Soalanlazim1
Hubungikami1
Aduan1
Petalaman1

Client Charter Achievements 2021

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN KELAHIRAN, KEMATIAN DAN ANAK ANGKAT

PENDAFTARAN BIASA DAN LAMBAT - KELAHIRAN/KELAHIRAN MATI

Indikator 1

:

Permohonan pendaftaran kelahiran atau kelahiran mati yang dikemukakan dalam tempoh 60 hari atau lewat dari tarikh kelahiran atau kelahiran mati diproses dan diselesaikan dalam tempoh 20 MINIT dari masa permohonan yang lengkap diterima.

Sasaran

:

 100%

Pencapaian

:

BULAN LOKASI BILANGAN PERMOHONAN PERATUS (%) PENCAPAIAN
JANUARI JPN CAWANGAN 7,147 99.80%
IBU PEJABAT JPN NEGERI 1,024 99.61%
IBU PEJABAT JPN PUTRAJAYA 397 99.24%
Total 8,568 99.75%
FEBRUARI JPN CAWANGAN 6,828 99.68%
IBU PEJABAT JPN NEGERI 1,147 99.83%
IBU PEJABAT JPN PUTRAJAYA 402 99.50%
Total 8,377 99.69%
MAC JPN CAWANGAN 8,630 99.85%
IBU PEJABAT JPN NEGERI 1,342 99.55%
IBU PEJABAT JPN PUTRAJAYA 440 99.09%
Total 10,412 99.78%
Total   27,357 99.74%
SUMBER: PENGKALAN DATA JABATAN PENDAFTRAN NEGARA
TARIKH JANAAN : 12 APRIL 2021

 SUMBER: PENGKALAN DATA JABATAN PENDAFTRAN NEGARA

TARIKH JANAAN : 10 MAC 2021

 

PENDAFTARAN BIASA DAN LAMBAT KEMATIAN

Indikator 2

:

Permohonan pendaftaran kematian yang dikemukakan dalam tempoh 7 hari atau lewat dari tarikh kematian diproses dan diselesaikan dalam tempoh 20 MINIT dari masa permohonan yang lengkap diterima.

Sasaran

:

 100%

Pencapaian

:

BULAN LOKASI BILANGAN PERMOHONAN PERATUS (%) PENCAPAIAN
JANUARI JPN CAWANGAN 7,147 99.80%
IBU PEJABAT JPN NEGERI 1,024 99.61%
IBU PEJABAT JPN PUTRAJAYA 397 99.24%
Total 8,568 99.75%
FEBRUARI JPN CAWANGAN 6,828 99.68%
IBU PEJABAT JPN NEGERI 1,147 99.83%
IBU PEJABAT JPN PUTRAJAYA 402 99.50%
Total 8,377 99.69%
MAC JPN CAWANGAN 8,630 99.85%
IBU PEJABAT JPN NEGERI 1,342 99.55%
IBU PEJABAT JPN PUTRAJAYA 440 99.09%
Total 10,412 99.78%
Total   27,357 99.74%
SUMBER: PENGKALAN DATA JABATAN PENDAFTRAN NEGARA
TARIKH JANAAN : 12 APRIL 2021

 

CARIAN DAFTAR KELAHIRAN

Indikator 3

:

Permohonan carian data daripada daftar kelahiran diproses dan diselesaikan dalam tempoh berikut:

 

 

JPN Cawangan

Ibu Pejabat JPN Negeri

Ibu Pejabat JPN Putrajaya

a.    Bagi kanak-kanak yang kelahirannya didaftarkan selepas 1 Januari 2003

20 MINIT

20 MINIT

20 MINIT

b.    Bagi kanak-kanak yang kelahirannya di daftarkan sebelum 1 Januari 2003

7 HARI BEKERJA

7 HARI BEKERJA

3 HARI BEKERJA

Sasaran

:

 100%

Pencapaian

:

