Cabutan Sijil Kelahiran (Sarawak)

Print Friendly, PDF & Email

Permohonan untuk mendapatkan salinan daftar kelahiran oleh pemohon yang berkelayakan dengan bayaran yang ditetapkan. Cabutan kelahiran ini boleh dibuat di Pejabat JPN Negeri dan JPN Putrajaya sahaja.

  • Pemilik Sijil Kelahiran;
  • Ibu atau bapa pemilik Sijil Kelahiran;
  • Suami atau isteri pemilik Sijil Kelahiran;
  • Anak kandung atau anak angkat yang sah bagi pemilik Sijil Kelahiran;
  • Adik-beradik kandung pemilik Sijil Kelahiran;
  • Firma Guaman;
  • Badan Berkanun;
  • Agensi kerajaan.
KATEGORI 1: INDIVIDU DALAM KATEGORI 1 HINGGA 5
1.Borang X yang lengkap;
2.Kad Pengenalan atau dokumen pengenalan diri pemohon (asal dan salinan);
3.Salinan sijil kelahiran pemilik daftar (sekiranya ada).

 

KATEGORI 2: INDIVIDU DALAM KATEGORI 6
1.Borang X yang lengkap;
2.Surat Rasmi Pejabat Firma Guaman untuk memohon carian dan cabutan dalam daftar;
3.Surat lantikan daripada anak guam (pemohon);
4.Kad Pengenalan atau dokumen pengenalan diri anak guam (pemohon) (asal dan salinan);
5.Surat wakil kuasa untuk menguruskan permohonan (sekiranya berkaitan).

 

KATEGORI 3: INDIVIDU DALAM KATEGORI 7 DAN 8
1.Borang X yang lengkap;
2.Surat Rasmi Badan Berkanun atau Agensi Kerajaan untuk memohon carian atau cabutan dalam daftar;
3.Surat wakil kuasa pemohon untuk menguruskan permohonan (sekiranya berkaitan).

Bayaran permohonan RM 5.00. Manakala permohonan daripada Agensi Kerajaan adalah dikecualikan bayaran.

Borang x-Permohonan Carian/Cabutan

Makluman : Borang dalam portal ini hanya untuk panduan. Tidak digalakkan untuk mencetak dan menggunakan borang tersebut untuk berurusan. Bagi urusan, sila gunakan borang asal.

Font Resize
X