Cabutan Sijil Kematian Di Hedjaz (Semenanjung)

Print Friendly and PDF

Permohonan untuk mendapatkan salinan daftar kematian oleh pemohon yang berkelayakan dengan bayaran yang ditetapkan. Permohonan cabutan kematian ini boleh dibuat di Pejabat JPN Negeri dan JPN Putrajaya sahaja.

Permohonan Cabutan Sijil Kematian di hedjaz boleh dibuat oleh individu berikut:

 1. Ibu atau bapa si mati ;
 2. Suami atau isteri si mati ;
 3. Anak kandung atau anak angkat yang sah bagi pemilik Sijil Kematian;
 4. Adik-beradik kandung pemilik Sijil Kematian;
 5. Firma Guaman;
 6. Badan Berkanun;
 7. Agensi kerajaan.

.

KATEGORI 1: INDIVIDU DALAM KATEGORI A HINGGA D

 1. Borang JPN.LMH4 yang lengkap;
 2. Kad Pengenalan atau dokumen pengenalan diri pemohon (asal dan salinan);
 3. Salinan sijil kematian si mati  (sekiranya ada).
 4. Sijil Perkahwinan suami dan isteri (asal dan salinan)

 

KATEGORI 2: INDIVIDU DALAM KATEGORI E

 1. Borang JPN.LMH4 yang lengkap;
 2. Surat Rasmi Pejabat Firma Guaman untuk memohon carian dan cabutan dalam daftar;
 3. Surat lantikan daripada anak guam (pemohon);
 4. Kad Pengenalan atau dokumen pengenalan diri anak guam (pemohon) (satu (1) salinan dokumen asal);
 5. Surat wakil kuasa untuk menguruskan permohonan (sekiranya berkaitan).

 

KATEGORI 3: INDIVIDU DALAM KATEGORI F DAN G

 1. Borang JPN.LMH4 yang lengkap;
 2. Surat Rasmi Badan Berkanun atau Agensi Kerajaan untuk memohon carian atau cabutan dalam daftar;
 3. Surat wakil kuasa pemohon untuk menguruskan permohonan (sekiranya berkaitan).

Bayaran permohonan RM 2.00. Manakala permohonan daripada Agensi Kerajaan adalah dikecualikan bayaran.

JPN.LMH4 – Makluman : Borang dalam portal ini hanya untuk panduan.Tidak digalakkan untuk mencetak dan menggunakan borang tersebut untuk berurusan.Bagi urusan,sila gunakan borang asal.

Font Resize
X