Permohonan Pembetulan Kesilapan Dalam Daftar Perkahwinan

Print Friendly and PDF

Permohonan ini adalah untuk memperbetulkan kesilapan di dalam daftar perkahwinan.

  1. Permohonan ini hanya untuk memperbetulkan kesilapan yang berlaku pada masa pendaftaran perkahwinan dijalankan.

 

 1. Pemohonan boleh dikemukakan di mana-mana kaunter JPN atau jika melalui pos perlu dialamatkan kepada:Ketua Pengarah
  Jabatan Pendaftaran Negara
  (Bahagian Perkahwinan dan Perceraian)
  No. 20, Persiaran Perdana
  Presint 2
  62551 PUTRAJAYA.(Jika permohonan dihantar melalui pos, alamat surat menyurat yang tepat dan boleh dihubungi perlu dinyatakan).

1.    Borang JPN.KC08 dilengkapkan.

2.    MyKad pemohon (salinan fotostat MyKad jika permohonan melalui pos).

3.    Pasport ASAL (salinan fotostat di dalam mukasurat yang mengandungi maklumat diri jika permohonan melalui pos).

4.    Daftar Perkahwinan ASAL.

5.    Akuan Berkanun  berkaitan kesilapan yang dipohon.

6.    Dokumen-dokumen sokongan lain (jika berkaitan).

1.    RM2.00 bagi bayaran permohonan.

2.    RM6.00 bagi bayaran pindaan  maklumat.

–        Sila klik sini

Makluman: Borang dalam portal ini hanya untuk panduan. Tidak digalakkan untuk mencetak dan menggunakan borang tersebut untuk berurusan . Bagi urusan , sila gunakan borang asal

JPN.KC08 – Borang Permohonan Pembetulan Kesilapan Dalam Daftar Perkahwinan

Font Resize
X