BULAN LOKASI BILANGAN PERMOHONAN PERATUS (%) PENCAPAIAN
JANUARI JPN CAWANGAN 12 100.00%
IBU PEJABAT JPN NEGERI 210 100.00%
IBU PEJABAT JPN PUTRAJAYA 29 100.00%
Total 251 100.00%
FEBRUARI IBU PEJABAT JPN NEGERI 311 99.36%
IBU PEJABAT JPN PUTRAJAYA 37 97.30%
Total 348 99.14%
MAC IBU PEJABAT JPN NEGERI 369 98.92%
IBU PEJABAT JPN PUTRAJAYA 45 100.00%
Total 414 99.03%
Total   1,013 99.31%
SUMBER: PENGKALAN DATA JABATAN PENDAFTRAN NEGARA
TARIKH JANAAN : 12 APRIL 2021

 

CARIAN DAFTAR KEMATIAN

Indikator 4

:

Permohonan carian data daripada daftar kematian diproses dan diselesaikan dalam tempoh berikut:

 

 

JPN Cawangan

Ibu Pejabat JPN Negeri

Ibu Pejabat JPN Putrajaya

a.    Bagi kanak-kanak yang kelahirannya didaftarkan selepas 1 Januari 2003

20 MINIT

20 MINIT

20 MINIT

b.    Bagi kanak-kanak yang kelahirannya di daftarkan sebelum 1 Januari 2003

7 HARI BEKERJA

7 HARI BEKERJA

3 HARI BEKERJA

Sasaran

:

 100%

Pencapaian

:

BULAN LOKASI BILANGAN PERMOHONAN PERATUS (%) PENCAPAIAN
JANUARI IBU PEJABAT JPN NEGERI 281 100.00%
IBU PEJABAT JPN PUTRAJAYA 37 100.00%
Total 318 100.00%
FEBRUARI IBU PEJABAT JPN NEGERI 386 100.00%
IBU PEJABAT JPN PUTRAJAYA 23 100.00%
Total 409 100.00%
MAC IBU PEJABAT JPN NEGERI 395 100.00%
IBU PEJABAT JPN PUTRAJAYA 61 100.00%
Total 456 100.00%
Total   1,183 100.00%
SUMBER: PENGKALAN DATA JABATAN PENDAFTRAN NEGARA
TARIKH JANAAN : 12 APRIL 2021

 

CABUTAN DAFTAR KELAHIRAN

Indikator 5

:

Permohonan cabutan data daripada daftar kelahiran diproses dan diselesaikan dalam tempoh berikut:

 

 

JPN Cawangan

Ibu Pejabat JPN Negeri

Ibu Pejabat JPN Putrajaya

a.    Bagi data yang telah lengkap dan dikemaskini dalam sistem

20 MINIT

20 MINIT

20 MINIT

b.    Bagi kelahiran yang belum lengkap dikemaskinikan dlaam sistem

7 HARI BEKERJA

7 HARI BEKERJA

3 HARI BEKERJA

Sasaran

:

 100%

Pencapaian

:

BULAN LOKASI BILANGAN PERMOHONAN PERATUS (%) PENCAPAIAN
JANUARI JPN CAWANGAN 15,716 99.93%
IBU PEJABAT JPN NEGERI 4,163 99.95%
IBU PEJABAT JPN PUTRAJAYA 853 100.00%
Total 20,732 99.94%
FEBRUARI JPN CAWANGAN 12,136 99.94%
IBU PEJABAT JPN NEGERI 3,593 99.94%
IBU PEJABAT JPN PUTRAJAYA 887 99.77%
Total 16,616 99.93%
MAC JPN CAWANGAN 17,969 99.89%
IBU PEJABAT JPN NEGERI 5,100 99.88%
IBU PEJABAT JPN PUTRAJAYA 1,326 100.00%
Total 24,395 99.90%
Total   61,743 99.92%
SUMBER: PENGKALAN DATA JABATAN PENDAFTRAN NEGARA
TARIKH JANAAN : 12 APRIL 2021

 

CABUTAN DAFTAR KEMATIAN

Indikator 6

:

Permohonan cabutan data daripada daftar kematian diproses dan diselesaikan dalam tempoh berikut:

 

 

