Permohonan Perlantikan Sebagai Penolong Pendaftar Perkahwinan

Print Friendly and PDF

Permohonan ini adalah bagi ahli-ahli jawatankuasa gereja, kuil dan persatuan kaum yang berkelayakan untuk dilantik sebagai Penolong Pendaftar Perkahwinan bagi mengupacara dan mendaftarkan perkahwinan mengikut agama atau adat di premis seperti dinyatakan di dalam sijil perlantikan.

1.    Pemohon adalah terdiri dari Ahli Jawatankuasa Gereja, Kuil dan Persatuan Kaum yang mengendalikan hal-ehwal agama atau adat kaum tertentu yang disokong oleh Jawatankuasa Pertubuhan berkenaan.

2.    Pemohon dilantik secara sukarela dan disifatkan sebagai seorang penjawat awam serta tertakluk di bawah Kanun Keseksaan.

3.    Permohonan perlu dikemukakan di pejabat JPN dalam daerah berkenaan.

1. Borang JPN.KC16 dilengkapkan (ASAL)
2. Tiga (3) keping gambar terkini pemohon berukuran pasport
3. Salinan MyKad  pemohon
4. Salinan Sijil Pendaftaran Pertubuhan (Gereja / Kuil / Persatuan).
5. Salinan dokumen Bukti kelulusan pindaan nama, alamat dan Perlembagaan (jika berkaitan)
6. Salinan Perlembagaan Pertubuhan (jika berkaitan)
7. Senarai Ahli Jawatankuasa Gereja / Kuil / Persatuan semasa
8. Salinan Penyata Kewangan Tahunan Tiga Tahun Terkini untuk Persatuan sahaja
9. Salinan Sijil Akademik tidak kurang daripada kelulusan MCE /  SPM / SPMV

(Lulus subjek Bahasa Melayu) (untuk PERMOHONAN BARU SAHAJA)

10. Had umur tidak melebihi 70 tahun
11. Bukan seorang Pesuruhanjaya Sumpah.
12. Gambar-gambar dilekatkan pada kertas saiz A4: (ASAL)

12.11  Frontage’ premis.
12.2  Ciri-ciri keselamatan premis (pintu dan tingkap berjeriji).
12.3  Kabinet besi berkunci untuk menyimpan dokumen terkawal.

13. Permohonan perlanjutan mestilah dihantar kepada pejabat JPN di daerah berkenaan sekurang-kurangnya 3 bulan sebelum tarikh tamat perlantikan.
14. Nota: (a) Semua salinan fotostat dokumen perlu disahkan oleh Pendaftar Perkahwinan dengan menurunkan tandatangan, nama, jawatan dan cop rasmi.

(b) Tiada caj atau bayaran boleh dikenakan ke atas pasangan perkahwinan untuk pengupacaraan serta pendaftaran perkahwinan yang dijalankan secara sukarela oleh penolong pendaftar perkahwinan.

Percuma

1.    Semua salinan fotostat dokumen perlu disahkan oleh Pendaftar Perkahwinan dengan menurunkan tandatangan, nama, jawatan dan cop rasmi.
2.    Tiada caj atau bayaran boleh dikenakan ke atas pasangan perkahwinan untuk pengupacaraan serta pendaftaran perkahwinan yang dijalankan secara sukarela oleh Penolong Pendaftar Perkahwinan.
3.    Pengupacaraan dan pendaftaran perkahwinan tidak boleh dijalankan di luar premis yang diluluskan sepertimana dinyatakan di dalam sijil perlantikan.

Makluman: Borang dalam portal ini hanya untuk panduan. Tidak digalakkan untuk mencetak dan menggunakan borang tersebut untuk berurusan . Bagi urusan , sila gunakan borang asal

JPNKC16 – Borang Permohonan Perlantikan Sebagai Penolong Pendaftar Perkahwinan

Font Resize
X