Tag - Semenanjung

Permohonan Carian Dalam Daftar (Seksyen 31) (Semenanjung Malaysia)

Print Friendly, PDF & Email

Permohonan carian adalah permohonan untuk mendapatkan keputusan carian mengenai daftar kelahiran dengan bayaran fi yang ditetapkan.
Carian daftar dalam kelahiran boleh dibuat di Ibu Pejabat JPN Putrajaya dan JPN Ibu Negeri sahaja.

Permohonan carian daftar dalam kelahiran boleh dibuat oleh individu berikut:
 1. Pemilik Sijil Kelahiran yang telah memiliki Kad Pengenalan atau Pasport;
 2. Ibu atau bapa pemilik Sijil Kelahiran;
 3. Suami atau isteri pemilik Sijil Kelahiran;
 4. Anak kandung atau anak angkat yang sah bagi pemilik Sijil Kelahiran;
 5. Adik-beradik kandung pemilik Sijil Kelahiran;
 6. Penjaga yang sah bagi kanak-kanak (pemilik Sijil Kelahiran) telah memiliki surat hak penjagaan kanak-kanak mengikut Akta Perlindungan Kanak-Kanak 1991;
 7. Agensi kerajaan.
 8. Badan Berkanun;
 9. Firma Guaman;

KATEGORI 1: INDIVIDU DALAM KATEGORI 1 HINGGA 6
1. Borang JPN.LM12 yang lengkap;
2. Kad Pengenalan atau dokumen pengenalan diri pemohon (asal dan salinan);

KATEGORI 2: INDIVIDU DALAM KATEGORI 7
1. Borang JPN.LM12 yang lengkap;
2. Surat Rasmi Pejabat Firma Guaman untuk memohon carian atau cabutan dalam daftar;
3. Surat lantikan daripada anak guam (pemohon);
4. Kad Pengenalan atau dokumen pengenalan diri anak guam (pemohon) (asal dan salinan);
5. Surat wakil kuasa untuk menguruskan permohonan (sekiranya berkaitan).

KATEGORI 3: INDIVIDU DALAM KATEGORI 8 DAN 9
1. Borang JPN.LM12 yang lengkap;
2. Surat Rasmi Badan Berkanun atau Agensi Kerajaan untuk memohon carian atau cabutan dalam daftar;
3. Surat wakil kuasa pemohon untuk menguruskan permohonan (sekiranya berkaitan).

KATEGORI 4: SELAIN DARIPADA INDIVIDU DALAM KATEGORI 1 HINGGA 6
1. Borang JPN.LM12 yang lengkap;
2. Dokumen pengenalan diri atau dokumen perjalanan yang sah (jika bukan warganegara).
3. Surat Rasmi untuk memohon carian dalam daftar.
4. Surat Akuan Berkanun (Jika berkaitan).
5. Salasilah/Susur galur keluarga (Jika berkaitan).
6. Surat wakil kuasa dari waris yang layak bersama salinan kad pengenalan waris (Jika berkaitan).
7. Sebarang dokumen atau maklumat yang boleh dijadikan asas membuat carian dalam daftar kelahiran seperti Cabutan Daftar Persekolahan dan Sijil Kelahiran adik-beradik yang lain (bagi permohonan carian kelahiran).

Fi Permohonan RM10.00

Borang JPN.LM12 -Permohonan Carian/Cabutan

Makluman: Borang dalam portal ini hanya untuk panduan. Tidak digalakkan untuk mencetak dan menggunakan borang tersebut untuk berurusan. Bagi urusan, sila gunakan borang asal.

Read more...

Permohonan Pembetulan Maklumat Seksyen 27 (2) Dalam Sijil Kematian Bagi Kesilapan Perkeranian (Semenanjung)

Print Friendly and PDF

Permohonan untuk membetulkan kesilapan ejaan yang mana jika pembetulan dibuat tidak akan mengubah fakta dalam Sijil Kematian. Permohonan boleh dibuat di mana-mana Pejabat JPN di seluruh Semenanjung Malaysia.

