Piagam Pelanggan Kelahiran, Kematian Dan Anak Angkat

BilJENIS PERMOHONANIBU PEJABAT JPNJPN NEGERIJPN DAERAH
1Pendaftaran Biasa Kelahiran/Kelahiran Mati

Permohonan pendaftaran kelahiran atau kelahiran mati yang dikemukakan dalam tempoh 60 hari dari tarikh kelahiran/kelahiran mati diproses dan diselesaikan dalam tempoh berikut dari masa permohonan yang lengkap diterima.
20 minit20 minit20 minit
2Pendaftaran Biasa Kematian

Permohonan pendaftaran kematian yang dikemukakan dalam tempoh 7 hari dari tarikh kematian diproses dan diselesaikan dalam tempoh berikut dari masa permohonan yang lengkap diterima.

20 minit20 minit20 minit
3Carian Daftar Kelahiran / Kematian

Permohonan carian data daripada daftar kelahiran atau daftar kematian diproses dan diselesaikan dalam tempoh berikut dari masa permohonan yang lengkap diterima di kaunter mana-mana pejabat JPN :
a. Bagi kanak-kanak yang kelahirannya didaftarkan selepas 1.1.2003 (selepas SIREN); dan20 minit20 minit20 minit
b. Bagi kanak-kanak yang kelahirannya didaftarkan sebelum 1.1.2003 (sebelum SIREN).3 hari bekerja7 hari bekerja7 hari bekerja
4Cabutan Daftar Kelahiran / Kematian

Permohonan cabutan daripada daftar kelahiran atau daftar kematian diproses dan diselesaikan dalam tempoh berikut dari masa / tarikh permohonan yang lengkap diterima di kaunter mana-mana pejabat JPN:
a. Bagi data yang telah lengkap dikemaskini dalam sistem; dan
20 minit20 minit20 minit
b. Bagi kelahiran yang belum lengkap dikemaskinikan dalam sistem.3 hari bekerja7 hari bekerja7 hari bekerja
5MYKID

a.Pengeluaran Mykid bagi permohonan yang lengkap diterima di mana-mana kaunter JPN yang mempunyai mesin cetakan Mykid teragih.

1 hari bekerja1 hari bekerja30 hari bekerja
BILJENIS PERMOHONANIBU
PEJABAT
JPN
PUTRAJAYA
IBU
PEJABAT
JPN
NEGERI
JPN
DAERAH
1Daftar Lewat Kelahiran

Permohonan daftar lewat kelahiran diproses dan diselesaikan dalam tempoh berikut dari tarikh permohonan yang lengkap diterima di kaunter mana-mana pejabat JPN:


a. Bagi kanak-kanak yang berumur lebih daripada 60 hari hingga 12 tahun yang lahir di hospital kerajaan atau klinik swasta atau yang lahir di rumah dan disambut oleh bidan kerajaan / yang bertauliah.(Tidak perlu temuduga kecuali kes ragu)
14 hari
bekerja
14 hari
bekerja
30 hari
bekerja
b. Bagi kanak-kanak yang berumur melebihi 60 hari:

i. Lahir di rumah dan disambut oleh bidan yang tidak bertauliah;

ii. Kanak-kanak yang dijumpai/terdampar dan;

iii. Kanak-kanak yang lewat daftar melebihi 12 tahun yang lahir di hospital/klinik swasta atau di rumah dan disambut oleh bidan kerajaan
15 hari
selepas
temuduga
30 hari
selepas
temuduga
30 hari
selepas
temuduga
c. Bagi kategori kanak-kanak berumur lebih daripada 60 hari hingga 1 tahun yang lahir di hospital berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia ( yang menggunakan integrasi data JPN-KKM ) di Semenanjung Malaysia.5 hari bekerja5 hari bekerja5 hari bekerja
2Daftar Lewat Kematian

Permohonan daftar lewat kematian diproses dan diselesaikan dalam tempoh berikut dari tarikh permohonan yang lengkap diterima di kaunter mana-mana pejabat JPN.
2 hari bekerja3 hari bekerja20 hari bekerja
BILJENIS PERMOHONANIBU
PEJABAT
JPN
PUTRAJAYA
IBU
PEJABAT
JPN
NEGERI
JPN
DAERAH
1Pembetulan Nama atau Kemasukan Nama Kanak-kanak Berumur Di Bawah Satu Tahun Dalam Sijil Kelahiran Seksyen 15(1)

Permohonan pembetulan nama dalam sijil kelahiran atau kemasukan nama dalam sijil kelahiran bagi kanak-kanak yang belum bernama yang berumur di bawah satu tahun diproses dan diselesaikan dalam tempoh berikut dari tarikh permohonan yang lengkap diterima di kaunter pejabat-pejabat JPN.
1 jam1 jam14 hari
bekerja
2Pendaftaran Nama Kanak-kanak Berumur 1 Tahun Hingga 21 Tahun Seksyen 15(2)a

Permohonan kemasukan nama dalam sijil kelahiran bagi kanak-kanak yang belum bernama yang berumur melebihi satu tahun tetapi di bawah 21 tahun diproses dan diselesaikan dalam tempoh berikut dari masa permohonan yang lengkap dikemaskini dalam sistem diterima di kaunter pejabat-pejabat JPN:
a. Bagi data yang telah dikemaskini dalam sistem.
7 hari bekerja14 hari
bekerja
14 hari
bekerja
b. Bagi data yang belum dikemaskini dalam sistem.12 hari
bekerja
30 hari
bekerja
50 hari
bekerja
3Pendaftaran Nama Kanak-Kanak Berumur Melebihi 21 Tahun Seksyen 15(2)b

Permohonan kemasukan nama dalam sijil kelahiran bagi kanak-kanak yang belum bernama yang berumur melebihi 21 tahun diproses dan diselesaikan dalam tempoh berikut dari tarikh permohonan yang lengkap diterima di kaunter pejabat-pejabat JPN:
a. Bagi data yang telah dikemaskini dalam sistem.7 hari bekerja14 hari
bekerja
50 hari
bekerja
b. Bagi data yang belum dikemaskini dalam sistem.12 hari
bekerja
30 hari
bekerja
50 hari
bekerja
4Pembetulan Kesilapan Perkeranian Dalam Sijil Kelahiran / Sijil Kematian Seksyen 27(2)

Permohonan pembetulan kesilapan perkeranian dalam sijil kelahiran atau sijil kematian diproses dan diselesaikan dalam tempoh berikut dari masa permohonan yang lengkap diterima di kaunter pejabat-pejabat JPN:a. Bagi data yang telah dikemaskini dalam sistem.
1 jam1 jam14 hari bekerja
b. Bagi data yang belum dikemaskini dalam sistem.12 hari12 hari
bekerja
20 hari
bekerja
5Pembetulan Kesilapan Fakta Dalam Sijil Kelahiran / Sijil Kematian Seksyen 27(3)

Permohonan pembetulan kesilapan fakta dalam sijil kelahiran atau sijil kematian diproses dan diselesaikan dalam tempoh berikut dari tarikh permohonan yang lengkap diterima di kaunter pejabat-pejabat JPN:a. Bagi data yang telah dikemaskini dalam sistem.
10 hari bekerja15 hari
bekerja
30 hari
bekerja
b. Bagi data yang belum dikemaskini dalam sistem.15 hari
bekerja
30 hari
bekerja
30 hari
bekerja
SABAH SAHAJA
6Pendaftaran Nama Kanak-Kanak Berumur 11 tahun Ke Bawah Seksyen 11(1) (iii) Ordinan Kelahiran dan Kematian (Sabah Cap. 123)

Permohonan kemasukan nama dalam sijil kelahiran bagi kanak-kanak yang belum bernama yang berumur 11 tahun ke bawah diproses dan diselesaikan dalam tempoh berikut dari tarikh permohonan yang lengkap diterima di kaunter pejabat-pejabat JPN:

10 hari
bekerja


a. Bagi data yang telah dikemaskini dalam sistem.-10 hari
bekerja
(JPN
Daerah)
b. Bagi data yang belum dikemaskini dalam sistem.-17 hari
bekerja
30 hari
bekerja
7Pembetulan Kesilapan Perkeranian Dalam Sijil Kelahiran / Sijil Kematian

Permohonan pembetulan kesilapan perkeranian dalam sijil kelahiran atau sijil kematian diproses dan diselesaikan dalam tempoh berikut dari masa permohonan yang lengkap diterima di kaunter pejabat-pejabat JPN:

a. Bagi data yang telah dikemaskini dalam sistem.-10 hari
bekerja
(JPN Daerah)
b. Bagi data yang belum dikemaskini dalam sistem.-14 hari
bekerja
30 hari
bekerja
BILJENIS PERMOHONANIBU
PEJABAT
JPN
PUTRAJAYA
IBU
PEJABAT
JPN
NEGERI
JPN
DAERAH
1Pendaftaran Pengangkatan De Facto Permohonan Pendaftaran Pengangkatan De Facto bagi kanak-kanak Islam dan bukan Islam di bawah Akta 253 diproses dan diselesaikan dalam tempoh berikut dari tarikh permohonan yang lengkap diterima di kaunter mana-mana pejabat JPN:
a. Bagi permohonan yang diterima di kaunter:
i. Bagi data yang telah dikemaskini dalam sistem;5 hari
bekerja
5 hari
bekerja
5 hari
bekerja
ii. Bagi data yang belum dikemaskini dalam sistem;7 hari
bekerja
7 hari
bekerja
7 hari
bekerja
b. Bagi permohonan yang diterima melalui pos:
i. Bagi data yang telah dikemaskini dalam sistem;5 hari
bekerja
5 hari
bekerja
5 hari
bekerja
ii. Bagi data yang belum dikemaskini dalam sistem.7 hari bekerja
15 hari bekerja7 hari bekerja
2Cabutan Sijil Anak Angkat De Facto Permohonan cabutan daripada anak angkat De Facto diproses dan diselesaikan dalam tempoh berikut dari masa/tarikh permohonan yang lengkap diterima di mana-mana pejabat JPN:
a. Bagi permohonan yang diterima di kaunter:
i. Bagi data yang telah dikemaskini dalam sistem;20 minit20 minit20 minit
ii.Bagi data yang belum dikemaskini dalam sistem.5 hari
bekerja
5 hari
bekerja
5 hari
bekerja
b. Bagi permohonan yang diterima melalui pos:
i. Bagi data yang telah dikemaskini dalam sistem;7 hari
bekerja
7 hari
bekerja
7 hari
bekerja
ii. Bagi data yang belum dikemaskini dalam sistem.10 hari bekerja10 hari bekerja10 hari bekerja
3Permohonan Pindaan Butiran Dalam Sijil Anak Angkat De Facto Permohonan pindaan butiran dalam Sijil Anak Angkat De Facto diproses dan diselesaikan dalam tempoh berikut dari tarikh permohonan yang lengkap diterima oleh pejabat-pejabat JPN:
a. Bagi permohonan yang diterima di kaunter:
i. Bagi data yang telah dikemaskini dalam sistem;5 hari
bekerja
15 hari
bekerja
15 hari
bekerja
ii. Bagi data yang belum dikemaskini dalam sistem.7 hari
bekerja
15 hari
bekerja
15 hari
bekerja
b. Bagi permohonan yang diterima melalui pos:
i. Bagi data yang telah dikemaskini dalam sistem;5 hari
bekerja
7 hari
bekerja
7 hari
bekerja
ii. Bagi data yang belum dikemaskini dalam sistem.7 hari bekerja15 hari bekerja15 hari bekerja
4Pendaftaran Pengangkatan Melalui Perintah Mahkamah.

Permohonan pendaftaran pengangkatan melalui Perintah Mahkamah di bawah Akta 257 bagi kanak-kanak dan ibu/bapa angkat bukan Islam diterima, diproses dan diselesaikan oleh Bahagian Kelahiran, Kematian dan Anak Angkat, Ibu Pejabat JPN, Putrajaya.
7 hari bekerja


--


5Pertukaran / Gantian / Pindaan Sijil Kelahiran Anak Angkat

Permohonan pertukaran / gantian / pindaan sijil kelahiran bagi anak angkat di bawah Akta 257 diterima, diproses dan diselesaikan oleh Bahagian Kelahiran, Kematian dan Anak Angkat, Ibu Pejabat JPN, Putrajaya dalam tempoh berikut dari masa / tarikh permohonan yang lengkap diterima:
a. Bagi permohonan yang diterima di kaunter:
i. Bagi data yang telah dikemaskini dalam sistem;20 minit--
ii. Bagi data yang belum dikemaskini dalam sistem.5 hari
bekerja
--
b. Bagi permohonan yang diterima melalui pos:
i. Bagi data yang telah dikemaskini dalam sistem;5 hari
bekerja
--
ii. Bagi data yang belum dikemaskini dalam sistem.10 hari bekerja--
6Pindaan Perintah Pengangkatan Mahkamah

Perintah Pengangkatan oleh Pendaftar melalui Mahkamah terpinda diselesaikan di Bahagian Kelahiran, Kematian dan Anak Angkat, Ibu Pejabat JPN, Putrajaya dalam tempoh 14 hari dari tarikh Perintah Mahkamah diterima di kaunter atau melalui pos.
10 hari
bekerja
-

-Font Resize
X