Mendaftar Kematian Biasa (Semenanjung)

Print Friendly, PDF & Email

TINDAKAN AGENSI PENGESAH KEMATIAN (HOSPITAL, PDRM & DBKL)

 • Menerima maklumat kematian daripada pemaklum;
 • Mengesah dan mengeluarkan Daftar Kematian / Permit Mengubur JPN.LM02 (Pin.1/11) dan menyerahkan berwarna biru kepada pemaklum kematian;
 • Menghantar salinan Daftar Kematian / Permit Mengubur JPN.LM02 (Pin.1/11) berwarna kelabu kepada JPN yang berhampiran dalam masa 7 hari bekerja dan JPN akan merekodkan maklumat kematian di dalam sistem I-JPN. Pemaklum atau waris si mati boleh mengambil sijil kematian di pejabat JPN yang telah ditetapkan.

DOKUMEN YANG PERLU DIKEMUKAKAN OLEH PEMAKLUM ATAU WARIS SI MATI SEMASA HADIR KE PEJABAT JPN

 • Salinan Daftar Kematian/Permit Mengubur JPN.LM02 (Pin.1/11) yang berwarna biru;
 • Kad Pengenalan atau dokumen pengenalan diri si mati yang asal;
 • Kad Pengenalan atau dokumen pengenalan diri pemaklum; (asal dan salinan);
 • Perakuan oleh Pengamal Perubatan mengenai sebab-sebab kematian yang asal [Borang JPN.LM09 atau JPN.LM10 (Post Mortem)] sekiranya kematian berlaku di hospital.

INDIVIDU YANG LAYAK MEMBUAT KUTIPAN SIJIL KEMATIAN

 • Ibu atau bapa si mati;
 • Suami atau isteri si mati;
 • Anak-anak si mati;
 • Adik-beradik kandung si mati
 • Pemaklum kepada kematian yang tercatat dalam Daftar Kematian/Permit Mengubur JPN.LM02 (Pin. 1/11).

BAYARAN
Tiada bayaran dikenakan.

TINDAKAN WARIS SI MATI ATAU PEMAKLUM

 • Melaporkan kematian kepada Agensi Pengesah Kematian (Hospital atau Polis atau DBKL);
 • Menerima salinan Daftar Kematian/Permit Mengubur JPN.LM02 (Pin.1/11) berwarna biru daripada agensi pengesah kematian;
 • Menyerahkan satu salinan JPN.LM02 (Pin.1/11) kepada Penjaga Tanah Kubur untuk tujuan pengebumian; dan
 • Hadir ke JPN berdekatan untuk mendaftar dan mendapatkan Sijil Kematian.

DOKUMEN YANG PERLU DIKEMUKAKAN OLEH WARIS SI MATI SEMASA HADIR KE PEJABAT JPN

 • Salinan Daftar Kematian/Permit Mengubur JPN.LM02 (Pin.1/11) yang berwarna biru;
 • Kad Pengenalan atau dokumen pengenalan diri si mati yang asal;
 • Kad Pengenalan atau dokumen pengenalan diri pemaklum;
 • Perakuan oleh Pengamal Perubatan Borang JPN.LM09 atau JPN.LM10 (Post Mortem) mengenai sebab-sebab kematian sekiranya kematian berlaku di hospital.

INDIVIDU YANG LAYAK MEMBUAT PERMOHONAN:

 • Ibu atau bapa si matI;
 • Suami atau isteri si mati;
 • Anak-anak si mati;
 • Adik-beradik kandung si mati;
 • Pemaklum kepada kematian yang tercatat dalam Daftar Kematian/Permit Mengubur JPN.LM02 (Pin. 1/11).

BAYARAN
Tiada bayaran dikenakan.

 • JPN.LM02 – Makluman : Borang dalam portal ini hanya untuk panduan.Tidak digalakkan untuk mencetak dan menggunakan borang tersebut untuk berurusan.Bagi urusan,sila gunakan borang asal.
 • JPN.LM09 atau JPN.LM10
Font Resize
X