Permohonan pendaftaran kematian boleh dibuat oleh individu berikut:

 1. Ibu atau bapa kandung si mati;
 2. Suami atau isteri si mati;
 3. Adik-beradik kandung si mati;
 4. Anak kandung atau anak angkat yang sah kepada si mati;
 1. Borang JPN.LM21 dan JPN.LM22 yang lengkap;
 2. Sijil Kematian si mati (asal dan salinan);
 3. Kad Pengenalan atau dokumen pengenalan diri pemohon (asal dan salinan);
 4. Pasport atau dokumen insurans atau buku bank si mati sekiranya si mati mempunyai pasport atau akaun bank atau insurans (asal dan salinan);
 5. Sijil Nikah atau dokumen perkahwinan bagi permohonan yang dibuat oleh suami atau isteri si mati;
 6. Dokumen-dokumen lain yang boleh menyokong permohonan.

Tiada Bayaran Dikenakan
Bayaran cabutan Sijil Kematian RM5.00

1. JPN.LM21 – Makluman : Borang dalam portal ini hanya untuk panduan.Tidak digalakkan untuk mencetak dan menggunakan borang tersebut untuk berurusan.Bagi urusan,sila gunakan borang asal.

2. JPN.LM22 – Makluman : Borang dalam portal ini hanya untuk panduan.Tidak digalakkan untuk mencetak dan menggunakan borang tersebut untuk berurusan.Bagi urusan,sila gunakan borang asal.

Read more...

Pendaftaran Kematian Semasa Menunaikan Haji (Semenanjung)

Print Friendly and PDF

Setiap kematian yang berlaku semasa menunaikan Haji hendaklah dilaporkan kepada pendaftar di Hedjaz dalam masa 40 hari dari tarikh kematian atau melaporkan kepada kaunter Ibu Pejabat JPN dalam masa 6 bulan dari tarikh kematian.

[Seksyen 4(1)(a) dan (b), Akta 152]

Pemohonan pendaftaran kematian Hedjaz boleh dibuat di mana-mana Pejabat JPN di seluruh Semenanjung Malaysia dengan mengemukakan Borang JPN.LMH2 yang lengkap dan disertakan dengan dokumen sokongan. Bagaiamanapun, kelulusan hanya di buat di Ibupejabat JPN.

 1.  Dokumen Bukti Kematian
 2.  Dokumen Pengenalan diri simati
 3.  Dokumen Pengenalan diri Pemaklum (jika pemaklum bukan ibu bapa)

Percuma

JPN.LMH2 – Makluman : Borang dalam portal ini hanya untuk panduan.Tidak digalakkan untuk mencetak dan menggunakan borang tersebut untuk berurusan.Bagi urusan,sila gunakan borang asal.

Read more...

Cabutan Sijil Kematian Di Hedjaz (Semenanjung)

Print Friendly and PDF

Permohonan untuk mendapatkan salinan daftar kematian oleh pemohon yang berkelayakan dengan bayaran yang ditetapkan. Permohonan cabutan kematian ini boleh dibuat di Pejabat JPN Negeri dan JPN Putrajaya sahaja.

Permohonan Cabutan Sijil Kematian di hedjaz boleh dibuat oleh individu berikut:

 1. Ibu atau bapa si mati ;
 2. Suami atau isteri si mati ;
 3. Anak kandung atau anak angkat yang sah bagi pemilik Sijil Kematian;
 4. Adik-beradik kandung pemilik Sijil Kematian;
 5. Firma Guaman;
 6. Badan Berkanun;
 7. Agensi kerajaan.

.

KATEGORI 1: INDIVIDU DALAM KATEGORI A HINGGA D

 1. Borang JPN.LMH4 yang lengkap;
 2. Kad Pengenalan atau dokumen pengenalan diri pemohon (asal dan salinan);
 3. Salinan sijil kematian si mati  (sekiranya ada).
 4. Sijil Perkahwinan suami dan isteri (asal dan salinan)

 

KATEGORI 2: INDIVIDU DALAM KATEGORI E

 1. Borang JPN.LMH4 yang lengkap;
 2. Surat Rasmi Pejabat Firma Guaman untuk memohon carian dan cabutan dalam daftar;
 3. Surat lantikan daripada anak guam (pemohon);
 4. Kad Pengenalan atau dokumen pengenalan diri anak guam (pemohon) (satu (1) salinan dokumen asal);
 5. Surat wakil kuasa untuk menguruskan permohonan (sekiranya berkaitan).

