Cabutan Sijil Kelahiran (Semenanjung)

Print Friendly, PDF & Email

Permohonan untuk mendapatkan salinan daftar kelahiran oleh pemohon yang berkelayakan dengan bayaran yang ditetapkan. Cabutan sijil kelahiran boleh dibuat di mana-mana Pejabat JPN di seluruh Semenanjung Malaysia.

Permohonan cabutan sijil kelahiran boleh dibuat oleh individu berikut:
 1. Pemilik Sijil Kelahiran yang telah memiliki Kad Pengenalan atau Passport;
 2. Ibu atau bapa pemilik Sijil Kelahiran;
 3. Suami atau isteri pemilik Sijil Kelahiran;
 4. Anak kandung atau anak angkat yang sah bagi pemilik Sijil Kelahiran;
 5. Adik-beradik kandung pemilik Sijil Kelahiran;
 6. Penjaga yang sah bagi kanak-kanak (pemilik Sijil Kelahiran) telah memiliki surat hak penjagaan kanak-kanak mengikut Akta Perlindungan Kanak-Kanak 1991;
 7. Firma Guaman;
 8. Badan Berkanun;
 9. Agensi kerajaan.
KATEGORI 1: INDIVIDU DALAM KATEGORI 1 HINGGA 6
 • Borang JPN.LM12 yang lengkap;
 • Kad Pengenalan atau dokumen pengenalan diri pemohon (asal dan salinan);

 

KATEGORI 2: INDIVIDU DALAM KATEGORI 7
 • Borang JPN.LM12 yang lengkap;
 • Surat Rasmi Pejabat Firma Guaman untuk memohon carian atau cabutan dalam daftar;
 • Surat lantikan daripada anak guam (pemohon);
 • Kad Pengenalan atau dokumen pengenalan diri anak guam (pemohon) (asal dan salinan);
 • Surat wakil kuasa untuk menguruskan permohonan (sekiranya berkaitan).

 

KATEGORI 3: INDIVIDU DALAM KATEGORI 8 DAN 9
 • Borang JPN.LM12 yang lengkap;
 • Surat Rasmi Badan Berkanun atau Agensi Kerajaan untuk memohon carian atau cabutan dalam daftar;
 • Surat wakil kuasa pemohon untuk menguruskan permohonan (sekiranya berkaitan).

 

KATEGORI 4: SELAIN DARIPADA INDIVIDU DALAM KATEGORI 1 HINGGA 6

 • Borang JPN.LM12 yang lengkap;
 • Dokumen pengenalan diri atau dokumen perjalanan yang sah (jika bukan warganegara).
 • Surat Rasmi untuk memohon carian dalam daftar.
 • Surat Akuan Berkanun (Jika berkaitan).
 • Salasilah/Susur galur keluarga (Jika berkaitan).
 • Surat wakil kuasa dari waris yang layak bersama salinan kad pengenalan waris (Jika berkaitan).
 • Sebarang dokumen atau maklumat yang boleh dijadikan asas membuat carian dalam daftar kelahiran seperti Cabutan Daftar Persekolahan dan Sijil Kelahiran adik-beradik yang lain (bagi permohonan carian kelahiran)

.

Fi Permohonan RM5.00


JPN.LM12

Makluman : Borang dalam portal ini hanya untuk panduan.tidak digalakkan untuk mecetak dan menggunakan borang tersebut untuk berurusan.bagi urusan, sila gunakan borang asal.

Font Resize
X