FAQ
Contact Us
Complaints
Sitemap

Client Charter Achievements 2022

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN KELAHIRAN, KEMATIAN DAN ANAK ANGKAT

PENDAFTARAN BIASA DAN LAMBAT - KELAHIRAN/KELAHIRAN MATI

Indikator 1

:

Permohonan pendaftaran kelahiran atau kelahiran mati yang dikemukakan dalam tempoh 60 hari atau lewat dari tarikh kelahiran atau kelahiran mati diproses dan diselesaikan dalam tempoh 20 MINIT dari masa permohonan yang lengkap diterima.

Sasaran

:

 

100%

 

Pencapaian

:

BULAN LOKASI BILANGAN PERMOHONAN PERATUS (%)
PENCAPAIAN
JANUARI JPN CAWANGAN 31,379 99.73%
JPN NEGERI 5,653 99.56%
JPN PUTRAJAYA 1,550 99.87%
JUMLAH 38,582 99.73%
FEBRUARI JPN CAWANGAN 22,895 99.72%
JPN NEGERI 4,023 99.75%
JPN PUTRAJAYA 705 99.72%
JUMLAH 27,623 99.73%
MAC JPN CAWANGAN 27,221 99.64%
JPN NEGERI 4,847 99.61%
JPN PUTRAJAYA 1,340 99.63%
JUMLAH 33,408 99.63%
APRIL JPN CAWANGAN 23,158 99.52%
JPN NEGERI 4,326 99.75%
JPN PUTRAJAYA 1,150 99.65%
JUMLAH 28,644 99.56%
MEI JPN CAWANGAN 22,667 99.64%
JPN NEGERI 4,427 99.66%
JPN PUTRAJAYA 1,111 99.64%
JUMLAH 28,205 99.64%
JUN JPN CAWANGAN 23,703 99.66%
JPN NEGERI 3,792 99.63%
JPN PUTRAJAYA 467 100.00%
JUMLAH 27,962 99.66%
JULAI JPN CAWANGAN 23,968 99.62%
JPN NEGERI 4,349 99.45%
JPN PUTRAJAYA 230 99.57%
JUMLAH 28,547 99.59%
OGOS JPN CAWANGAN 28,334 99.65%
JPN NEGERI 4,520 99.45%
JPN PUTRAJAYA 1,439 99.86%
JUMLAH 34,293 99.64%
JUMLAH   247,264 99.65%
SUMBER: PENGKALAN DATA JABATAN PENDAFTARAN NEGARA
TARIKH JANAAN : 8 SEPTEMBER 2022

 

PENDAFTARAN BIASA DAN LAMBAT KEMATIAN

Indikator 2

:

Permohonan pendaftaran kematian yang dikemukakan dalam tempoh 7 hari atau lewat dari tarikh kematian diproses dan diselesaikan dalam tempoh 20 MINIT dari masa permohonan yang lengkap diterima.

Sasaran

:

 

100%

 

Pencapaian

:

BULAN LOKASI BILANGAN PERMOHONAN PERATUS (%) PENCAPAIAN
JANUARI JPN CAWANGAN 8,881 99.77%
JPN NEGERI 1,375 99.71%
JPN PUTRAJAYA 251 99.20%
JUMLAH 10,507 99.75%
FEBRUARI JPN CAWANGAN 7,681 99.86%
JPN NEGERI 1,291 99.46%
JPN PUTRAJAYA 140 100.00%
JUMLAH 9,112 99.80%
MAC JPN CAWANGAN 11,716 99.62%
JPN NEGERI 1,871 99.52%
JPN PUTRAJAYA 323 99.69%
JUMLAH 13,910 99.61%
APRIL JPN CAWANGAN 8,579 99.41%
JPN NEGERI 1,449 99.65%
JPN PUTRAJAYA 195 100.00%
JUMLAH 10,223 99.45%
MEI JPN CAWANGAN 8,690 99.64%
JPN NEGERI 1,582 99.49%
JPN PUTRAJAYA 259 99.61%
JUMLAH 10,531 99.62%
JUN JPN CAWANGAN 8,863 99.75%
JPN NEGERI 1,359 99.48%
JPN PUTRAJAYA 88 100.00%
JUMLAH 10,310 99.72%
JULAI JPN CAWANGAN 9,369 99.75%
JPN NEGERI 1,639 99.76%
JPN PUTRAJAYA 38 100.00%
JUMLAH 11,046 99.68%
OGOS JPN CAWANGAN 10,460 99.63%
JPN NEGERI 1,519 99.47%
JPN PUTRAJAYA 273 99.63%
JUMLAH 12,252 99.61%
JUMLAH   87,891 99.65%
SUMBER: PENGKALAN DATA JABATAN PENDAFTARAN NEGARA
TARIKH JANAAN : 8 SEPTEMBER 2022