 

KATEGORI 3: INDIVIDU DALAM KATEGORI F DAN G

 1. Borang JPN.LMH4 yang lengkap;
 2. Surat Rasmi Badan Berkanun atau Agensi Kerajaan untuk memohon carian atau cabutan dalam daftar;
 3. Surat wakil kuasa pemohon untuk menguruskan permohonan (sekiranya berkaitan).

Bayaran permohonan RM 2.00. Manakala permohonan daripada Agensi Kerajaan adalah dikecualikan bayaran.

JPN.LMH4 – Makluman : Borang dalam portal ini hanya untuk panduan.Tidak digalakkan untuk mencetak dan menggunakan borang tersebut untuk berurusan.Bagi urusan,sila gunakan borang asal.

Read more...

Cabutan Laporan Kematian Luar Negara (Semenanjung)

Print Friendly and PDF

Permohonan untuk mendapatkan salinan laporan kemaskini kematian luar negara. Permohonan cabutan ini hanya boleh dilakukan oleh pemohon yang layak sekiranya maklumat kematian si mati yang berlaku di luar negara telah dilapor dan dikemaskini di dalam sistem JPN. Permohonan ini boleh dibuat di mana-mana Pejabat JPN di seluruh Malaysia.

Permohonan Cabutan laporan kematian luar negara boleh dibuat oleh individu berikut:

 1. Ibu atau bapa pemilik Sijil Kematian;
 2. Suami atau isteri pemilik Sijil Kematian;
 3. Anak kandung atau anak angkat yang sah bagi pemilik Sijil Kematian;
 4. Adik-beradik kandung pemilik Sijil Kematian;
 5. Firma Guaman;
 6. Badan Berkanun;
 7. Agensi kerajaan.

KATEGORI 1: INDIVIDU DALAM KATEGORI A HINGGA D

 1. Borang JPN.LM02 yang lengkap;
 2. Kad Pengenalan atau dokumen pengenalan diri pemohon (asal dan salinan);
 3. Salinan sijil kematian si mati (sekiranya ada).
 4. Sijil Perkahwinan (asal dan salinan)

 

KATEGORI 2: INDIVIDU DALAM KATEGORI E

 1. Borang JPN.LM02 yang lengkap;
 2. Surat Rasmi Pejabat Firma Guaman untuk memohon carian dan cabutan dalam daftar;
 3. Surat lantikan daripada anak guam (pemohon);
 4. Kad Pengenalan atau dokumen pengenalan diri anak guam (pemohon) (salinan);
 5. Surat wakil kuasa untuk menguruskan permohonan (sekiranya berkaitan).

 

KATEGORI 3: INDIVIDU DALAM KATEGORI F DAN G

 1. Borang JPN.LM02 yang lengkap;
 2. Surat Rasmi Badan Berkanun atau Agensi Kerajaan untuk memohon carian atau cabutan dalam daftar;
 3. Surat wakil kuasa pemohon untuk menguruskan permohonan (sekiranya berkaitan).

Percuma

JPN.LM02 – Makluman : Borang dalam portal ini hanya untuk panduan.Tidak digalakkan untuk mencetak dan menggunakan borang tersebut untuk berurusan.Bagi urusan,sila gunakan borang asal.

Read more...

Laporan Kematian Luar Negara (Semenanjung)

Print Friendly and PDF

Setiap kematian penduduk Malaysia di luar negara hendaklah dilaporkan ke Jabatan Pendaftaran Negara (JPN). Jabatan ini akan mengemaskini maklumat kematian si mati di dalam sistem JPN dan satu (1) surat Perakuan Pengesahan Kematian akan dikeluarkan kepada pemohon. Laporan kematian luar negara boleh dibuat di mana-mana Pejabat JPN di seluruh Semenanjung Malaysia.

