Tag - Sarawak

Permohonan Pembetulan Maklumat Seksyen 25(3) Dalam Sijil Kematian Bagi Pembetulan Kesilapan Fakta (Sarawak)

Print Friendly and PDF

Permohonan untuk membetulkan kesilapan atau memasukkan fakta di mana maklumat yang diberi pemaklum semasa pendaftaran kematian tidak betul atau tidak diperolehi.

Permohonan pembetulan maklumat seksyen 25 (3) boleh dibuat oleh individu berikut:

 1. Ibu atau bapa kandung si mati;
 2. Suami atau isteri si mati;
 3. Adik-beradik kandung si mati;
 4. Anak kandung atau anak angkat yang sah kepada si mati;
 1. Borang XI dan Borang JPN.LM21 yang lengkap;
 2. Surat Akuan Sumpah SA/81;
 3. Sijil Kematian si mati ( asal dan salinan );
 4. Kad Pengenalan atau dokumen pengenalan diri pemohon (asal dan salinan);
 5. Pasport atau dokumen insurans atau buku bank si mati sekiranya si mati mempunyai pasport atau akaun bank atau insurans (asal dan salinan );
 6. Sijil Nikah atau dokumen perkahwinan bagi permohonan yang dibuat oleh suami atau isteri si mati;
 7. Dokumen-dokumen lain yang boleh menyokong permohonan seperti Sijil atau Kad Memeluk Agama Islam ibu atau bapa si mati, Sijil Kelahiran atau Sijil Kematian ibu atau bapa si mati dan surat kelulusan penukaran nama daripada Bahagian Kad Pengenalan, JPN;
 1. Bayaran pendaftaran permohonan RM2.00;
 2. Bayaran cabutan Sijil Kelahiran RM10.00.
Read more...

Permohonan Pembetulan Maklumat Seksyen 25(2) Dalam Sijil Kematian Bagi Pembetulan Kesilapan Perkeranian (Sarawak)

Print Friendly and PDF

Permohonan untuk membetulkan kesilapan kecil dilakukan JPN yang melibatkan kesilapan ejaan yang mana jika pembetulan dibuat tidak akan mengubah fakta dalam Sijil Kelahiran.

Permohonan pembetulan maklumat seksyen 25 (2) boleh dibuat oleh individu berikut:

 1. Ibu atau bapa kandung si mati;
 2. Suami atau isteri si mati;
 3. Adik-beradik kandung si mati;
 4. Anak kandung atau anak angkat yang sah kepada si mati;
 1. Borang X1 dan JPN.LM21 yang lengkap;
 2. Sijil Kematian si mati (asal dan salinan );
 3. Kad Pengenalan atau dokumen pengenalan diri pemohon (asal dan  salinan);
 4. Pasport atau dokumen insurans atau buku bank si mati sekiranya si mati mempunyai pasport atau akaun bank atau insurans (asal dan  salinan );
 5. Sijil Nikah atau dokumen perkahwinan bagi permohonan yang dibuat oleh suami atau isteri si mati;
 6. Dokumen-dokumen lain yang boleh menyokong permohonan.
 1. Bayaran pendaftaran permohonan RM2.00;
 2. Bayaran cabutan Sijil Kelahiran RM10.00.
Read more...

Laporan Anggapan Kematian (Sarawak)

Print Friendly, PDF & Email

Seksyen 9 Ordinan Pendaftaran Kelahiran dan Kematian (Sarawak CAP.10) telah menyatakan dengan jelas bahawa kematian tiap-tiap orang yang mati di Malaysia hendaklah didaftarkan kematiannya dengan syarat mayatnya dijumpai. Sehubungan dengan itu, bagi kes individu yang telah di deklarasikan sebagai telah dianggap mati oleh Mahkamah Tinggi, satu perintah Anggapan Kematian akan dikeluarkan oleh pihak mahkamah.

 

Bagi kes anggapan kematian, Jabatan ini tidak akan mendaftarkan atau mengeluarkan sijil kematian. Walaubagaimanapun, Jabatan ini hanya akan mengemaskini maklumat individu yang telah dianggap mati oleh Mahkamah Tinggi di dalam sistem. Untuk sebarang urusan berkaitan individu yang telah dianggap mati, waris perlulah menggunakan perintah mahkamah yang telah di keluarkan oleh Mahkamah Tinggi.