JPN Cawangan

Ibu Pejabat JPN Negeri

Ibu Pejabat JPN Putrajaya

a.    Bagi data yang telah lengkap dan dikemaskini dalam sistem

20 MINIT

20 MINIT

20 MINIT

b.    Bagi kelahiran yang belum lengkap dikemaskinikan dlaam sistem

7 HARI BEKERJA

7 HARI BEKERJA

3 HARI BEKERJA

Sasaran

:

 100%

Pencapaian

:

BULAN LOKASI BILANGAN PERMOHONAN PERATUS (%) PENCAPAIAN
JANUARI JPN CAWANGAN 2,285 99.87%
IBU PEJABAT JPN NEGERI 862 99.88%
IBU PEJABAT JPN PUTRAJAYA 105 99.05%
Total 3,252 99.85%
FEBRUARI JPN CAWANGAN 1,988 99.90%
IBU PEJABAT JPN NEGERI 723 100.00%
IBU PEJABAT JPN PUTRAJAYA 127 98.43%
Total 2,838 99.86%
MAC JPN CAWANGAN 3,348 99.88%
IBU PEJABAT JPN NEGERI 1,121 99.73%
IBU PEJABAT JPN PUTRAJAYA 216 99.54%
Total 4,685 99.83%
Total   10,775 99.84%
SUMBER: PENGKALAN DATA JABATAN PENDAFTRAN NEGARA
TARIKH JANAAN : 12 APRIL 2021

 

 

PENCAPAIAN PIAGAM PERKAHWINAN DAN PENCERAIAN

PENYEDIAAN DAFTAR PERKAHWINAN

Indikator 1

:

Penyediaan daftar perkahwinan diselesaikan dalam tempoh tidak melebihi tempoh 20 MINIT dari masa surat temujanji pengupacaraan diterima daripada pasangan di kaunter pejabat JPN jika permohonan lengkap, teratur dan tidak bermasalah.

Sasaran

:

 100%

Pencapaian

:

BULAN LOKASI BILANGAN PERMOHONAN PERATUS (%) PENCAPAIAN
JANUARI JPN CAWANGAN 934 99.79%
IBU PEJABAT JPN NEGERI 304 99.67%
IBU PEJABAT JPN PUTRAJAYA 144 100.00%
Total 1,382 99.78%
FEBRUARI JPN CAWANGAN 832 99.76%
IBU PEJABAT JPN NEGERI 337 100.00%
IBU PEJABAT JPN PUTRAJAYA 141 100.00%
Total 1,310 99.85%
MAC JPN CAWANGAN 1,134 99.82%
IBU PEJABAT JPN NEGERI 419 100.00%
IBU PEJABAT JPN PUTRAJAYA 184 100.00%
Total 1,737 99.88%
Total   4,429 99.84%
SUMBER: PENGKALAN DATA JABATAN PENDAFTRAN NEGARA
TARIKH JANAAN : 12 APRIL 2021

 

PENDAFTARAN SEMULA PERKAHWINAN LUAR NEGARA SELEPAS 1.3.1982 / PENDAFTARAN PERKAHWINAN MENGIKUT ADAT / AGAMA / KELAZIMAN SEBELUM 1.3.1982

Indikator 2

:

2.1 Pendaftaran Semula Perkahwinan Luar Negara Selepas 1.3.1982 diselesaikan PADA HARI YANG SAMA jika permohonan lengkap, teratur dan tidak bermasalah; dan

2.2 Pendaftaran Perkahwinan Mengikut Adat / Agama/Kelaziman Sebelum 1.3.1982 diselesaikan PADA HARI YANG SAMA jika permohonan lengkap, teratur dan tidak bermasalah.

