Piagam Pelanggan Bahagian Kad Pengenalan

BILJENIS PERMOHONANIBU PEJABAT JPN PUTRAJAYAIBU PEJABAT JPN DI SEMENANJUNG MALAYSIAIBU PEJABAT JPN DI SABAH / SARAWAK
1PERMOHONAN KAD PENGENALAN TIDAK BERMASALAH (MyKad)
A) Semua permohonan Kad Pengenalan kali pertama (kanak-kanak berumur 12 tahun) bagi warganegara Malaysia selepas selesai kelulusan di peringkat penyelia. 24 jam bagi hari bekerja24 jam bagi hari bekerja (JPN Ibu Negeri* / UTC dan Cawangan Terpilih*)24 jam bagi hari bekerja (JPN Ibu Negeri* / UTC dan Cawangan Terpilih*)
B) Gantian yang tidak bermasalah bagi warganegara Malaysia selepas selesai mengambil gambar.

C) Semua permohonan gantian Kad Pengenalan warganegara melalui perkhidmatan Sistem Gantian MyKad atas talian.

D) Semua permohonan gantian Kad Pengenalan warganegara melalui MyPhone-In.
30 minit bagi hari bekerja(i) 30 minit bagi hari bekerja (JPN Ibu Negeri* / UTC dan Cawangan Terpilih*)

(ii) 5 hari bekerja (Lain-lain Cawangan JPN)
(i) 30 minit bagi hari bekerja (JPN Ibu Negeri / UTC dan Cawangan Terpilih*)

(ii) 7 hari bekerja (Lain-lain Cawangan JPN)
2PERMOHONAN KAD PENGENALAN BERMASALAH
Semua permohonan Kad Pengenalan bermasalah diproses dan diselesaikan dalam tempoh berikut dari tarikh permohonan yang lengkap diterima di kaunter mana-mana pejabat JPN.3 bulan3 bulan3 bulan
3PERMOHONAN DAFTAR LEWAT KAD PENGENALAN
Permohonan daftar lewat Kad Pengenalan (bagi pemohon yang berumur 16 tahun dan ke atas yang masih belum memohon kad pengenalan) diproses dan diselesaikan dalam tempoh berikut mulai dari tarikh permohonan lengkap dirujuk ke Panel Daftar Lewat Kad Pengenalan.3 bulan
3 bulan
3 bulan
4CABUTAN DAFTAR KAD PENGENALAN
Permohonan cabutan daripada daftar Kad Pengenalan diproses dan diselesaikan dalam tempoh berikut dari tarikh permohonan yang lengkap diterima di mana-mana pejabat JPN:
A) Permohonan yang diterima di kaunter
i) Data pemohon yang ada dalam sistem1 hari bekerja1 hari bekerja1 hari bekerja
ii) Data pemohon yang tiada dalam sistem5 hari bekerja5 hari bekerja5 hari bekerja

B. Permohonan yang diterima melalui pos :
i) Permohonan yang lengkap14 hari
bekerja
14 hari
bekerja
21 hari
bekerja
ii) Permohonan tidak lengkap14 hari bekerja
21 hari bekerja21 hari bekerja
5KAD PENGENALAN PEMASTAUTIN TETAP (MyPR)
A. Permohonan kali pertama Kad Pengenalan Pemastautin Tetap diselesaikan dalam tempoh berikut dari tarikh permohonan yang lengkap diterima di Unit Non-Citizen, Bahagian Kad Pengenalan, Ibu Pejabat JPN:
i) Rekod Tidak Bermasalah30 hari bekerja3 bulan3 bulan
ii) Rekod bermasalah
3 bulan
3 bulan 3 bulan
B. Permohonan penukaran dan gantian bagi Kad Pengenalan Pemastautin Tetap diselesaikan dalam tempoh berikut dari tarikh permohonan yang lengkap diterima di kaunter mana-mana Pejabat JPN :
i) Rekod Tidak Bermasalah21 hari bekerja30 hari bekerja30 hari bekerja
ii) Rekod Bermasalah3 bulan4 bulan4 bulan
Tarikh kemaskini: 22 Julai 2019
Font Resize
X