 

CARIAN DAFTAR KELAHIRAN

Indikator 3

:

Permohonan carian data daripada daftar kelahiran diproses dan diselesaikan dalam tempoh berikut:

 

 

JPN Cawangan

Ibu Pejabat JPN Negeri

Ibu Pejabat JPN Putrajaya

a.    Bagi kanak-kanak yang kelahirannya didaftarkan selepas 1 Januari 2003

20 MINIT

20 MINIT

20 MINIT

b.    Bagi kanak-kanak yang kelahirannya di daftarkan sebelum 1 Januari 2003

7 HARI BEKERJA

7 HARI BEKERJA

3 HARI BEKERJA

Sasaran

:

 

100%

 

Pencapaian

:

BULAN LOKASI BILANGAN PERMOHONAN PERATUS (%) PENCAPAIAN
JANUARI JPN NEGERI 317 99.05%
JPN PUTRAJAYA 55 100.00%
JUMLAH 372 99.19%
FEBRUARI JPN NEGERI 206 99.51%
JPN PUTRAJAYA 29 100.00%
JUMLAH 235 99.57%
MAC JPN NEGERI 336 99.40%
JPN PUTRAJAYA 86 98.84%
JUMLAH 422 99.29%
APRIL JPN NEGERI 365 99.73%
JPN PUTRAJAYA 56 100.00%
JUMLAH 421 99.76%
MEI JPN NEGERI 264 99.24%
JPN PUTRAJAYA 50 100.00%
JUMLAH 314 99.36%
JUN JPN NEGERI 392 99.74%
JPN PUTRAJAYA 25 100.00%
JUMLAH 417 99.76%
JULAI JPN NEGERI 378 99.74%
JPN PUTRAJAYA 7 100.00%
JUMLAH 385 99.74%
OGOS JPN CAWANGAN 3 100.00%
JPN NEGERI 405 99.75%
JPN PUTRAJAYA 68 100.00%
JUMLAH 476 99.79%
JUMLAH   3,042 99.57%
SUMBER: PENGKALAN DATA JABATAN PENDAFTARAN NEGARA
TARIKH JANAAN :8 SEPTEMBER 2022
CARIAN DAFTAR KEMATIAN

Indikator 4

:

Permohonan carian data daripada daftar kematian diproses dan diselesaikan dalam tempoh berikut:

 

 

JPN Cawangan

Ibu Pejabat JPN Negeri

Ibu Pejabat JPN Putrajaya

a.    Bagi kanak-kanak yang kelahirannya didaftarkan selepas 1 Januari 2003

20 MINIT

20 MINIT

20 MINIT

b.    Bagi kanak-kanak yang kelahirannya di daftarkan sebelum 1 Januari 2003

7 HARI BEKERJA

7 HARI BEKERJA

3 HARI BEKERJA

Sasaran

:

 100%

Pencapaian

:

BULAN LOKASI BILANGAN PERMOHONAN PERATUS (%) PENCAPAIAN
JANUARI JPN CAWANGAN 1 100.00%
JPN NEGERI 526 99.81%
JPN PUTRAJAYA 43 100.00%
JUMLAH 570 99.82%
FEBRUARI JPN NEGERI 365 100.00%
JPN PUTRAJAYA 64 100.00%
JUMLAH 429 100.00%
MAC JPN NEGERI 563 99.64%
JPN PUTRAJAYA 112 100.00%
JUMLAH 675 99.70%
APRIL JPN NEGERI 614 99.84%
JPN PUTRAJAYA 140 100.00%
JUMLAH 754 99.87%
MEI JPN NEGERI 382 99.74%
JPN PUTRAJAYA 113 98.23%
JUMLAH 495 99.39%
JUN JPN NEGERI 520 99.62%
JPN PUTRAJAYA 14 100.00%
JUMLAH 534 99.63%
JULAI JPN NEGERI 608 100.00%
JPN PUTRAJAYA 22 100.00%
JUMLAH 630 100.00%
OGOS JPN CAWANGAN 8 100.00%
JPN NEGERI 360 98.89%
JPN PUTRAJAYA 50 100.00%
JUMLAH 418 99.04%
JUMLAH   4,505 99.71%
SUMBER: PENGKALAN DATA JABATAN PENDAFTARAN NEGARA
TARIKH JANAAN : 8 SEPTEMBER 2022

