejabat JPN dalam masa 6 bulan dari tarikh kelahiran. Walau bagaimanapun, kelulusan hanya dibuat oleh Pendaftar Besar Ibu Pejabat JPN.[Seksyen 4(1)(a) dan (b), Akta 152].

Pemohonan pendaftaran kelahiran Hedjaz boleh dibuat di mana-mana Pejabat JPN di seluruh Semenanjung Malaysia dengan mengemukakan Borang JPN.LMH1 yang lengkap dan disertakan dengan dokumen sokongan.

 1. Dokumen Bukti Kelahiran
 2. Dokumen Pengenalan diri Ibu Bapa
 3. Dokumen Pengenalan diri Pemaklum (jika pemaklum bukan ibu bapa)

Tiada bayaran dikenakan.

JPN.LMH1-Daftar Kelahiran di Hedjaz

Makluman : Borang dalam portal ini hanya untuk panduan.Tidak digalakkan untuk mencetak dan menggunakan borang tersebut untuk berurusan. Bagi urusan, sila gunakan borang asal.

Read more...
Font Resize
X