Permohonan Pembetulan Maklumat Seksyen 25(2) Dalam Sijil Kematian Bagi Pembetulan Kesilapan Perkeranian (Sarawak)

Print Friendly and PDF

Permohonan untuk membetulkan kesilapan kecil dilakukan JPN yang melibatkan kesilapan ejaan yang mana jika pembetulan dibuat tidak akan mengubah fakta dalam Sijil Kelahiran.

Permohonan pembetulan maklumat seksyen 25 (2) boleh dibuat oleh individu berikut:

 1. Ibu atau bapa kandung si mati;
 2. Suami atau isteri si mati;
 3. Adik-beradik kandung si mati;
 4. Anak kandung atau anak angkat yang sah kepada si mati;
 1. Borang X1 dan JPN.LM21 yang lengkap;
 2. Sijil Kematian si mati (asal dan salinan );
 3. Kad Pengenalan atau dokumen pengenalan diri pemohon (asal dan  salinan);
 4. Pasport atau dokumen insurans atau buku bank si mati sekiranya si mati mempunyai pasport atau akaun bank atau insurans (asal dan  salinan );
 5. Sijil Nikah atau dokumen perkahwinan bagi permohonan yang dibuat oleh suami atau isteri si mati;
 6. Dokumen-dokumen lain yang boleh menyokong permohonan.
 1. Bayaran pendaftaran permohonan RM2.00;
 2. Bayaran cabutan Sijil Kelahiran RM10.00.
Font Resize
X