 

CABUTAN DAFTAR KELAHIRAN

Indikator 5

:

Permohonan cabutan data daripada daftar kelahiran diproses dan diselesaikan dalam tempoh berikut:

 

 

JPN Cawangan

Ibu Pejabat JPN Negeri

Ibu Pejabat JPN Putrajaya

a.    Bagi data yang telah lengkap dan dikemaskini dalam sistem

20 MINIT

20 MINIT

20 MINIT

b.    Bagi kelahiran yang belum lengkap dikemaskinikan dlaam sistem

7 HARI BEKERJA

7 HARI BEKERJA

3 HARI BEKERJA

Sasaran

:

100%

Pencapaian

:

BULAN LOKASI BILANGAN PERMOHONAN PERATUS (%) PENCAPAIAN
JANUARI JPN CAWANGAN 22,134 99.91%
JPN NEGERI 6,174 99.89%
JPN PUTRAJAYA 2,558 99.88%
JUMLAH 30,866 99.90%
FEBRUARI JPN CAWANGAN 15,917 99.94%
JPN NEGERI 4,551 99.89%
JPN PUTRAJAYA 1,163 99.74%
JUMLAH 21,631 99.92%
MAC JPN CAWANGAN 19,874 99.95%
JPN NEGERI 5,527 99.98%
JPN PUTRAJAYA 1,832 99.95%
JUMLAH 27,233 99.96%
APRIL JPN CAWANGAN 16,908 99.72%
JPN NEGERI 5,200 99.94%
JPN PUTRAJAYA 1,368 99.71%
JUMLAH 23,476 99.77%
MEI JPN CAWANGAN 17,858 99.96%
JPN NEGERI 5,595 99.95%
JPN PUTRAJAYA 1,205 99.75%
JUMLAH 24,658 99.94%
JUN JPN CAWANGAN 21,055 99.97%
JPN NEGERI 5,790 99.91%
JPN PUTRAJAYA 568 99.65%
JUMLAH 27,413 99.95%
JULAI JPN CAWANGAN 20,910 99.95%
JPN NEGERI 5,852 99.86%
JPN PUTRAJAYA 259 99.61%
JUMLAH 27,021 99.93%
OGOS JPN CAWANGAN 22,830 99.94%
JPN NEGERI 6,064 99.88%
JPN PUTRAJAYA 1,720 99.53%
JUMLAH 30,614 99.91%
JUMLAH   212,912 99.91%
SUMBER: PENGKALAN DATA JABATAN PENDAFTARAN NEGARA
TARIKH JANAAN : 8 SEPTEMBER 2022

 

CABUTAN DAFTAR KEMATIAN

Indikator 6

:

Permohonan cabutan data daripada daftar kematian diproses dan diselesaikan dalam tempoh berikut:

 

 

JPN Cawangan

Ibu Pejabat JPN Negeri

Ibu Pejabat JPN Putrajaya

a.    Bagi data yang telah lengkap dan dikemaskini dalam sistem

20 MINIT

20 MINIT

20 MINIT

b.    Bagi kelahiran yang belum lengkap dikemaskinikan dlaam sistem

7 HARI BEKERJA

7 HARI BEKERJA

3 HARI BEKERJA

Sasaran

:

 100%

Pencapaian

:

BULAN LOKASI BILANGAN PERMOHONAN PERATUS (%) PENCAPAIAN
JANUARI JPN CAWANGAN 4,322 99.98%
JPN NEGERI 1,508 99.87%
JPN PUTRAJAYA 411 99.03%
JUMLAH 6,241 99.89%
FEBRUARI JPN CAWANGAN 3,171 99.97%
JPN NEGERI 1,124 99.91%
JPN PUTRAJAYA 210 99.52%
JUMLAH 4,505 99.93%
MAC JPN CAWANGAN 4,113 99.93%
JPN NEGERI 1,408 99.93%
JPN PUTRAJAYA 355 99.72%
JUMLAH 5,876 99.91%
APRIL JPN CAWANGAN 3,288 99.97%
JPN NEGERI 1,289 99.92%
JPN PUTRAJAYA 292 99.66%
JUMLAH 4,869 99.94%
MEI JPN CAWANGAN 3,681 99.95%
JPN NEGERI 1,256 99.92%
JPN PUTRAJAYA 310 99.68%
JUMLAH 5,247 99.92%
JUN JPN CAWANGAN 4,055 99.93%
JPN NEGERI 1,270 99.84%
JPN PUTRAJAYA 136 100.00%
JUMLAH 5,461 99.91%
JULAI JPN CAWANGAN 3,664 99.97%
JPN NEGERI 1,312 99.54%
JPN PUTRAJAYA 44 97.73%
JUMLAH 5,020 99.84%
OGOS JPN CAWANGAN 4,367 99.91%
JPN NEGERI 1,485 99.66%
JPN PUTRAJAYA 476 98.95%
JUMLAH 6,328 99.78%
JUMLAH   43,547 99.89%
SUMBER: PENGKALAN DATA JABATAN PENDAFTARAN NEGARA
TARIKH JANAAN : 8 SEPTEMBER 2022

