Permohonan Pembetulan Kesilapan Dalam Daftar Perkahwinan

Print Friendly and PDF

Permohonan ini adalah untuk memperbetulkan kesilapan di dalam Daftar Perkahwinan.

1. Permohonan ini hanya untuk membetulkan kesilapan yang berlaku pada masa pendaftaran perkahwinan dijalankan.
2. Permohonan boleh dikemukakan di mana-mana kaunter JPN yang berhampiran.
3. Hanya pemilik daftar perkahwinan sahaja yang layak memohon.
1. Borang Pembetulan Kesilapan (JPN.KC08) dilengkapkan.
2. Mykad ASAL dan salinan bagi warganegara.
3. Pasport ASAL dan salinan bagi bukan warganegara.
4. Daftar Perkahwinan ASAL dan salinan.
5. Dokumen-dokumen sokongan lain (jika berkaitan).
NOTA:
Sekiranya Daftar Perkahwinan ASAL telah disalut plastik (laminated) sila kemukakan bersama Cabutan Daftar Perkahwinan.

1. RM2.00 bagi bayaran permohonan.

2. RM6.00 bagi bayaran kelulusan pembetulan maklumat.

Font Resize
X