Permohonan Pengangkatan Melalui Perintah Mahkamah Di Semenanjung Malaysia

Print Friendly and PDF

Pemohon yang ingin mendaftarkan pengangkatan melalui perintah mahkamah perlu memohon melalui Firma Guaman yang dilantik oleh ibu bapa angkat atau Jabatan Bantuan Guaman. Permohonan perlu dikemukakan ke Ibu Pejabat JPNM, Putrajaya sahaja. Perintah Pengangkatan ini dibuat di Mahkamah Tinggi atau Mahkamah Sesyen. Pengangkatan ini terpakai bagi orang bukan beragama Islam sahaja.

Permohonan pendaftaran pengangkatan melalui perintah mahkamah kanak-kanak boleh dibuat oleh individu berikut;

i.   Ibu bapa angkat atau ibu/bapa angkat tunggal;

ii.  Firma Guaman atau wakil Firma Guaman (Surat Rasmi Pelantikan daripada Pejabat Firma Guaman asal dan satu (1) salinan Kad Pengenalan wakil Firma Guaman hendaklah disertakan).

i.   Borang JPN.AA 04 yang telah lengkap diisi;

ii.  Surat Litup (Letter Head) daripada Mahkamah (asal dan salinan );

iii. Perintah dan Jadual Seksyen 25 (2) daripada Mahkamah (asal dan salinan );

iv. Satu (1) salinan Kad Pengenalan atau pasport ibu bapa angkat atau ibu/bapa angkat (tunggal) yang telah disahkan oleh pihak Firma Guaman ; dan

v.  Sijil Kelahiran kanak-kanak (asal dan salinan )

Bayaran proses RM5.00.

Font Resize
X