 

 

PENCAPAIAN PIAGAM PERKAHWINAN DAN PENCERAIAN

PENYEDIAAN DAFTAR PERKAHWINAN

Indikator 1

:

Penyediaan daftar perkahwinan diselesaikan dalam tempoh tidak melebihi tempoh 20 MINIT dari masa surat temujanji pengupacaraan diterima daripada pasangan di kaunter pejabat JPN jika permohonan lengkap, teratur dan tidak bermasalah.

 

Sasaran

:

100%

Pencapaian

:

BULAN LOKASI BILANGAN PERMOHONAN PERATUS (%) PENCAPAIAN
JANUARI JPN CAWANGAN 1,334 100.00%
JPN NEGERI 330 100.00%
JPN PUTRAJAYA 174 100.00%
JUMLAH 1,838 100.00%
FEBRUARI JPN CAWANGAN 1,536 99.80%
JPN NEGERI 429 99.77%
JPN PUTRAJAYA 85 98.82%
JUMLAH 2,050 99.76%
MAC JPN CAWANGAN 1,535 99.80%
JPN NEGERI 397 99.75%
JPN PUTRAJAYA 193 100.00%
JUMLAH 2,125 99.81%
APRIL JPN CAWANGAN 1,117 100.00%
JPN NEGERI 316 99.68%
JPN PUTRAJAYA 131 100.00%
JUMLAH 1,564 99.94%
MEI JPN CAWANGAN 1,311 99.69%
JPN NEGERI 392 99.49%
JPN PUTRAJAYA 162 100.00%
JUMLAH 1,865 99.68%
JUN JPN CAWANGAN 1,513 99.80%
JPN NEGERI 512 99.61%
JPN PUTRAJAYA 211 100.00%
JUMLAH 2,236 99.78%
JULAI JPN CAWANGAN 1,234 99.92%
JPN NEGERI 456 99.78%
JPN PUTRAJAYA 123 100.00%
JUMLAH 1,813 99.89%
OGOS JPN CAWANGAN 1,289 99.92%
JPN NEGERI 467 99.79%
JPN PUTRAJAYA 201 99.50%
JUMLAH 1,957 99.85%
JUMLAH   16,158 99.84%
SUMBER: PENGKALAN DATA JABATAN PENDAFTARAN NEGARA
TARIKH JANAAN : 8 SEPTEMBER 2022

 

PENDAFTARAN SEMULA PERKAHWINAN LUAR NEGARA SELEPAS 1.3.1982 / PENDAFTARAN PERKAHWINAN MENGIKUT ADAT / AGAMA / KELAZIMAN SEBELUM 1.3.1982

Indikator 2

:

2.1 Pendaftaran Semula Perkahwinan Luar Negara Selepas 1.3.1982 diselesaikan PADA HARI YANG SAMA jika permohonan lengkap, teratur dan tidak bermasalah; dan

2.2 Pendaftaran Perkahwinan Mengikut Adat / Agama/Kelaziman Sebelum 1.3.1982 diselesaikan PADA HARI YANG SAMA jika permohonan lengkap, teratur dan tidak bermasalah.

