Permohonan Pembetulan Maklumat Dalam Daftar Pengangkatan (De-Facto)

Print Friendly and PDF

Permohonan pembetulan maklumat dalam daftar pengangkatan (de-facto) dibuat sekiranya terdapat kesilapan maklumat yang bercanggah dengan fakta sebenar pemilik Sijil Anak Angkat. Permohonan Pembetulan Maklumat dalam Daftar pengangkatan di bawah Seksyen 13(1) Akta Pendaftaran Pengangkatan 1952 (Akta 253) boleh dikemukakan di mana-mana JPN.

Permohonan pembetulan maklumat dalam daftar pengangkatan (De-factor) boleh dibuat oleh individu berikut:

  • Ibu dan bapa angkat atau ibu/bapa angkat tunggal; dan
  • Pemilik Sijil Anak Angkat.
  • Borang JPN.AA 03 yang telah lengkap diisi;
  • Kad Pengenalan atau pasport┬ápemohon(asal dan salinan);
  • Sijil Pengangkatan (AM233) (asal atau cabutan dan satu (1) salinan ); dan
  • Akuan Berkanun SA81.

Bayaran proses RM10.00

Makluman: Borang dalam portal ini hanya untuk panduan. Tidak digalakkan untuk mencetak dan menggunakan borang tersebut untuk berurusan . Bagi urusan , sila gunakan borang asal

Permohonan Pembetulan Maklumat Dalam Daftar Pengangkatan (De-Facto)

Font Resize
X