 

Permohonan untuk mengemaskini maklumat individu yang telah dianggap mati melalui perintah mahkamah hanya diuruskan oleh JPN  Ibu Pejabat Putrajaya sahaja. Walaubagaimanapun, pemaklum boleh juga mengemukakan permohonan di JPN Ibu Negeri untuk dipanjangkan ke JPN Ibu Pejabat Putrajaya.

Permohonan laporan  anggapan kematian boleh dibuat oleh individu berikut:

 1. Ibu atau bapa pemilik Perintah Mahkamah;
 2. Suami atau isteri pemilik Perintah Mahkamah;
 3. Anak kandung atau anak angkat yang sah bagi pemilik Perintah Mahkamah;
 4. Adik-beradik kandung pemilik Perintah Mahkamah;
 5. Firma Guaman;
 1. Borang III yang lengkap;
 2. Perintah Anggapan Kematian daripada Mahkamah Tinggi atau Mahkamah Tinggi Syariah atau Mahkamah Rayuan atau Mahkamah Persekutuan. (Perintah Anggapan Kematian selain daripada mahkamah yang dinyatakan tidak boleh diterima);
 3. Surat permohonan daripada Firma Guaman (sekiranya pemohon adalah Firma Guaman);
 4. Kad Pengenalan atau dokumen pengenalan diri pemohon (asal dan  salinan);
 5. Kad Pengenalan anak guam (sekiranya pemohon adalah Firma Guaman) (salinan );
 6. Kad pengenalan si mati .

Percuma

Read more...

Cabutan Sijil Kematian (Sarawak)

Print Friendly and PDF

Permohonan untuk mendapatkan salinan daftar kematian oleh pemohon yang berkelayakan dengan bayaran fee yang ditetapkan. Permohonan cabutan sijil kematian ini boleh dibuat di JPN Negeri dan JPN Putrajaya sahaja.

Permohonan Cabutan Sijil Kematian boleh dibuat oleh individu berikut:

 1. Ibu atau bapa si mati ;
 2. Suami atau isteri si mati ;
 3. Anak kandung atau anak angkat yang sah bagi pemilik Sijil Kematian;
 4. Adik-beradik kandung pemilik Sijil Kematian;
 5. Firma Guaman;
 6. Badan Berkanun;
 7. Agensi kerajaan.

.

KATEGORI 1: INDIVIDU DALAM KATEGORI 1 HINGGA 4

 1. Borang X1 yang lengkap;
 2. Kad Pengenalan atau dokumen pengenalan diri pemohon (asal dan salinan);
 3. Salinan sijil kematian si mati  (sekiranya ada).

 

KATEGORI 2: INDIVIDU DALAM KATEGORI 5

 1. Borang X1 yang lengkap;
 2. Surat Rasmi Pejabat Firma Guaman untuk memohon carian dan cabutan dalam daftar;
 3. Surat lantikan daripada anak guam (pemohon);
 4. Kad Pengenalan atau dokumen pengenalan diri anak guam (pemohon) (salinan);
 5. Surat wakil kuasa untuk menguruskan permohonan (sekiranya berkaitan).

 

KATEGORI 3: INDIVIDU DALAM KATEGORI 6 DAN 7

 1. Borang X1 yang lengkap;
 2. Surat Rasmi Badan Berkanun atau Agensi Kerajaan untuk memohon carian atau cabutan dalam daftar;
 3. Surat wakil kuasa pemohon untuk menguruskan permohonan (sekiranya berkaitan).

Bayaran permohonan RM 5.00. Manakala permohonan daripada Agensi Kerajaan adalah dikecualikan bayaran.

Read more...

Pendaftaran Kematian Lambat (Sarawak)

Print Friendly and PDF

Pemohonan pendaftaran kematian lambat bermaksud pendaftaran kematian dibuat pada hari ke-2 hingga hari ke-7 selepas kematian berlaku.