Sasaran

:

 100%

Pencapaian

:

BULAN LOKASI BILANGAN PERMOHONAN PERATUS (%) PENCAPAIAN
JANUARI JPN CAWANGAN 76 100.00%
JPN NEGERI 52 100.00%
JPN PUTRAJAYA 35 100.00%
JUMLAH 163 100.00%
FEBRUARI JPN CAWANGAN 67 100.00%
JPN NEGERI 49 100.00%
JPN PUTRAJAYA 22 100.00%
JUMLAH 138 100.00%
MAC JPN CAWANGAN 60 98.33%
JPN NEGERI 60 100.00%
JPN PUTRAJAYA 36 100.00%
JUMLAH 156 99.36%
APRIL JPN CAWANGAN 83 100.00%
JPN NEGERI 145 100.00%
JPN PUTRAJAYA 38 100.00%
JUMLAH 266 100.00%
MEI JPN CAWANGAN 76 100.00%
JPN NEGERI 167 100.00%
JPN PUTRAJAYA 71 100.00%
JUMLAH 314 100.00%
JUN JPN CAWANGAN 97 100.00%
JPN NEGERI 116 100.00%
JPN PUTRAJAYA 87 100.00%
JUMLAH 300 100.00%
JULAI JPN CAWANGAN 65 100.00%
JPN NEGERI 164 100.00%
JPN PUTRAJAYA 89 100.00%
JUMLAH 318 100.00%
OGOS JPN CAWANGAN 63 100.00%
JPN NEGERI 133 100.00%
JPN PUTRAJAYA 86 100.00%
JUMLAH 282 100.00%
JUMLAH   1,994 99.95%
SUMBER: PENGKALAN DATA JABATAN PENDAFTARAN NEGARA
TARIKH JANAAN : 8 SEPTEMBER 2022

 

TRIBUNAL PERKAHWINAN

Indikator 3

:

Kesulitan hal ehwal perkahwinan yang dirujuk kepada Tribunal Perkahwinan akan diselesaikan dalam tempoh 6 bulan dari tarikh permohonan lengkap dan teratur diterima di kaunter.

 

Sasaran

:

 100%

Pencapaian

:

BULAN LOKASI BILANGAN PERMOHONAN PERATUS (%) PENCAPAIAN
JANUARI JPN CAWANGAN 270 100.00%
  JPN NEGERI 115 100.00%
  JPN PUTRAJAYA 2 100.00%
  JUMLAH 387 100.00%
FEBRUARI JPN CAWANGAN 133 100.00%
  JPN NEGERI 70 100.00%
  JPN PUTRAJAYA 1 100.00%
  JUMLAH 204 100.00%
MAC JPN CAWANGAN 146 100.00%
  JPN NEGERI 62 100.00%
  JUMLAH 208 100.00%
APRIL JPN CAWANGAN 82 100.00%
  JPN NEGERI 17 100.00%
  JUMLAH 99 100.00%
MEI JPN CAWANGAN 24 100.00%
  JPN NEGERI 3 100.00%
  JUMLAH 27 100.00%
JUN JPN CAWANGAN 16 100.00%
  JPN NEGERI 3 100.00%
  JUMLAH 19 100.00%
JULAI JPN CAWANGAN 7 100.00%
  JUMLAH 7 100.00%
OGOS JPN CAWANGAN 3 100.00%
  JUMLAH 3 100.00%
JUMLAH   1,404 99.79%
SUMBER: PENGKALAN DATA JABATAN PENDAFTARAN NEGARA
TARIKH JANAAN : 8 OGOS 2022

 

CABUTAN DAFTAR PERKAHWINAN

Indikator 4

:

Permohonan cabutan daftar perkahwinan yang diterima di kaunter boleh diselesaikan dalam tempoh 1 HARI BEKERJA jika permohonan lengkap, teratur dan tidak bermasalah.

Sasaran

:

 100%

Pencapaian

:

BULAN LOKASI BILANGAN PERMOHONAN PERATUS (%) PENCAPAIAN
JANUARI JPN CAWANGAN 511 99.80%
JPN NEGERI 260 100.00%
JPN PUTRAJAYA 165 100.00%
JUMLAH 936 99.89%
FEBRUARI JPN CAWANGAN 313 99.68%
JPN NEGERI 153 100.00%
JPN PUTRAJAYA 86 98.84%
JUMLAH 552 99.64%
MAC JPN CAWANGAN 406 100.00%
JPN NEGERI 243 100.00%
JPN PUTRAJAYA 203 100.00%
JUMLAH 852 100.00%
APRIL JPN CAWANGAN 426 100.00%
JPN NEGERI 236 100.00%
JPN PUTRAJAYA 168 100.00%
JUMLAH 830 100.00%
MEI JPN CAWANGAN 372 100.00%
JPN NEGERI 215 100.00%
JPN PUTRAJAYA 183 100.00%
JUMLAH 770 100.00%
JUN JPN CAWANGAN 451 100.00%
JPN NEGERI 270 100.00%
JPN PUTRAJAYA 271 100.00%
JUMLAH 992 100.00%
JULAI JPN CAWANGAN 415 99.76%
JPN NEGERI 306 100.00%
JPN PUTRAJAYA 253 100.00%
JUMLAH 974 99.90%
OGOS JPN CAWANGAN 501 100.00%
JPN NEGERI 296 100.00%
JPN PUTRAJAYA 266 100.00%
JUMLAH 1,063 100.00%
JUMLAH   7,442 99.95%
SUMBER: PENGKALAN DATA JABATAN PENDAFTARAN NEGARA
TARIKH JANAAN : 8 SEPTEMBER 2022

