Permohonan Daftar Semula Orang Yang Disahtaraf (Seksyen 17) (Semenanjung)

Print Friendly and PDF

Pemohonan pendaftaran semula kelahiran orang yang disahtaraf adalah pendaftaran semula kelahiran anak bukan Islam yang tak sah taraf setelah ianya disahtarafkan oleh Mahkamah Tinggi.

Pemohonan pendaftaran semula kelahiran orang yang disahtaraf adalah pendaftaran semula kelahiran anak bukan Islam yang tak sah taraf setelah ianya disahtarafkan oleh Mahkamah Tinggi.

Permohonan Daftar Semula Orang Yang Disahtaraf boleh dibuat oleh individu berikut:

  • Ibu atau bapa kanak-kanak;

DOKUMEN KANAK-KANAK (ASAL DAN SALINAN)

  • Borang Daftar Kelahiran JPN.LM01
  • Sijil Kelahiran kanak-kanak (asal dan salinan);
  • Kad Pengenalan kanak-kanak (jika ada) (asal dan salinan);
  • Sijil Perkahwinan ibubapa (asal dan salinan);
  • Perintah Mahkamah bahawa kanak-kanak telah disahtarafkan (asal dan salinan);

DOKUMEN IBU DAN BAPA (ASAL DAN SALINAN)

  • Kad pengenalan ibu dan bapa (asal dan salinan);

Bayaran adalah percuma jika pendaftaran dibuat dalam tempoh 3 bulan dari tarikh perkahwinan ibu bapa.
Fi permohonan RM 50.00 dikenakan selepas 3 bulan dari tarikh perkahwinan ibu bapa.

JPN.LM01-Daftar Kelahiran/Kelahiran Mati

Makluman : Borang dalam portal ini hanya untuk panduan. Tidak digalakkan untuk mencetak dan menggunakan borang tersebut utuk berurusan. Bagi urusan, sila gunakan borang asal.

Font Resize
X