Pendaftaran Lewat Kematian (Sabah)

Print Friendly, PDF & Email

Pemohon daftar lewat kematian adalah kematian yang berlaku di Sabah dan didaftarkan selepas hari kesepuluh dari tarikh kematian.

Permohonan pendaftaran lewat  kematian boleh dibuat oleh individu berikut:

 1. Ibu si mati;
 2. Bapa si mati;
 3. Anak si mati;
 4. Adik-beradik si mati;
 5. Isteri atau suami si mati;
 6. Pegawai polis yang menjalankan siasatan jika tiada waris kepada si mati.
 1. Borang B dan Borang N2 (Cabutan);
 2. Dokumen pengenalan diri si mati.;
 3. Kad Pengenalan atau dokumen pengenalan diri pemaklum (asal dan salinan);
 4. Laporan Polis bagi kematian yang berlaku di rumah dan pengesahan oleh pegawai perubatan jika kematian berlaku di hospital/klinik;
 5. Keterangan Ketua Anak Negeri atau Ketua Kampung dan Akuan Saksi.

Bayaran proses RM 10.00.

Borang B dan BorangN2 – Makluman : Borang dalam portal ini hanya untuk panduan.Tidak digalakkan untuk mencetak dan menggunakan borang tersebut untuk berurusan.Bagi urusan,sila gunakan borang asal.

Font Resize
X