Permohonan Surat Pengesahan Taraf Perkahwinan.

Print Friendly and PDF
1. Permohonan untuk mendapatkan Surat Pengesahan Taraf Perkahwinan bagi warganegara Malaysia bukan Islam untuk kegunaan di luar negara.
2. Tempoh sahlaku Surat Pengesahan Taraf Perkahwinan adalah 150 hari dari tarikh surat dikeluarkan.
1. Permohonan boleh dikemukakan di kaunter Ibu Pejabat JPN, Putrajaya sahaja atau jika melalui pos yang perlu di alamatkan kepada :-
Ketua Pengarah
Jabatan Pendaftaran Negara
Bahagian Perkahwinan dan Perceraian
No. 20, Persiaran Perdana, Presint 2
62551 PUTRAJAYA.
(Jika permohonan dihantar melalui pos, pemohon hendaklah menyertakan sampul surat saiz A4 bersetem RM1.00 serta alamat pemohon yang BETUL dan TEPAT).
1. Borang JPN.KC09 wajib dilengkapkan sepenuhnya terutamanya nombor dokumen pengenalan dan nama pasangan serta tahun carian.
2. MyKad (salinan fotostat MyKad jika permohonan melalui pos) dan jika melalui wakil yang diturunkan kuasa iaitu ibu/ bapa/ anak / adik beradik kandung atau peguam yang dilantik oleh pemohon.
3. Salinan dokumen pengenalan diri yang mengandungi maklumat diri bagi bakal pasangan bukan warganegara Malaysia.
4. Surat permohonan dengan menyatakan tujuan permohonan (ASAL) jika melalui pos.
5. Akuan Berkanun Pemohon yang menyatakan status perkahwinan pemohon yang terkini sepeti di contoh akuan sumpah.
6. Jika pemohon berada di luar negara, akuan berkanun tersebut perlu dibuat di hadapan pihak Pejabat Perwakilan Malaysia di negara terdekat (ASAL).
7. Pemohon perlu memberikan surat wakil kuasa kepada ibu, bapa, anak, adik beradik kandung atau peguam untuk menguruskan permohonan ini, jika berkaitan (ASAL).
8. Surat permohonan daripada pihak peguam beserta surat wakil kuasa dari pemohon jika permohonan dibuat melalui peguam (ASAL) dan surat daripada firma guaman kepada wakil firma guaman (ASAL) jika berkaitan.

RM5.00 bayaran bagi setiap tahun yang dikehendaki bagi carian perkahwinan.

Surat Pengesahan Taraf Perkahwinan yang telah dikeluarkan oleh Ibu Pejabat, Jabatan Pendaftaran Negara, Putrajaya dinasihatkan untuk disahkan oleh Kementerian Luar Negeri (Wisma Putra) di Putrajaya / Kuching atau Kota Kinabalu sebelum digunapakai di luar negara. Sila berhubung dengan perwakilan negara asing terdekat tindakan selanjutnya.

Makluman: Borang dalam portal ini hanya untuk panduan. Tidak digalakkan untuk mencetak dan menggunakan borang tersebut untuk berurusan . Bagi urusan , sila gunakan borang asal

JPNKC09 – Borang Permohonan Surat Pengesahan Taraf Perkahwinan

Surat Akuan Kosong
Surat Akuan Bujang
Surat Akuan Tanpa Pasangan
Surat Akuan Duda / Janda
Surat Akuan Cerai Tanpa Pasangan
Surat Akuan Bersekedudukan
Surat Akuan Bersekedudukan Tanpa Psangan
Surat Akuan Bersekedudukan Mati Dengan Pasangan
Surat Akuan Mati Tanpa Pasangan
Surat Akuan Mati Dengan Pasangan

Font Resize
X