Pendaftaran Kematian Lambat (Sarawak)

Print Friendly and PDF

Pemohonan pendaftaran kematian lambat bermaksud pendaftaran kematian dibuat pada hari ke-2 hingga hari ke-7 selepas kematian berlaku.

Permohonan pendaftaran kematian boleh dibuat oleh individu berikut:

  1. Waris si mati;
  2. Individu yang mengetahui tentang kematian.
  1. Borang III dan Borang XI diisi dengan lengkap;
  2. Pengesahan Ketua Masyarakat atau Ketua Kaum si mati;
  3. Laporan polis bagi kematian yang berlaku di rumah (asal dan salinan);
  4. Medical Certificate of The Cause of Death (Borang VIII);
  5. After Post-Mortem (Borang IX);
  6. Kad Pengenalan atau Permit Masuk atau Pasport pemaklum (asal dan  salinan );
  7. Kad Pengenalan atau dokumen pengenalan diri si mati;
  8. Laporan polis jika Kad Pengenalan atau dokumen pengenalan diri si mati tidak diserahkan atau tidak dijumpai kepada JPN.

Bayaran proses RM5.00.

Font Resize
X