Permohonan Rujukan Ke Tribunal Perkahwinan

Print Friendly and PDF

Permohonan oleh seseorang yang bukan berugama Islam untuk merujuk kesulitan hal ehwal perkahwinan kepada tribunal perkahwinan bagi tujuan pendamaian.

Pemohon dikehendaki hadir ke kaunter JPN mengikut daerah tempat tinggal bersama terakhir  pasangan untuk mengemukakan permohonan.

Permohonan dikemukakan melalui pihak ketiga tidak diterima

1.    Borang JPN.KC14 dilengkapkan.

2.    MyKad  pemohon.

3.    Pasport ASAL dan salinan fotostat di dalam mukasurat yang mengandungi maklumat diri serta tarikh ketibaan terkini ke Malaysia bagi bukan warganegara Malaysia.

4.    Daftar Perkahwinan ASAL serta salinan fotostatnya.

5.    Dokumen sokongan sebagai bukti, jika berkaitan.

1.    RM2.00 bagi bayaran permohonan.

2.    RM20.00 jika Perakuan Tribunal JPN.KC29 dikeluarkan.

Makluman: Borang dalam portal ini hanya untuk panduan. Tidak digalakkan untuk mencetak dan menggunakan borang tersebut untuk berurusan . Bagi urusan , sila gunakan borang asal

JPNKC14 – Borang Permohonan Rujukan Ke Tribunal Perkahwinan

Font Resize
X