Permohonan laporan  Kematian luar negara boleh dibuat oleh individu berikut:

 1. Suami atau isteri si mati;
 2. Anak si mati yang berumur 18 tahun dan ke atas;
 3. Ibu atau bapa si mati;
 4. Adik-beradik kandung si mati yang berumur 18 tahun ke atas;
 5. Individu yang mengetahui tentang kematian dan dapat mengemukakan keterangan atau bukti mengenai kematian.
 1. Borang Daftar Kematian JPN.LM02 (Kemaskini Kematian Luar Negara);
 2. Kad Pengenalan atau dokumen pengenalan diri si mati yang asal;
 3. Kad Pengenalan atau dokumen pengenalan diri pemohon (asal dan  salinan);
 4. Dokumen bukti kematian:-

4.1        Sijil Kematian yang dikeluarkan oleh negara dimana                              kematian berlaku (dokumen asal dan satu (1) salinan dokumen asal);

4.2        Surat Pengesahan Kematian daripada hospital di mana                          kematian berlaku (asal dan salinan ); dan

4.3        Surat Pengesahan Kematian daripada Pejabat Kedutaan                        Malaysia di luar negara di mana kematian berlaku (asal dan salinan ).

Percuma

JPN.LM02 – Makluman : Borang dalam portal ini hanya untuk panduan.Tidak digalakkan untuk mencetak dan menggunakan borang tersebut untuk berurusan.Bagi urusan,sila gunakan borang asal.

Read more...

Laporan Anggapan Kematian (Semenanjung)

Print Friendly and PDF

Seksyen 18 Akta Pendaftaran Kelahiran dan Kematian 1957 (Akta 299) telah menyatakan dengan jelas bahawa kematian tiap-tiap orang yang mati di Malaysia hendaklah didaftarkan kematiannya dengan syarat mayatnya dijumpai. Sehubungan dengan itu, bagi kes individu yang telah diklasifikasikan sebagai telah dianggap mati oleh Mahkamah Tinggi, satu perintah Anggapan Kematian akan dikeluarkan oleh pihak mahkamah.

Bagi kes anggapan kematian, Jabatan ini tidak akan mendaftarkan atau mengeluarkan sijil kematian. Walau bagaimanapun, Jabatan ini hanya akan mengemaskini maklumat individu yang telah dianggap mati oleh Mahkamah Tinggi di dalam sistem JPN. Untuk sebarang urusan berkaitan individu yang telah dianggap mati, waris perlulah menggunakan perintah mahkamah yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi.

Permohonan untuk mengemaskini maklumat individu yang telah dianggap mati melalui perintah mahkamah hanya diuruskan oleh JPN  Ibu Pejabat Putrajaya sahaja dengan pengeluaran surat makluman bagi pengemaskinian status individu yang telah dianggap mati. Walaubagaimanapun, pemaklum boleh juga mengemukakan permohonan di JPN Ibu Negeri untuk dipanjangkan ke JPN Ibu Pejabat Putrajaya.

Permohonan laporan  anggapan kematian boleh dibuat oleh individu berikut:

 1. Ibu atau bapa pemilik Perintah Mahkamah;
 2. Suami atau isteri pemilik Perintah Mahkamah;
 3. Anak kandung atau anak angkat yang sah bagi pemilik Perintah Mahkamah;
 4. Adik-beradik kandung pemilik Perintah Mahkamah;
 5. Firma Guaman;
 1. Borang JPN.LM02;
 2. Perintah Anggapan Kematian daripada Mahkamah Tinggi atau Mahkamah Tinggi Syariah;
 3. Surat permohonan daripada Firma Guaman (sekiranya pemohon adalah Firma Guaman);
 4. Kad Pengenalan atau dokumen pengenalan diri pemohon (asal dan salinan);
 5. Kad Pengenalan anak guam (sekiranya pemohon adalah Firma Guaman) (salinan);
 6. Kad pengenalan si mati.

Percuma

 1. JPN.LM02 – Makluman : Borang dalam portal ini hanya untuk panduan.Tidak digalakkan untuk mencetak dan menggunakan borang tersebut untuk berurusan.Bagi urusan,sila gunakan borang asal.
Read more...

Cabutan Sijil Kematian (Semenanjung)

Print Friendly, PDF & Email

Permohonan untuk mendapatkan salinan daftar kematian oleh pemohon yang berkelayakan dengan bayaran yang ditetapkan. Permohonan cabutan kematian ini boleh dibuat di mana-mana Pejabat JPN di seluruh Semenanjung Malaysia.

Permohonan Cabutan Sijil Kematian boleh dibuat oleh individu berikut:

 1. Ibu atau bapa si mati ;
 2. Suami atau isteri si mati ;
 3. Anak kandung atau anak angkat yang sah bagi si mati;
 4. Adik-beradik kandung si mati;
 5. Firma Guaman;
 6. Badan Berkanun;
 7. Agensi kerajaan.