 

PENGEMASKINIAN MAKLUMAT PERCERAIAN

Indikator 5

:

Pengemaskinian maklumat perceraian yang dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi di Malaysia yang diterima di kaunter diselesaikan pada HARI YANG SAMA jika permohonan lengkap, teratur dan tidak bermasalah.

Sasaran

:

 100%

Pencapaian

:

BULAN LOKASI BILANGAN PERMOHONAN PERATUS (%) PENCAPAIAN
JANUARI JPN CAWANGAN 1 100.00%
JPN NEGERI 566 62.19%
JPN PUTRAJAYA 254 73.62%
JUMLAH 821 65.77%
FEBRUARI JPN CAWANGAN 2 100.00%
JPN NEGERI 422 60.19%
JPN PUTRAJAYA 153 62.75%
JUMLAH 577 61.01%
MAC JPN CAWANGAN 1 100.00%
JPN NEGERI 510 78.82%
JPN PUTRAJAYA 336 67.86%
JUMLAH 847 74.50%
APRIL JPN NEGERI 562 70.82%
JPN PUTRAJAYA 271 62.73%
JUMLAH 833 68.19%
MEI JPN NEGERI 582 75.60%
JPN PUTRAJAYA 317 56.15%
JUMLAH 899 68.74%
JUN JPN NEGERI 593 63.07%
JPN PUTRAJAYA 230 79.13%
JUMLAH 823 67.56%
JULAI JPN NEGERI 751 74.57%
JPN PUTRAJAYA 251 73.71%
JUMLAH 1,002 74.35%
OGOS JPN NEGERI 842 65.80%
JPN PUTRAJAYA 250 65.20%
JUMLAH 1,092 65.66%
JUMLAH   8,033 61.99%
SUMBER: PENGKALAN DATA JABATAN PENDAFTARAN NEGARA
TARIKH JANAAN : 8 SEPTEMBER 2022

PENCAPAIAN PIAGAM WARGANEGARA

CABUTAN SIJIL WARGANEGARA (KELAHIRAN LUAR NEGARA)

Indikator 1

:

Permohonan cabutan Sijil Warganegara diproses dan diselesaikan dalam tempoh 5 HARI BEKERJA dari tarikh permohonan yang lengkap diterima oleh Ibu Pejabat JPN Putrajaya

Sasaran

:

 

100%

 

Pencapaian

:

BULAN LOKASI BILANGAN PERMOHONAN PERATUS (%) PENCAPAIAN
JANUARI JPN PUTRAJAYA 77 92.21%
JUMLAH 77 92.21%
FEBRUARI JPN PUTRAJAYA 62 98.39%
JUMLAH 62 98.39%
MAC JPN PUTRAJAYA 61 98.36%
JUMLAH 61 98.36%
APRIL JPN PUTRAJAYA 60 98.33%
JUMLAH 60 98.33%
MEI JPN PUTRAJAYA 59 98.31%
JUMLAH 59 98.31%
JUN JPN PUTRAJAYA 57 98.25%
JUMLAH 57 98.25%
JULAI JPN PUTRAJAYA 99 95.96%
JUMLAH 99 95.96%
OGOS JPN PUTRAJAYA 68 98.53%
JUMLAH 68 98.53%
JUMLAH   543 97.05%
SUMBER: PENGKALAN DATA JABATAN PENDAFTARAN NEGARA
TARIKH JANAAN : 8 SEPTEMBER 2022
RECOGNITION AND CERTIFICATION


Ibu Pejabat Jabatan Pendaftaran Negara Putrajaya, 
No 20, Persiaran Perdana, Presint 2,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62551 Wilayah Persekutuan Putrajaya. 

Telefon: 03-8000 8000  Faks: 03-8880 8288 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Copyright 2021 - Jabatan Pendaftaran Negara Malaysia

Last Updated: