Permohonan Taraf Kewarganegaraan Di Bawah Perkara 16 Perlembagaan Persekutuan – Seorang Yang Lahir Di Persekutuan Sebelum Hari Merdeka (31 Ogos 1957)

Print Friendly and PDF

Untuk mendaftar sebagai warganegara Malaysia oleh seseorang yang berumur 18 tahun ke atas yang dilahirkan dalam Persekutuan sebelum Hari Merdeka.

1. Pemohon hendaklah hadir di hadapan Pendaftar Warganegara semasa mengemukakan permohonan.

2. Pemohon hendaklah dilahirkan dalam Persekutuan sebelum Hari Merdeka (tidak termasuk Sabah dan Sarawak).

3. Pemohon hendaklah berumur 18 tahun ke atas pada tarikh permohonan.

4. Pemohon telah bermastautin dalam Persekutuan dalam tempoh 7 tahun terdahulu dan tidak kurang daripada 5 tahun pada tarikh permohonan dikemukakan.

5. Pemohon berniat untuk bermastautin dalam Persekutuan

6. Pemohon berkelakuan baik.

7. Pemohon mempunyai pengetahuan asas Bahasa Melayu.

8. Mengisi Borang A dengan lengkap dan sertakan salinan dokumen yang perlu dibawa bersama.

Pemohon dikehendaki hadir ke Kaunter Bahagian Kewargaanegaraan Ibu Pejabat JPN Putrajaya atau Ibu Pejabat JPN / JPN Cawangan dan membawa bersama dokumen-dokumen asal beserta salinan.

1. DOKUMEN PEMOHON (ASAL DAN SALINAN)

1.1. Kad pengenalan
1.2. Sijil Kelahiran atau Cabutan Sijil Kelahiran terbaru
1.3. Pasport atau lain-lain dokumen perjalanan (jika ada)
1.4. Dokumen perkahwinan (jika ada)
1.5 Tiga (3) keping gambar terbaru berukuran pasport berlatar belakangkan warna biru

2. DOKUMEN IBU & BAPA (SALINAN)

2.1. Kad pengenalan (jika ada)
2.2. Sijil Kelahiran atau Cabutan Sijil Kelahiran terbaru
2.3. Sijil Warganegara (jika ada)

3. DOKUMEN SUAMI ATAU ISTERI (SALINAN)

3.1. Kad Pengenalan

4. DOKUMEN ANAK-ANAK (SALINAN)

4.1. Sijil Kelahiran atau Cabutan Sijil Kelahiran terbaru (jika ada)
4.2. Kad Pengenalan (jika ada)

1. RM10.00 bayaran permohonan.

2. RM100.00 bayaran pengeluaran Sijil Warganegara (jika diluluskan).

Nota: Semua salinan fotostat dokumen-dokumen sokongan hendaklah dibuat di atas kertas bersaiz A4

Semua permohonan urusan kewarganegaraan hendaklah menggunakan borang asal . Borang-borang boleh didapatkan daripada Ibu Pejabat JPN Putrajaya atau mana-mana Ibu Pejabat JPN Negeri / Cawangan. Bagi permohonan pendaftaran kelahiran luar negara dan pelepasan kewarganegaraan, borang boleh juga didapatkan dari Pejabat Konsul di luar negara.

Makluman: Borang dalam portal ini hanyalah untuk panduan. Bagi urusan, sila gunakan borang asal.

Borang A – Permohonan Warganegara Bawah Perkara 15(1) & 16 Perlembagaan Persekutuan

Font Resize
X