Sasaran

:

 100%

Pencapaian

:

BULAN LOKASI BILANGAN PERMOHONAN PERATUS (%) PENCAPAIAN
JANUARI JPN CAWANGAN 24 100.00%
JPN NEGERI 22 100.00%
JPN PUTRAJAYA 13 100.00%
Total 59 100.00%
FEBRUARI JPN CAWANGAN 14 100.00%
JPN NEGERI 22 100.00%
JPN PUTRAJAYA 10 100.00%
Total 46 100.00%
MAC JPN CAWANGAN 27 100.00%
JPN NEGERI 22 100.00%
JPN PUTRAJAYA 11 100.00%
Total 60 100.00%
Total   165 100.00%
SUMBER: PENGKALAN DATA JABATAN PENDAFTRAN NEGARA
TARIKH JANAAN : 12 APRIL 2021

 

TRIBUNAL PERKAHWINAN

Indikator 3

:

Kesulitan hal ehwal perkahwinan yang dirujuk kepada Tribunal Perkahwinan akan diselesaikan dalam tempoh 6 bulan dari tarikh permohonan lengkap dan teratur diterima di kaunter.

Sasaran

:

100%

Pencapaian

:

BULAN LOKASI BILANGAN PERMOHONAN PERATUS (%) PENCAPAIAN
JANUARI JPN CAWANGAN 23 100.00%
JPN NEGERI 5 100.00%
Total 28 100.00%
FEBRUARI JPN CAWANGAN 4 100.00%
JPN NEGERI 3 100.00%
Total 7 100.00%
MAC JPN CAWANGAN 1 100.00%
JPN NEGERI 4 100.00%
JPN PUTRAJAYA 1 100.00%
Total 6 100.00%
Total   41 100.00%
SUMBER: PENGKALAN DATA JABATAN PENDAFTRAN NEGARA
TARIKH JANAAN : 12 APRIL 2021

 

CABUTAN DAFTAR PERKAHWINAN

Indikator 4

:

Permohonan cabutan daftar perkahwinan yang diterima di kaunter boleh diselesaikan dalam tempoh 1 HARI BEKERJA jika permohonan lengkap, teratur dan tidak bermasalah.

Sasaran

:

 100%

Pencapaian

:

BULAN LOKASI BILANGAN PERMOHONAN PERATUS (%) PENCAPAIAN
JANUARI JPN CAWANGAN 310 100.00%
IBU PEJABAT JPN NEGERI 183 99.45%
IBU PEJABAT JPN PUTRAJAYA 80 97.50%
Total 573 99.48%
FEBRUARI JPN CAWANGAN 290 100.00%
IBU PEJABAT JPN NEGERI 230 100.00%
IBU PEJABAT JPN PUTRAJAYA 73 98.63%
Total 593 99.83%
MAC JPN CAWANGAN 399 100.00%
IBU PEJABAT JPN NEGERI 268 100.00%
IBU PEJABAT JPN PUTRAJAYA 125 98.40%
Total 792 99.75%
Total   1,958 99.69%
SUMBER: PENGKALAN DATA JABATAN PENDAFTRAN NEGARA
TARIKH JANAAN : 12 APRIL 2021

 

PENCAPAIAN PIAGAM WARGANEGARA

CABUTAN SIJIL WARGANEGARA (KELAHIRAN LUAR NEGARA)

Indikator 1

:

Permohonan cabutan Sijil Warganegara diproses dan diselesaikan dalam tempoh 5 HARI BEKERJA dari tarikh permohonan yang lengkap diterima oleh Ibu Pejabat JPN Putrajaya

Sasaran

:

 100%

Pencapaian

:

BULAN LOKASI BILANGAN PERMOHONAN PERATUS (%) PENCAPAIAN
JANUARI JPN PUTRAJAYA 11 90.91%
Total 11 90.91%
FEBRUARI JPN PUTRAJAYA 7 100.00%
Total 7 100.00%
MAC JPN PUTRAJAYA 25 92.00%
Total 25 92.00%
Total   43 93.02%
SUMBER: PENGKALAN DATA JABATAN PENDAFTRAN NEGARA
TARIKH JANAAN : 12 APRIL 2021

 

RECOGNITION AND CERTIFICATION


Ibu Pejabat Jabatan Pendaftaran Negara Putrajaya, 
No 20, Persiaran Perdana, Presint 2,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62551 Wilayah Persekutuan Putrajaya. 

Telefon: 03-8000 8000 | Faks: 03-8880 8288 |
Emel(@jpn.gov.my): pro

(C) Hakcipta Terpelihara 2021 - Jabatan Pendaftaran Negara Malaysia

Articles View Hits
672076