KATEGORI 1: INDIVIDU DALAM KATEGORI 1 HINGGA 4

 1. Borang JPN.LM13 yang lengkap;
 2. Kad Pengenalan atau dokumen pengenalan diri pemohon (asal dan salinan);
 3. Salinan sijil kematian si mati  (sekiranya ada).
 4. Sijil perkahwinan suami dan isteri (asal dan salinan)

 

KATEGORI 2: INDIVIDU DALAM KATEGORI 5

 1. Borang JPN.LM13 yang lengkap;
 2. Surat Rasmi Pejabat Firma Guaman untuk memohon carian dan cabutan dalam daftar;
 3. Surat lantikan daripada anak guam (pemohon);
 4. Kad Pengenalan atau dokumen pengenalan diri anak guam (pemohon) (asal dan salinan);
 5. Surat wakil kuasa untuk menguruskan permohonan (sekiranya berkaitan).

 

KATEGORI 3: INDIVIDU DALAM KATEGORI 6 DAN 7

 1. Borang JPN.LM13 yang lengkap;
 2. Surat Rasmi Badan Berkanun atau Agensi Kerajaan untuk memohon carian atau cabutan dalam daftar;
 3. Surat wakil kuasa pemohon untuk menguruskan permohonan (sekiranya berkaitan).

 

KATEGORI 4: SELAIN DARIPADA INDIVIDU DALAM KATEGORI 1 HINGGA 4

 1. Borang JPN.LM13 yang lengkap;
 2. Dokumen pengenalan diri atau dokumen perjalanan yang sah (jika bukan warganegara).
 3. Surat Rasmi untuk memohon carian dalam daftar.
 4. Surat Akuan Berkanun (Jika berkaitan).
 5. Salasilah/Susur galur keluarga (Jika berkaitan).
 6. Surat wakil kuasa dari waris yang layak bersama salinan kad pengenalan waris (Jika berkaitan).
 7. Sebarang dokumen atau maklumat yang boleh dijadikan asas membuat carian dalam daftar kelahiran seperti Cabutan Daftar Persekolahan dan Sijil Kelahiran adik-beradik yang lain (bagi permohonan carian kelahiran)

Fi permohonan RM5.00

JPN.LM13 – Makluman : Borang dalam portal ini hanya untuk panduan.Tidak digalakkan untuk mencetak dan menggunakan borang tersebut untuk berurusan.Bagi urusan,sila gunakan borang asal.

Read more...

Pendaftaran Lewat Kematian (Semenanjung)

Print Friendly, PDF & Email

Pemohonan daftar lewat kematian adalah kematian yang berlaku di Malaysia dan didaftarkan selepas hari ke 7 (kematian yang berlaku sebelum 1 Disember 2011 sahaja). Pendaftaran kematian boleh dibuat di mana-mana Pejabat JPN di seluruh Semenanjung Malaysia.

Permohonan hendaklah dikemukakan oleh dua (2) orang penganjur yang merupakan waris si mati atau orang yang mengetahui tentang kematian tersebut. Jika tiada waris, penganjur ialah pegawai polis yang menjalankan siasatan.

 1. Borang Daftar Kematian JPN.LM02;
 2. Borang Akuan Sumpah JPN.LM28;
 3. Dokumen pengenalan diri si mati;
 4. Kad Pengenalan atau dokumen pengenalan diri pemaklum (asal dan salinan);
 5. Dokumen Perakuan Kematian JPN.LM09 atau JPN.LM10 (jika kematian berlaku di hospital);
 6. Daftar Kematian atau Permit Kubur JPN.LM02 (Pin.1/11).

Bayaran

Fi Permohonan: RM 50.00

1.JPN.LM02 (Pin.1/11) – Makluman : Borang dalam portal ini hanya untuk panduan.Tidak digalakkan untuk mencetak dan menggunakan borang tersebut untuk berurusan.Bagi urusan,sila gunakan borang asal.