Permohonan pendaftaran kematian boleh dibuat oleh individu berikut:

 1. Waris si mati;
 2. Individu yang mengetahui tentang kematian.
 1. Borang III dan Borang XI diisi dengan lengkap;
 2. Pengesahan Ketua Masyarakat atau Ketua Kaum si mati;
 3. Laporan polis bagi kematian yang berlaku di rumah (asal dan salinan);
 4. Medical Certificate of The Cause of Death (Borang VIII);
 5. After Post-Mortem (Borang IX);
 6. Kad Pengenalan atau Permit Masuk atau Pasport pemaklum (asal dan  salinan );
 7. Kad Pengenalan atau dokumen pengenalan diri si mati;
 8. Laporan polis jika Kad Pengenalan atau dokumen pengenalan diri si mati tidak diserahkan atau tidak dijumpai kepada JPN.

Bayaran proses RM5.00.

Read more...

Pendaftaran Lewat Kematian (Sarawak)

Print Friendly, PDF & Email

Pemohon daftar lewat kematian adalah kematian yang berlaku di sarawak dan Pemaklum melaporkan kematian selepas tujuh (7) hari berikutnya dari tarikh kematian.

Permohonan pendaftaran lewat kematian boleh dibuat oleh individu berikut:

 1. Ibu si mati;
 2. Bapa si mati;
 3. Anak si mati;
 4. Adik-beradik si mati;
 5. Isteri atau suami si mati;
 6. Pegawai polis yang menjalankan siasatan jika tiada waris kepada si mati.
 1. Borang III dan Borang XI;
 2. Pengesahan Ketua Masyarakat atau Ketua Kaum bagi Sarawak;
 3. Borang VIII (Medical Certificate of the Cause of Death);
 4. Borang IX (After Post-Mortem);
 5. Kad Pengenalan atau dokumen pengenalan diri pemaklum (asal dan salinan);
 6. Dokumen Pengenalan Diri si mati;
 7. Laporan Polis jika kad pengenalan atau Sijil atau Cabutan Daftar Kelahiran Si mati tidak diserahkan.

Bayaran proses RM 10.00.

Read more...

Pendaftaran Biasa Kematian (Sarawak)

Print Friendly and PDF

Pemohonan pendaftaran kematian biasa bermaksud setiap kematian yang berlaku di Sarawak hendaklah didaftarkan dalam tempoh 24 jam dari waktu kematian.

Permohonan pendaftaran kematian boleh dibuat oleh individu berikut:

 1. Waris kepada si mati;
 2. Individu yang mengetahui tentang kematian.

DOKUMEN YANG PERLU DIKEMUKAKAN

 1. Borang III dan Borang XI diisi dengan lengkap;
 2. Pengesahan Ketua Masyarakat atau Ketua Kaum si mati;
 3. Laporan polis bagi kematian yang berlaku di rumah (asal dan salinan);
 4. Medical Certificate of The Cause of Death (Borang VIII);
 5. After Post-Mortem (Borang IX);
 6. Kad Pengenalan atau Permit Masuk atau Pasport pemaklum (asal dan salinan);
 7. Kad Pengenalan atau dokumen pengenalan diri si mati. Jika tiada/hilang  laporan polis hendaklah disertakan.

Percuma

Read more...

Kematian – Sarawak

Read more...

Permohonan Pembetulan Maklumat Seksyen 25 (3) Dalam Sijil Kelahiran Bagi Pembetulan Kesilapan Fakta (Sarawak)

Print Friendly, PDF & Email

Permohonan untuk membetulkan kesilapan fakta di mana maklumat selain dari nama kanak-kanak yang diberi pemaklum semasa pendaftaran kelahiran tidak betul atau tidak diperolehi. Pemohon perlu mengemukakan dokumen-dokumen sokongan bagi membuktikan kesilapan fakta tersebut.

Permohonan Pembetulan Maklumat Seksyen 25(3) boleh dibuat oleh individu berikut:

 • Pemilik Sijil Kelahiran;
 • Ibu atau bapa kandung kanak-kanak;
 • Penjaga kanak-kanak yang sah;

Pemohon dikehendaki hadir ke mana-mana kaunter Jabatan Pendaftaran Negara di Sarawak dengan membawa dokumen-dokumen yang diperlukan.

 • Borang X dan Borang VII yang lengkap;
 • Surat Akuan Sumpah SA/81;
 • Borang Maklumat Keluarga BMK-81;
 • Sijil Kelahiran kanak-kanak (asal dan salinan );
 • Pasport atau dokumen insurans atau buku bank kanak-kanak sekiranya kanak-kanak telah mempunyai pasport atau akaun bank atau insurans (asal dan salinan );

 

DOKUMEN IBU DAN BAPA (ASAL DAN SALINAN)

 • Kad Pengenalan atau dokumen pengenalan diri ibu dan bapa atau Sijil Kematian ibu bapa kanak-kanak (asal dan salinan);
 • Surat Keizinan oleh ibu bapa kandung kanak-kanak yang memberikan kebenaran kepada penjaga untuk membuat permohonan;
 • Sijil perkahwinan atau Sijil Perceraian (asal dan salinan);
 • Surat Kebenaran Penjagaan dari Jabatan Kebajikan Masyarakat (jika permohonan dibuat oleh penjaga kanak-kanak) (asal dan  salinan );
 • Dokumen-dokumen lain yang boleh menyokong permohonan seperti Sijil atau Kad  Memeluk Agama Islam ibu atau bapa kanak-kanak, Sijil Kelahiran atau Sijil Kematian ibu atau bapa kanak-kanak dan surat kelulusan penukaran nama daripada Bahagian Kad Pengenalan, JPN;

 

DOKUMEN ADIK BERADIK (ASAL DAN SALINAN)

 • Sijil Kelahiran atau Kad Pengenalan adik-beradik kanak-kanak jika ada (asal dan salinan);
 • Bayaran pendaftaran permohonan RM2.00;
 • Bayaran kelulusan permohonan RM 5.00
 • Bayaran cabutan Sijil Kelahiran RM 5.00.

Borang x-Permohonan Carian/Cabutan

BMK-81-Borang Maklumat Keluarga

Makluman : Borang dalam portal ini hanya untuk panduan. Tidak digalakkan untuk mencetak dan menggunakan borang tersebut untuk berurusan.Bagi urusan, sila gunakan borang asal.

Read more...

Permohonan Pembetulan Maklumat Seksyen 25 (2) Dalam Sijil Kelahiran Bagi Kesilapan Perkeranian (Sarawak)

Print Friendly and PDF

Permohonan untuk membetulkan kesilapan kecil dilakukan JPN yang melibatkan kesilapan ejaan yang mana jika pembetulan dibuat tidak akan mengubah fakta dalam Sijil Kelahiran.

Permohonan Pembetulan Maklumat Seksyen 25(2) boleh dibuat oleh individu berikut:

 • Ibu atau bapa kandung kanak-kanak;
 • Penjaga kanak-kanak yang sah;
 • Borang X dan Borang VII yang lengkap;
 • Sijil Kelahiran kanak-kanak (dokumen asal dan satu (1) salinan dokumen asal);
 • Pasport atau dokumen insurans atau buku bank kanak-kanak sekiranya kanak-kanak telah mempunyai pasport atau akaun bank atau insurans (dokumen asal dan satu (1) salinan dokumen asal);
 • Dokumen-dokumen lain yang boleh menyokong permohonan.

DOKUMEN IBU DAN BAPA (ASAL DAN SALINAN)

 • Kad Pengenalan atau dokumen pengenalan diri ibu dan bapa (asal dan  salinan);
 • Surat Kebenaran Penjagaan dari Jabatan Kebajikan Masyarakat (jika permohonan dibuat oleh penjaga kanak-kanak) (asal dan  salinan );

DOKUMEN ADIK BERADIK (ASAL DAN SALINAN)

 • Sijil Kelahiran atau Kad Pengenalan adik-beradik kanak-kanak jika ada (asal  dan salinan);
 • Bayaran pendaftaran permohonan RM2.00.
 • Bayaran cabutan Sijil Kelahiran RM 5.00.

Borang x-Permohonan Carian/Cabutan

Makluman : Borang dalam portal ini hanya untuk panduan. Tidak digalakkan untuk mencetak dan menggunakan borang tersebut untuk berurusan. Bagi urusan, sila gunakan borang asal.

Read more...
Font Resize
X