2. JPN.LM28-BORANG PERMOHONAN PENDAFTARAN LEWAT KEMATIAN – Makluman : Borang dalam portal ini hanya untuk panduan.Tidak digalakkan untuk mencetak dan menggunakan borang tersebut untuk berurusan.Bagi urusan,sila gunakan borang asal.

3. JPN.LM09 or JPN.LM10

Read more...

Mendaftar Kematian Biasa (Semenanjung)

Print Friendly, PDF & Email

TINDAKAN AGENSI PENGESAH KEMATIAN (HOSPITAL, PDRM & DBKL)

 • Menerima maklumat kematian daripada pemaklum;
 • Mengesah dan mengeluarkan Daftar Kematian / Permit Mengubur JPN.LM02 (Pin.1/11) dan menyerahkan berwarna biru kepada pemaklum kematian;
 • Menghantar salinan Daftar Kematian / Permit Mengubur JPN.LM02 (Pin.1/11) berwarna kelabu kepada JPN yang berhampiran dalam masa 7 hari bekerja dan JPN akan merekodkan maklumat kematian di dalam sistem I-JPN. Pemaklum atau waris si mati boleh mengambil sijil kematian di pejabat JPN yang telah ditetapkan.

DOKUMEN YANG PERLU DIKEMUKAKAN OLEH PEMAKLUM ATAU WARIS SI MATI SEMASA HADIR KE PEJABAT JPN

 • Salinan Daftar Kematian/Permit Mengubur JPN.LM02 (Pin.1/11) yang berwarna biru;
 • Kad Pengenalan atau dokumen pengenalan diri si mati yang asal;
 • Kad Pengenalan atau dokumen pengenalan diri pemaklum; (asal dan salinan);
 • Perakuan oleh Pengamal Perubatan mengenai sebab-sebab kematian yang asal [Borang JPN.LM09 atau JPN.LM10 (Post Mortem)] sekiranya kematian berlaku di hospital.

INDIVIDU YANG LAYAK MEMBUAT KUTIPAN SIJIL KEMATIAN

 • Ibu atau bapa si mati;
 • Suami atau isteri si mati;
 • Anak-anak si mati;
 • Adik-beradik kandung si mati
 • Pemaklum kepada kematian yang tercatat dalam Daftar Kematian/Permit Mengubur JPN.LM02 (Pin. 1/11).

BAYARAN
Tiada bayaran dikenakan.

TINDAKAN WARIS SI MATI ATAU PEMAKLUM

 • Melaporkan kematian kepada Agensi Pengesah Kematian (Hospital atau Polis atau DBKL);
 • Menerima salinan Daftar Kematian/Permit Mengubur JPN.LM02 (Pin.1/11) berwarna biru daripada agensi pengesah kematian;
 • Menyerahkan satu salinan JPN.LM02 (Pin.1/11) kepada Penjaga Tanah Kubur untuk tujuan pengebumian; dan
 • Hadir ke JPN berdekatan untuk mendaftar dan mendapatkan Sijil Kematian.

DOKUMEN YANG PERLU DIKEMUKAKAN OLEH WARIS SI MATI SEMASA HADIR KE PEJABAT JPN

 • Salinan Daftar Kematian/Permit Mengubur JPN.LM02 (Pin.1/11) yang berwarna biru;
 • Kad Pengenalan atau dokumen pengenalan diri si mati yang asal;
 • Kad Pengenalan atau dokumen pengenalan diri pemaklum;
 • Perakuan oleh Pengamal Perubatan Borang JPN.LM09 atau JPN.LM10 (Post Mortem) mengenai sebab-sebab kematian sekiranya kematian berlaku di hospital.

INDIVIDU YANG LAYAK MEMBUAT PERMOHONAN:

 • Ibu atau bapa si matI;
 • Suami atau isteri si mati;
 • Anak-anak si mati;
 • Adik-beradik kandung si mati;
 • Pemaklum kepada kematian yang tercatat dalam Daftar Kematian/Permit Mengubur JPN.LM02 (Pin. 1/11).

BAYARAN
Tiada bayaran dikenakan.

 • JPN.LM02 – Makluman : Borang dalam portal ini hanya untuk panduan.Tidak digalakkan untuk mencetak dan menggunakan borang tersebut untuk berurusan.Bagi urusan,sila gunakan borang asal.
 • JPN.LM09 atau JPN.LM10
Read more...
Font Resize
X